Åpen prøveforelesning - Åsa Mäkitalo

Prøveforelesning for fast stilling som professor i arbeidslivslæring ved Institutt for pedagogikk.

Fullt auditorium. Foto.

© UiO/Ola Sæther

Tema for forelesningen

  • "Velg en eller flere samfunnsendringer og diskutér med utgangspunkt i teori hvordan den/disse virker inn på behovet for kompetanse i arbeidslivet og på fremtidig forskning om arbeidslivslæring"

    ------------------

Alle er velkommen.

Publisert 26. feb. 2020 16:25 - Sist endret 26. feb. 2020 16:25