Arrangementer - Side 11

Tid og sted: 1. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ratib Lekhal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 1. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood.

Tid og sted: 1. mars 2013 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenter: Professor Henk Schmidt (Erasmus University Rotterdam)

Tid og sted: 20. feb. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Monica Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

 

Tid og sted: 18. feb. 2013 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Inger Johanne Synstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det terapeutiske samfunn: avhengighetsbehandling eller behandling av rusmisbruk?"

Tid og sted: 7. feb. 2013 09:0010:45, Room 231 Helga Engs hus

Professor Margunn Aanestad, Department of Informatics, University of Oslo, on "Design in use: ICT as epistemic objects in hospitals"

Tid og sted: 28. jan. 2013 15:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marte Amundsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Danningspotensialet i dans i lys av mål og prinsipper i Den kulturelle skolesekken, slik dette er formulert i St. meld. Nr. 8 (2007- 2008) Kulturell skulesekk for framtida, kapittel 3, punkt 3.1."

Tid og sted: 28. jan. 2013 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Avin Rosatami avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan krigsopplevelser få betydning for barns læring sett i lys av Banduras Self-Efficacy begrep ?"

Tid og sted: 23. jan. 2013 15:0016:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Said Hersi avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Velg en teoretisk forståelse av identitet eller rolle, og diskuter i forhold til hovedfunnet i masteroppgaven - punkt 18.1 (s 130): "...ungdommer kan verdsette ulike diskurser i forskjellige sosiale situasjoner eller kontekster, altså kan en verdsette sosial interaksjon i friminuttene men samtidig klare å fokusere på å gjøre det bra akademisk under skoletimene." "

Tid og sted: 23. jan. 2013 15:0016:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Knut Ihlen Tønsberg avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Ideskaping gjennom mønstergjenkjenning, intuisjon, og/eller logikk?"

Tid og sted: 16. jan. 2013 13:1515:00, InterMedia, møterom Infra (Forskningsparken, bygning 2, nivå 3)
Tid og sted: 15. jan. 2013 14:1516:00, Room 234, Helga Engs House

The research groups FALK invites to an open guest lecture with Isa Jahnke, on the topic "Digital didactics".

Tid og sted: 17. des. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Brit Bolken Ballangrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 17. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. En institusjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Helga Engs hus, Auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Åste Marie Mjelve Hagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Wilhelm Bjerknes hus, auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Ola Johan Sjøbakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv.

Tid og sted: 30. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Torill Aagot Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 30. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..

Tid og sted: 26. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Hilde Wågsås Afdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 26. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers' knowledge relations in the cases of Finland and Norway.

Tid og sted: 26. nov. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linda Katrine Gangstad Nilsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hva som karakteriserer en randomisert kontrolldesign (RCT), og skisser hvordan du ville legge opp en studie når det gjelder effekter av COS"

Tid og sted: 20. nov. 2012 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenters are dr. Tatiana Fumasoli (Arena, HEIK), prof. Peter Maassen (HEIK) and prof. Åse Gornitzka (SV, HEIK)

Tid og sted: 13. nov. 2012 12:1514:00, 231

Presenter: Jeroen Huisman, University of Bath, UK

Tid og sted: 30. okt. 2012 14:1516:00, Rom U36 Helga Engs hus

Alle interesserte inviteres herved til lansering av Hansjörg Hohrs bok "Das Märchen - zwischen Kunst, Mythos und Spiel", Peter Lang 2012:  

Tid og sted: 29. okt. 2012 12:3014:00, Room 232, Helga Engs hus

Presenter is Nico Cloete, Centre for Higher Education Transformation (CHET), Cape Town, South Africa

Tid og sted: 23. okt. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent  Ann Kristin Hunnes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Farskap før og nå - nyere perspektiver i farskapsforskning" 

 

Tid og sted: 23. okt. 2012 10:1512:00, Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups Hus

Presenters in this seminar are Molly Sutphen (SF/USA), Ciaran Sugrue (Dublin/Ireland) and Tomas Englund (Örebro Universitet). Co-presenters are Tone D. Solbrekke (HEIK/UiO) and Thomas de Lange (HEIK/UiO)

Tid og sted: 12. okt. 2012 10:1511:30, InterMedia, meeting room Infra (Forskningsparken, building 2, level 3)

The CHANGE research group and InterMedia invites to the guest lecture "Educational software and design continued in use", with professor Pierre Tchounikine from the University of Grenoble.

Tid og sted: 10. okt. 2012 15:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Audun Bjerknes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Lydighet eller myndighet. Lærerrollen anno 2012"