Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 29. aug. 2012 11:0018:00, InterMedia, meeting room Infra (Forskningsparken, building 2, level 3)

InterMedia invites to the seminar "Learning with and through representations – moving between the concrete and abstract! with professor Wolff-Michael Roth University of Victoria, British Columbia.

Tid og sted: 28. aug. 2012 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anna Manukhina avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fremhev og drøft likheter og forskjeler på ledesesbegrepet generelt og pedagogisk ledelse spesielt".

Tid og sted: 27. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Makafui Charlotte Kassah avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet for voksne innvandrere: Formål - juridisk grunnlag – praktiske gjennomføring - endringsvisjoner ".

Tid og sted: 27. aug. 2012 12:0013:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Brå Kjekk avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sett i lys av motivasjons- og selvbestemmelsesteori: Hva kan ledelsen i en bedrift gjøre for å legge til rette for økte prestasjoner, og hvilke individuelle hensyn bør tas?"

Tid og sted: 27. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Johansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Migrasjon og morsrollen".

Tid og sted: 24. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kjersti Synnøve Hansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Barns beste" i relasjon til hjemmeundervisning".

Tid og sted: 24. aug. 2012 09:1511:00, Room 231 Helga Engs hus

Curriculum, as distinct from the narrower term learning, is concerned with forming the person (values, dispositions, social relationships) as well as building capacities, abilities, achievements. In the past half-century global developments have significantly influenced national and regional curriculum activities on both fronts: by Millennial Goals and projects related to a ‘global citizen’; and by the pervasive influence of OECD-led assessments and rankings as authoritative measures of what is being achieved. At the same time, recent curriculum reforms in different countries suggest tensions in the resulting reforms: for example, a concern to build stronger national identifications in the context of global pressures; and a desire for new global ‘21st century skills’ coming up against audit culture conservative testing regimes, and the problem of what are the real foundations for knowledge today. The lecture will illustrate the tensions outlined by reference to the new national curriculum framework being developed in Australia

Tid og sted: 23. aug. 2012 09:1511:30, Room 231 Helga Engs hus

In this lecture Lyn Yates will discuss changing agendas of curriculum research over the last half century, and some of the theories and social movements that have been particularly influential over that time. She will give particular attention to the ways they have formed or challenges assumptions about knowledge and curriculum.

Tid og sted: 22. aug. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Øby Litlekalsøy avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en kortfattet oppsummering (for eksempel ved hjelp av en tabell) av de viktigste funnene i avhandlingen. og diskuter deretter hvordan dine funn relatert til sosial kompetanse samsvarer med teori og empiri på feltet?".

Tid og sted: 22. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elisabeth Ranvik Dyrli avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En oversikt over forskningsgrunnlaget for foreldretreningsintervensjoner; både PMTO og andre som bygger på de samme prinsippene. I hvilken grad foreligger det støtte for at foreldretrening har god effekt? ".

Tid og sted: 21. juni 2012 12:0013:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Magnus Oltedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Coaching som et samspill mellom trener og spillere på aldersbestemt kontra elitenivå."

Tid og sted: 19. juni 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lise Maria Rønning avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for forholdet mellom foreldremedvirkning og foreldresamarbeid i barnehagen."

InterMedia invites to a talk by visiting professor David Diez, on interaction technologies, emergency management and civil protection.

Tid og sted: 15. juni 2012 10:0011:30, Visningsrommet, Forskningsparken 2, level 2 (InterMedia)

Gregory Donovan research project project My Digital Footprint focuses on informal learning in participatory projects. Welcome to a discussion on user engagement in research in out-of-school contexts.

Tid og sted: 11. juni 2012 09:1512:00, Group room 4 at Georg Sverdrups hus

Open research seminar. Presentations by:

- Mats Benner (Lund University and Uppsala University)

- Peter Maassen (University of Oslo)

- Bjørn Stensaker (University of Oslo)

- Kaare Aagaard (Århus University)

Tid og sted: 24. mai 2012 10:1512:00, Room 232 Helga Engs hus

Kitty Kelly Epstein, PhD School of Educational Leadership & Change

Tid og sted: 15. mai 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs Hus

Alle er hjertelig velkommen.

Tid og sted: 8. mai 2012 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenter: Iyad Abualrub

Tid og sted: 24. apr. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kari Grov avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan lærere gjennom utvikling av ordforråd bidra til god tekstforståelse hos elever i skolen?"

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:45, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

InterMedia deltar på aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer i regi av Partnerforum.

Tid og sted: 19. apr. 2012 11:0012:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Bettine Helland avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva menes med subjektivitet og dens kontekst i Q-metodologien  - og hvordan vurderer denne form for vitenskapelig tilnærming subjektiv kunnskap?"

Tid og sted: 18. apr. 2012 15:0017:00, Kjeller'n Helga Engs Hus

Studerer du bachelor eller master i pedagogikk ?

Vet du hvorfor studentene har et fagutvalg?

Vet du hva vi driver med i fagutvalget?

Tid og sted: 17. apr. 2012 10:1512:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mette Kjeldahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne: "Den gestaltterapeutiske utdanning forstår seg selv på mange måter som en grunnleggende erfaringsbasert utdanning. Man lærer ved å gjøre, ved å erfare selv, ved å "føle på kroppen". Denne selvforståelsen forsterkes av gestaltteorien, som også vektlegger førstehåndserfaring som en nødvendig forutsetning for læring." 

Tid og sted: 10. apr. 2012 12:1514:00, 231 Helga Engs hus

Professor Kerstin Sahlin will give a presentation on two recent and interrelated global themes that permeate and reshape the global university landscape; the dramatic expansion of rankings and the reshaping of universities into organizational actors.

Tid og sted: 29. mars 2012 10:1514:00, Room 232, Helga Engs Hus

The research group for Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance (CLEG) is proud to present an open seminar with Professor Gordon Stobart from Institute of Education in London.