Åpen prøveforlesning - Maike Luimes

I forbindelse med ansettelse av universitetslektor/førstelektor i pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet opp mot første år av bachelorprogrammet i pedagogikk.

© UiO/Ola Sæther

Tema

  • Først: Gi et kort eksempel på hvordan du ville formidle et teoretisk og abstrakt stoff til førsteårsstudenter. Deretter: Hvordan kan studentaktiv læring og nye vurderingsformer forbedre kvaliteten på våre førsteårsstudier

Alle er velkommen til å overvære disse forelesningene.

Publisert 11. apr. 2018 10:05 - Sist endret 11. apr. 2018 10:43