Arrangementer - Side 12

Tid og sted: 22. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elisabeth Ranvik Dyrli avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En oversikt over forskningsgrunnlaget for foreldretreningsintervensjoner; både PMTO og andre som bygger på de samme prinsippene. I hvilken grad foreligger det støtte for at foreldretrening har god effekt? ".

Tid og sted: 21. juni 2012 12:0013:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Magnus Oltedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Coaching som et samspill mellom trener og spillere på aldersbestemt kontra elitenivå."

Tid og sted: 19. juni 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lise Maria Rønning avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for forholdet mellom foreldremedvirkning og foreldresamarbeid i barnehagen."

Tid og sted: 19. juni 2012 10:0011:00, InterMedia, meeting room Infra (Forskningsparken, building 2, level 3)

InterMedia invites to a talk by visiting professor David Diez, on interaction technologies, emergency management and civil protection.

Tid og sted: 15. juni 2012 10:0011:30, Visningsrommet, Forskningsparken 2, level 2 (InterMedia)

Gregory Donovan research project project My Digital Footprint focuses on informal learning in participatory projects. Welcome to a discussion on user engagement in research in out-of-school contexts.

Tid og sted: 11. juni 2012 09:1512:00, Group room 4 at Georg Sverdrups hus

Open research seminar. Presentations by:

- Mats Benner (Lund University and Uppsala University)

- Peter Maassen (University of Oslo)

- Bjørn Stensaker (University of Oslo)

- Kaare Aagaard (Århus University)

Tid og sted: 24. mai 2012 10:1512:00, Room 232 Helga Engs hus

Kitty Kelly Epstein, PhD School of Educational Leadership & Change

Tid og sted: 15. mai 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs Hus

Alle er hjertelig velkommen.

Tid og sted: 8. mai 2012 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenter: Iyad Abualrub

Tid og sted: 24. apr. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kari Grov avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan lærere gjennom utvikling av ordforråd bidra til god tekstforståelse hos elever i skolen?"

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:45, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

InterMedia deltar på aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer i regi av Partnerforum.

Tid og sted: 19. apr. 2012 11:0012:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Bettine Helland avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva menes med subjektivitet og dens kontekst i Q-metodologien  - og hvordan vurderer denne form for vitenskapelig tilnærming subjektiv kunnskap?"

Tid og sted: 18. apr. 2012 15:0017:00, Kjeller'n Helga Engs Hus

Studerer du bachelor eller master i pedagogikk ?

Vet du hvorfor studentene har et fagutvalg?

Vet du hva vi driver med i fagutvalget?

Tid og sted: 17. apr. 2012 10:1512:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mette Kjeldahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne: "Den gestaltterapeutiske utdanning forstår seg selv på mange måter som en grunnleggende erfaringsbasert utdanning. Man lærer ved å gjøre, ved å erfare selv, ved å "føle på kroppen". Denne selvforståelsen forsterkes av gestaltteorien, som også vektlegger førstehåndserfaring som en nødvendig forutsetning for læring." 

Tid og sted: 10. apr. 2012 12:1514:00, 231 Helga Engs hus

Professor Kerstin Sahlin will give a presentation on two recent and interrelated global themes that permeate and reshape the global university landscape; the dramatic expansion of rankings and the reshaping of universities into organizational actors.

Tid og sted: 29. mars 2012 10:1514:00, Room 232, Helga Engs Hus

The research group for Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance (CLEG) is proud to present an open seminar with Professor Gordon Stobart from Institute of Education in London. 

Tid og sted: 20. mars 2012 12:1514:00, Room 265 Helga Eng

The seminar will address how to conceptualise the organisation of student interests in cross-European perspective and explore the question of ‘institutional change’ in representative student organisations.

Tid og sted: 16. mars 2012 13:0015:00, "Kjelleren", Litteraturhuset

Ny bok fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt. Velkommen til lanseringseminar på Litteraturhuset!

Tid og sted: 25. jan. 2012 14:1515:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mishell Ufeq Akhtar avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Med hvilken rett fastholder innvandrerforeldre barna i egen kultur?"

Tid og sted: 19. jan. 2012 17:0018:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linn Midthun avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en utdyping av Adlers syn på "meningsfelleskap" som premiss for kunnskapsdeling. Se dette gjerne i forhold til kunnskapens identitets og formative rolle (jfr. Nerland)"

Tid og sted: 17. jan. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ragnhild Angard avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Har familien og skolen ulike pedagogiske funksjoner?"

Tid og sted: 16. jan. 2012 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 19. nov. 2011 14:0015:30, Gamle festsal, Domus Academica

Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? Pedagogisk forskningsinstitutt belyser temaet "oppvekst og skolegang i lys av 22. juli den 19. november.

Tid og sted: 11. nov. 2011 13:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 9. nov. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

"Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning" er ett av resultatene fra den Forskningsrådsfinansierte nasjonale forskerskolen "Humaniorastudier i pedagogikk". I boka presenterer åtte medlemmer seg med artikler relatert til sine dr.gradsprosjekter.