Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 15. mai 2012 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs Hus

Alle er hjertelig velkommen.

Tid og sted: 8. mai 2012 12:1514:00, 265, Helga Engs hus

Presenter: Iyad Abualrub

Tid og sted: 24. apr. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kari Grov avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan lærere gjennom utvikling av ordforråd bidra til god tekstforståelse hos elever i skolen?"

Tid og sted: 19. apr. 2012 12:45, Akersgata 59, Auditoriet (R5)

InterMedia deltar på aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer i regi av Partnerforum.

Tid og sted: 19. apr. 2012 11:0012:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Bettine Helland avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva menes med subjektivitet og dens kontekst i Q-metodologien  - og hvordan vurderer denne form for vitenskapelig tilnærming subjektiv kunnskap?"

Tid og sted: 18. apr. 2012 15:0017:00, Kjeller'n Helga Engs Hus

Studerer du bachelor eller master i pedagogikk ?

Vet du hvorfor studentene har et fagutvalg?

Vet du hva vi driver med i fagutvalget?

Tid og sted: 17. apr. 2012 10:1512:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mette Kjeldahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne: "Den gestaltterapeutiske utdanning forstår seg selv på mange måter som en grunnleggende erfaringsbasert utdanning. Man lærer ved å gjøre, ved å erfare selv, ved å "føle på kroppen". Denne selvforståelsen forsterkes av gestaltteorien, som også vektlegger førstehåndserfaring som en nødvendig forutsetning for læring." 

Tid og sted: 10. apr. 2012 12:1514:00, 231 Helga Engs hus

Professor Kerstin Sahlin will give a presentation on two recent and interrelated global themes that permeate and reshape the global university landscape; the dramatic expansion of rankings and the reshaping of universities into organizational actors.

Tid og sted: 29. mars 2012 10:1514:00, Room 232, Helga Engs Hus

The research group for Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance (CLEG) is proud to present an open seminar with Professor Gordon Stobart from Institute of Education in London. 

Tid og sted: 20. mars 2012 12:1514:00, Room 265 Helga Eng

The seminar will address how to conceptualise the organisation of student interests in cross-European perspective and explore the question of ‘institutional change’ in representative student organisations.

Tid og sted: 16. mars 2012 13:0015:00, "Kjelleren", Litteraturhuset

Ny bok fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt. Velkommen til lanseringseminar på Litteraturhuset!

Tid og sted: 25. jan. 2012 14:1515:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mishell Ufeq Akhtar avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Med hvilken rett fastholder innvandrerforeldre barna i egen kultur?"

Tid og sted: 19. jan. 2012 17:0018:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linn Midthun avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en utdyping av Adlers syn på "meningsfelleskap" som premiss for kunnskapsdeling. Se dette gjerne i forhold til kunnskapens identitets og formative rolle (jfr. Nerland)"

Tid og sted: 17. jan. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ragnhild Angard avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Har familien og skolen ulike pedagogiske funksjoner?"

Tid og sted: 16. jan. 2012 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 19. nov. 2011 14:0015:30, Gamle festsal, Domus Academica

Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? Pedagogisk forskningsinstitutt belyser temaet "oppvekst og skolegang i lys av 22. juli den 19. november.

Tid og sted: 11. nov. 2011 13:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 9. nov. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

"Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning" er ett av resultatene fra den Forskningsrådsfinansierte nasjonale forskerskolen "Humaniorastudier i pedagogikk". I boka presenterer åtte medlemmer seg med artikler relatert til sine dr.gradsprosjekter.

Tid og sted: 9. nov. 2011 12:0014:30, InterMedia (Infra)

The CHANGE research group is happy to announce two talks by our guest researchers Jim Slotta, University of Toronto and Andreas Gegenfürther, University of Turku.

Tid og sted: 11. okt. 2011 10:1512:00, Room U35 Helga Eng

Linked to a NRC-funded Utd2020 pre-project on learning outcomes ”Learning about Quality” (LEAQ) , the research group HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and knowledge cultures) is arranging a seminar linked to the topic.

Tid og sted: 11. okt. 2011 10:1512:00, Rom U35 Helga Eng

I forbindelse med det forskningsrådsfinansierte prosjektet ”Learning about Quality” (LEAQ) , inviterer forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and knowledge cultures) til et miniseminar om læringsutbytte.

Tid og sted: 28. sep. 2011 14:3015:30, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Aud Storflor avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Når er en samtale en fortelling, og når er den det ikke?"

Tid og sted: 28. sep. 2011 13:1514:00, InterMedia (Infra)

The research group CHANGE and InterMedia invites to an open lecture with dr. Masanori Sugimoto, Interaction Technology Laboratory, University of Tokyo.

Tid og sted: 22. sep. 2011 10:0012:00, Auditorium 3, HE

Fagutvalget ved PFI holder sitt årlige arrangement der studenter får møte pedagoger og høre om hvordan de bruker sin fagkompetanse i arbeidslivet.

Tid og sted: 21. sep. 2011 16:0019:00, Helga Engs building, Sem Sælands vei 7, room U 35

What does professional responsibility entail in an increasingly insecure, unpredictable and de-regulated world?