Institutt for pedagogikk - En sprek og oppegående 80-åring feirer seg selv!

Vi ønsker alle velkommen til jubileumsseminar.

15. november feirer Institutt for pedagogikk sine første 80 år. © UiO/ Anders Lien og colourbox.no

Program

I første del ser to av våre tilknyttete professorer på utvalgte trekk ved det som har vært.

13.15 – 13.25: Velkommen ved prodekan Helge Strømsø og instituttleder Ola Erstad

13.25 – 13.55: Daniel Tröhler: Institutionalizing education as an academic discipline:

                        Aspirations, promises and problems

13.55 – 14.25: Fredrik Thue: De pedagogiske kandidatene fra PFI 1945-1970: “Instrumentell”

                        og/eller “pastoral” autoritet?

14.25 – 14.40: Kommentar ved Trude Evenshaug

14.40 – 15.00: Spørsmål, diskusjon


15.00 – 15.30: Pause. Forfriskninger og avduking


I andre del av programmet ser representanter for forskergruppene på sine felt.

15.30 – 17.30: 

Korte innlegg fra gruppene som illustrerer muligheter i feltet.  Hva bygger videre på områder fra før IPED, hvor finner vi faglig knoppskyting, og hva er viktige trekk framover? Innledere er Monika Bærøe Nerland (HEDWORK), Kirsten Sivesind (CLEG), Kenneth Silseth (LiDA), Helge Strømsø (TextDIM) og Harald Jarning (HumStud).

Vi avslutter med et panel som ser på visjoner og utfordringer for framtida. Paneldeltakere er prodekan Helge Ivar Strømsø, Hans Petter Ulleberg som er instituttleder for IPED`s nabo ved NTNU, leder for fagutvalget ved IPED, Benedicte Dale Ditlev-Simonsen og instituttleder ved IPED, Ola Erstad.
 

17:30 – 18:00: Dagen avsluttes med lett servering og mingling i foajeen

Påmelding

Av hensyn til serveringen, trenger vi en enkel påmelding.

Meld deg på her

  Innen fredag 2. november.


  Små glimt fra IPEDs historie 

  Helga Engs hus, Nedre Blindern. Her har Instituttet holdt til siden 1996, da det ble del av det nyopprettede 
  Utdanningsvitenskapelige fakultet. 
  © UiO/Margareth Bentsen

  I 1938 ble Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) etablert ved Universitetet i Oslo. Instituttet tilhørte HF til 1961, deretter SV, og fra 1996 har vi tilhørt UV. Disse skiftende tilhørighetene gjenspeiler at pedagogikk er et bredt, flerfaglig område med bruksområder og som alt fra starten har kombinert tradisjoner fra psykologi, samfunnsforskning og humaniora. I begynnelsen besto PFI av en professor, en stipendiat og 30 studenter. Helga Eng var første professor og instituttbestyrer. Hun var allerede da en internasjonal pioner innen psykologisk forskning og mest kjent for sin forskning om barnetegninger. Einar Høigaard var første stipendiat og det står en byste av ham i foajeen.

  I 1950 ble Eng etterfulgt av Johs. Sandven som instituttbestyrer. Han ledet instituttet fram til 1972. Da var det rundt 30 ansatte og hele 1200 studenter på PFI. Fra 1974 og i 20 år framover hadde PFI to studiealternativ: pedagogikk og sosialpedagogikk, men det var et samlet institutt som i 1996 flyttet inn i det nye Helga Engs Hus på Nedre Blindern. I 2013 ble PFI og forskningssenteret InterMedia slått sammen, og da kom også navneendringen til IPED. For tiden er vi 110 ansatte som driver med mange forskjellige tematikker under paraplyen «pedagogikk» og vi har i underkant av 1000 studenter.

  Publisert 15. okt. 2018 15:04 - Sist endret 16. jan. 2020 13:08