Arrangementer - Side 14

Tid og sted: 17. nov. 2010 14:1516:00, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus, Blindern
Tid og sted: 1. nov. 2010 09:0016:30, Oslo Innovation Center (Forskningsparken)

Digital representations and technologies that create new arenas for social interactions are some of the ‘design tools’ explored as means to support learning and meaning making across sites. The InterMedia Research Seminar "Designing Bridges" presents current work by leading international experts on the conceptualization and design of learning activities and technologies in schools and museums.

Tid og sted: 21. okt. 2010 14:1515:15, Auditorium 1, Helga Enghs hus

Det utdanningsvitenskapelig fakultet ønsker å være en aktiv bidragsyter og god dialogpartner ved utformingen av en kunnskapsbasert utdanningspolitikk. Denne utfordringen løftes frem i årets Helga Eng-forelesning.

Tid og sted: 14. apr. 2010 13:0016:00, Forum, Forskningsparken

Det internasjonale forskningsprosjektet Mediatized Stories avslutter med formidlingskonferansen "Fortelle seg selv digitalt"