Arrangementer - Side 11

Tid og sted: 15. jan. 2013 14:1516:00, Room 234, Helga Engs House

The research groups FALK invites to an open guest lecture with Isa Jahnke, on the topic "Digital didactics".

Tid og sted: 17. des. 2012 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Brit Bolken Ballangrud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 17. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Kompetanseutvikling som styringsmiddel i videregående skole. En institusjonell analyse av hvordan kompetanseutvikling formes i en lokal kontekst.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Helga Engs hus, Auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Åste Marie Mjelve Hagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Lesing i kunnskapssamfunnet. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av studenters strategiske lesing av multiple tekster.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:1516:00, Wilhelm Bjerknes hus, auditorium 1,Blindern, Universitetet i Oslo

Ola Johan Sjøbakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 14. desember 2012.

Avhandlingens tittel er:

Elevsamtalen som jevnlig dialog i et aksjonsforskningsperspektiv.

Tid og sted: 30. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Torill Aagot Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 30. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning - en revitalisering av kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam..

Tid og sted: 26. nov. 2012 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Hilde Wågsås Afdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 26. november 2012.

Avhandlingens tittel er:

Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers' knowledge relations in the cases of Finland and Norway.

Tid og sted: 26. nov. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linda Katrine Gangstad Nilsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hva som karakteriserer en randomisert kontrolldesign (RCT), og skisser hvordan du ville legge opp en studie når det gjelder effekter av COS"

Tid og sted: 20. nov. 2012 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenters are dr. Tatiana Fumasoli (Arena, HEIK), prof. Peter Maassen (HEIK) and prof. Åse Gornitzka (SV, HEIK)

Tid og sted: 13. nov. 2012 12:1514:00, 231

Presenter: Jeroen Huisman, University of Bath, UK

Tid og sted: 30. okt. 2012 14:1516:00, Rom U36 Helga Engs hus

Alle interesserte inviteres herved til lansering av Hansjörg Hohrs bok "Das Märchen - zwischen Kunst, Mythos und Spiel", Peter Lang 2012:  

Tid og sted: 29. okt. 2012 12:3014:00, Room 232, Helga Engs hus

Presenter is Nico Cloete, Centre for Higher Education Transformation (CHET), Cape Town, South Africa

Tid og sted: 23. okt. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent  Ann Kristin Hunnes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Farskap før og nå - nyere perspektiver i farskapsforskning" 

 

Tid og sted: 23. okt. 2012 10:1512:00, Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups Hus

Presenters in this seminar are Molly Sutphen (SF/USA), Ciaran Sugrue (Dublin/Ireland) and Tomas Englund (Örebro Universitet). Co-presenters are Tone D. Solbrekke (HEIK/UiO) and Thomas de Lange (HEIK/UiO)

The CHANGE research group and InterMedia invites to the guest lecture "Educational software and design continued in use", with professor Pierre Tchounikine from the University of Grenoble.

Tid og sted: 10. okt. 2012 15:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Audun Bjerknes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Lydighet eller myndighet. Lærerrollen anno 2012" 

 

Tid og sted: 26. sep. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Stine Barslund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Motivasjonens rolle i selvregulert læring" 

 

Tid og sted: 25. sep. 2012 15:0016:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Are Schønning Berg og Hanne Wardenær Teiemo avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over hvert sitt oppgitte emne.

Berg: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i ingeniørprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål. Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

Teiemo: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i sykepleierprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål.  Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

 

Tid og sted: 20. sep. 2012 20:0023:00, Langs Akerselva fra Frysja til Eventyrbroa

 

Akerselva Digitalt er et utviklingsprosjekt der Teknisk Museum, Oslo Museum, Sagene bydel mf. har som mål å utvikle en digital guide som tar i bruk ny teknologi for å formidle historien om Akerselva. Universitetet i Oslo deltar i prosjektet ved å finne måter denne guiden kan invitere oslobeboere til å delta med innhold.

Tid og sted: 18. sep. 2012 12:1514:00, Room 265, Helga Engs hus

Presenter: Professor Berit Askling, Department of Education and Special Education, University of Gothenburg

Tid og sted: 13. sep. 2012 08:3014. sep. 2012 17:15, Georg Sverdrups hus

Is academia becoming interdisciplinary? Or do disciplines still condition our research and teaching in profound ways? Is disciplinarity perhaps even an inherent operative mode of modern academia? If so, how and to what extent should our institutions provide for interdisciplinarity?  

Tid og sted: 6. sep. 2012 15:1516:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Torhild Godø Sæther avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kva er kjenneteikna ved den sosiale verda til stabbaren?".

Tid og sted: 6. sep. 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ida Solheim avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Læringssyn – En studie av fremtredende læringssyn i ulike barnehager i Dar es Salam, Tanzania ".

Tid og sted: 4. sep. 2012 09:0010:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Yvonne Henriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Reflekter kritisk over Hauges begreper problemorientert og ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold og problematiser forholdet mellom holdninger og handlinger i barnehagens hverdag".

Tid og sted: 30. aug. 2012 09:0010:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Heidi Helene Sveen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan forstå pornografibruk i et kjønnsperspektiv? "