Lunsjseminar - Historicizing educational testing

I forbindelse med det store arkiveringsprosjektet i kjelleren på Helga Engs hus, Blindern, inviterer vi alle interesserte til lunsjseminar. 

Arkivhyller. Foto.

Kjelleren i Helga Engs hus er full av arkivverdig testmateriell som nå skal systematiseres. Foto: Pixabay

Kort om prosjektet

Prosjektet Historicizing educational testing er et arkiveringsprosjekt ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo, der det arbeides med å forberede arkivering og tilgjengeliggjøring av instrumenter, prøver, teorier, metoder, redskaper og andre kilder som kan knyttes til framveksten av standardiserte tester, intelligenstester, prøver og eksamener i Norge fra 1900 til i dag. Bakgrunnen for prosjektet er kildemateriale knyttet til tester og testutstyr som er lagret i kjelleren på Helga Engs hus (Utdanningsvitenskapelig fakultet) ved Universitetet i Oslo.

Full informasjon (pdf)

Program

11:00     Velkommen v/ professor Inga Bostad

  • Kort om ryddeprosjektet i kjelleren v/ forskningsrådgiver Kari-Anne Ulfsnes
  • Kort institusjonell innramming av Historicizing Educational Testing-materialet v/ postdoktor Sverre Tveit
  • Innblikk i det pågående arkivarbeidet v/ vitenskapelig assistent Solveig Siem
  • Tverrfaglige perspektiver på testing i Historicizing Intelligence v/ førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad
  • Kjellerens overraskelser, foreløpige funn v/ forsker Gard Paulsen

12:00     Pause og lunsj serveres

12:15     Innspill og samtaler om arkivmaterialet blant innledere og deltakere

13:00     Avslutning – med mulighet for befaring og videre samtaler i kjelleren

Påmelding

Det er begrenset med plasser. Påmeldingsskjema finner du her

Informasjon

Hvis du ikke har anledning til å delta, men ønsker informasjon om arkivarbeidet og gjerne bidrar på et senere tidspunkt, kan du melde interessen din her.

Publisert 29. sep. 2021 17:36 - Sist endret 19. okt. 2021 10:44