Jubileumsseminar i anledning Tone Dyrdal Solbrekke og Helge Strømsø – som begge blir 60 år i høst

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) inviterer deg til fagseminar i anledning sekstiårs-dagene til professor Tone Dyrdal Solbrekke og professor Helge Strømsø.

Program

14.00 – 14.10: Velkommen, Musikkinnslag ved Harald Jarning                   

Helge

14.10 – 14.25:  Elisabeth Stang Lund, Christian Brandmo og Øistein Anmarkrud
                         «Helge som veileder og kollega - et bottom-up perspektiv»
14.25 – 14.45:  Ivar Bråten «Hva har han drevet med i alle disse årene?»

Tone

15.00 – 15.15:  Ester Fremstad « Universitetspedagogers profesjonelle ansvar»
15.15 – 15.35:  Berit Karseth «Læreplanarbeid i høyere utdanning – mellom tilpasning
                         og kritikk»                     
15.35 – 15.50:  Thomas de Lange «Tone som kursholder og akademisk praktiker»


15.50 – 16.05:   Bjørn Stensaker «Oppsummering og et fremtidsblikk»

16.05             :   Musikalsk innslag ved Harald Jarning
 

Mottagelse med enkel servering i myldreområdet utenfor  

 

 


Påmelding til: admin-fup@iped.uio.no  innen mandag  23.oktober.

Av hensyn til rom og servering må vi be om rask påmelding. Merk at det er et begrenset antall plasser.

Publisert 23. okt. 2017 13:42 - Sist endret 26. juli 2018 13:50