Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 29. aug. 2011 10:0011:00, Rom 494 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anders Menka-Eide avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "I motsetning til hva som skjedd i andre land, har ikke rekrutteringen av menn til barnehagene i Norge stoppet opp, til tross for Bjugnsaken. Diskuter." 

Tid og sted: 25. aug. 2011 10:1512:00, Auditorium 2

Har du spørsmål tilknyttet masteroppgaven? Delta for å vite mer om våre forskningsseminar, vitenskapsbutikken, veiledertildeling, med mer..!

Tid og sted: 22. aug. 2011 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kathrine Gilbert avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft trenerrollens ulike sider."  

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristian Ruud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft forholdet mellom identitets- og rollebegrepet i relasjon til ungdoms bruk av Facebook.".  

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marlene Sofi Fredriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Redegjør for sosiale relasjoners betydning for resiliens".

Tid og sted: 19. aug. 2011 12:1513:00, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ellen Rognerud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan A. Hoëms og P. Bourdieus teorier brukes til å forklare hvordan samfunnsrammer gir ulike utdanningsvalg for ulike elevgrupper?"

Tid og sted: 15. aug. 2011 14:0015:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Iselin Viggen Opsahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Selvbestemmelsesteori: prinsipper og muligheter".  

Tid og sted: 12. aug. 2011 14:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudentene Victoria Elise Olsen og Mari Hustad Sandøy har skrevet masteroppgave sammen og avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesninger over hvert sitt oppgitte emne.

Olsen (kl.14.00): Har gruppestørrelse og størrelse på barnehagen noen betydning for ettåringen når det gjelder omsorg, læring og medvirkning?

Sandøy (kl.14.30): I hvilken grad kan barnehagen ivareta ettåringens behov for voksenkontakt?

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristin Helene Oftedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Den estetiske erfaringens danningspotensial og den kulturelle skolesekken".    

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lisabeth Carson avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Forskerens bruk av pedagogikkfjerne teorier (som jobbanalyse og retorikk) – utfordringer og muligheter".    

Tid og sted: 14. juni 2011 13:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tor Rune Mandt avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Formell og uformell sosialisering i Hoëm (1978), Hoëm (2010) og Mandt (2011)".    

Tid og sted: 14. juni 2011 12:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elna Thurmann-Nielsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mat og måltider i barnehagen: Mulige forklaringer på manglende samsvar mellom formulerte intensjoner og praktiske realiteter. Drøft tiltak som kan forbedre samsvaret  mellom formuleringsplanet og realiseringsplanet".    

Tid og sted: 8. juni 2011 14:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Patricia Mantilla Rinvik avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Utfordringer i gjennomføring og analyse av intervjuer, spesielt i et prosjekt om alfabetisering i Ecuador".    

Tid og sted: 1. juni 2011 12:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tore Svestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft hovedfunn i lys av teori om kjønn og identitet".   

Tid og sted: 24. mai 2011 14:1516:00, Room U30 Helga Eng

The FALK and CHANGE research groups invites to an open lecture with Professor Stephen Billett, Griffith University, Australia

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 17. mars 2011 14:1517:00, Rom U35 Helga Engs hus

Forskergruppen Humstud er ute med ny bok.

Tid og sted: 4. mars 2011 10:1512:00, Room 10, level 2, Forskningsparken
Tid og sted: 28. feb. 2011 09:0016:00, Forum, Oslo Innovation Park (Forskningsparken)

The seminar presents work in progress by Nordic experts on ICT and learning.

Tid og sted: 22. feb. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs Building, Blindern
Tid og sted: 10. feb. 2011 10:0011:00, U31

Masterstudent Christine Nybraaten Colstrup holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk.

Tid og sted: 21. jan. 2011 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.

Tid og sted: 14. des. 2010 12:1516:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk og Oplandske bokforlag inviterer til presentasjon av Anton Hoëms nyeste bok "Kunnskap, Identitet og Sosialisering"

Tid og sted: 17. nov. 2010 14:1516:00, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus, Blindern