Arrangementer - Side 12

Tid og sted: 26. sep. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Stine Barslund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Motivasjonens rolle i selvregulert læring" 

 

Tid og sted: 25. sep. 2012 15:0016:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Are Schønning Berg og Hanne Wardenær Teiemo avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over hvert sitt oppgitte emne.

Berg: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i ingeniørprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål. Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

Teiemo: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i sykepleierprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål.  Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

 

Tid og sted: 20. sep. 2012 20:0023:00, Langs Akerselva fra Frysja til Eventyrbroa

 

Akerselva Digitalt er et utviklingsprosjekt der Teknisk Museum, Oslo Museum, Sagene bydel mf. har som mål å utvikle en digital guide som tar i bruk ny teknologi for å formidle historien om Akerselva. Universitetet i Oslo deltar i prosjektet ved å finne måter denne guiden kan invitere oslobeboere til å delta med innhold.

Tid og sted: 18. sep. 2012 12:1514:00, Room 265, Helga Engs hus

Presenter: Professor Berit Askling, Department of Education and Special Education, University of Gothenburg

Tid og sted: 13. sep. 2012 08:3014. sep. 2012 17:15, Georg Sverdrups hus

Is academia becoming interdisciplinary? Or do disciplines still condition our research and teaching in profound ways? Is disciplinarity perhaps even an inherent operative mode of modern academia? If so, how and to what extent should our institutions provide for interdisciplinarity?  

Tid og sted: 6. sep. 2012 15:1516:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Torhild Godø Sæther avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kva er kjenneteikna ved den sosiale verda til stabbaren?".

Tid og sted: 6. sep. 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ida Solheim avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Læringssyn – En studie av fremtredende læringssyn i ulike barnehager i Dar es Salam, Tanzania ".

Tid og sted: 4. sep. 2012 09:0010:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Yvonne Henriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Reflekter kritisk over Hauges begreper problemorientert og ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold og problematiser forholdet mellom holdninger og handlinger i barnehagens hverdag".

Tid og sted: 30. aug. 2012 09:0010:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Heidi Helene Sveen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan forstå pornografibruk i et kjønnsperspektiv? "

Tid og sted: 29. aug. 2012 11:0018:00, InterMedia, meeting room Infra (Forskningsparken, building 2, level 3)

InterMedia invites to the seminar "Learning with and through representations – moving between the concrete and abstract! with professor Wolff-Michael Roth University of Victoria, British Columbia.

Tid og sted: 28. aug. 2012 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anna Manukhina avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fremhev og drøft likheter og forskjeler på ledesesbegrepet generelt og pedagogisk ledelse spesielt".

Tid og sted: 27. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Makafui Charlotte Kassah avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet for voksne innvandrere: Formål - juridisk grunnlag – praktiske gjennomføring - endringsvisjoner ".

Tid og sted: 27. aug. 2012 12:0013:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Brå Kjekk avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sett i lys av motivasjons- og selvbestemmelsesteori: Hva kan ledelsen i en bedrift gjøre for å legge til rette for økte prestasjoner, og hvilke individuelle hensyn bør tas?"

Tid og sted: 27. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Johansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Migrasjon og morsrollen".

Tid og sted: 24. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kjersti Synnøve Hansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Barns beste" i relasjon til hjemmeundervisning".

Tid og sted: 24. aug. 2012 09:1511:00, Room 231 Helga Engs hus

Curriculum, as distinct from the narrower term learning, is concerned with forming the person (values, dispositions, social relationships) as well as building capacities, abilities, achievements. In the past half-century global developments have significantly influenced national and regional curriculum activities on both fronts: by Millennial Goals and projects related to a ‘global citizen’; and by the pervasive influence of OECD-led assessments and rankings as authoritative measures of what is being achieved. At the same time, recent curriculum reforms in different countries suggest tensions in the resulting reforms: for example, a concern to build stronger national identifications in the context of global pressures; and a desire for new global ‘21st century skills’ coming up against audit culture conservative testing regimes, and the problem of what are the real foundations for knowledge today. The lecture will illustrate the tensions outlined by reference to the new national curriculum framework being developed in Australia

Tid og sted: 23. aug. 2012 09:1511:30, Room 231 Helga Engs hus

In this lecture Lyn Yates will discuss changing agendas of curriculum research over the last half century, and some of the theories and social movements that have been particularly influential over that time. She will give particular attention to the ways they have formed or challenges assumptions about knowledge and curriculum.

Tid og sted: 22. aug. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Øby Litlekalsøy avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en kortfattet oppsummering (for eksempel ved hjelp av en tabell) av de viktigste funnene i avhandlingen. og diskuter deretter hvordan dine funn relatert til sosial kompetanse samsvarer med teori og empiri på feltet?".

Tid og sted: 22. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elisabeth Ranvik Dyrli avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En oversikt over forskningsgrunnlaget for foreldretreningsintervensjoner; både PMTO og andre som bygger på de samme prinsippene. I hvilken grad foreligger det støtte for at foreldretrening har god effekt? ".

Tid og sted: 21. juni 2012 12:0013:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Magnus Oltedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Coaching som et samspill mellom trener og spillere på aldersbestemt kontra elitenivå."

Tid og sted: 19. juni 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lise Maria Rønning avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for forholdet mellom foreldremedvirkning og foreldresamarbeid i barnehagen."

Tid og sted: 19. juni 2012 10:0011:00, InterMedia, meeting room Infra (Forskningsparken, building 2, level 3)

InterMedia invites to a talk by visiting professor David Diez, on interaction technologies, emergency management and civil protection.

Tid og sted: 15. juni 2012 10:0011:30, Visningsrommet, Forskningsparken 2, level 2 (InterMedia)

Gregory Donovan research project project My Digital Footprint focuses on informal learning in participatory projects. Welcome to a discussion on user engagement in research in out-of-school contexts.

Tid og sted: 11. juni 2012 09:1512:00, Group room 4 at Georg Sverdrups hus

Open research seminar. Presentations by:

- Mats Benner (Lund University and Uppsala University)

- Peter Maassen (University of Oslo)

- Bjørn Stensaker (University of Oslo)

- Kaare Aagaard (Århus University)

Tid og sted: 24. mai 2012 10:1512:00, Room 232 Helga Engs hus

Kitty Kelly Epstein, PhD School of Educational Leadership & Change