Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 20. mars 2012 12:1514:00, Room 265 Helga Eng

The seminar will address how to conceptualise the organisation of student interests in cross-European perspective and explore the question of ‘institutional change’ in representative student organisations.

Tid og sted: 16. mars 2012 13:0015:00, "Kjelleren", Litteraturhuset

Ny bok fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt. Velkommen til lanseringseminar på Litteraturhuset!

Tid og sted: 25. jan. 2012 14:1515:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mishell Ufeq Akhtar avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Med hvilken rett fastholder innvandrerforeldre barna i egen kultur?"

Tid og sted: 19. jan. 2012 17:0018:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linn Midthun avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en utdyping av Adlers syn på "meningsfelleskap" som premiss for kunnskapsdeling. Se dette gjerne i forhold til kunnskapens identitets og formative rolle (jfr. Nerland)"

Tid og sted: 17. jan. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ragnhild Angard avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Har familien og skolen ulike pedagogiske funksjoner?"

Tid og sted: 16. jan. 2012 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 19. nov. 2011 14:0015:30, Gamle festsal, Domus Academica

Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? Pedagogisk forskningsinstitutt belyser temaet "oppvekst og skolegang i lys av 22. juli den 19. november.

Tid og sted: 11. nov. 2011 13:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 9. nov. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

"Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning" er ett av resultatene fra den Forskningsrådsfinansierte nasjonale forskerskolen "Humaniorastudier i pedagogikk". I boka presenterer åtte medlemmer seg med artikler relatert til sine dr.gradsprosjekter.

Tid og sted: 9. nov. 2011 12:0014:30, InterMedia (Infra)

The CHANGE research group is happy to announce two talks by our guest researchers Jim Slotta, University of Toronto and Andreas Gegenfürther, University of Turku.

Tid og sted: 11. okt. 2011 10:1512:00, Room U35 Helga Eng

Linked to a NRC-funded Utd2020 pre-project on learning outcomes ”Learning about Quality” (LEAQ) , the research group HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and knowledge cultures) is arranging a seminar linked to the topic.

Tid og sted: 11. okt. 2011 10:1512:00, Rom U35 Helga Eng

I forbindelse med det forskningsrådsfinansierte prosjektet ”Learning about Quality” (LEAQ) , inviterer forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and knowledge cultures) til et miniseminar om læringsutbytte.

Tid og sted: 28. sep. 2011 14:3015:30, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Aud Storflor avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Når er en samtale en fortelling, og når er den det ikke?"

Tid og sted: 28. sep. 2011 13:1514:00, InterMedia (Infra)

The research group CHANGE and InterMedia invites to an open lecture with dr. Masanori Sugimoto, Interaction Technology Laboratory, University of Tokyo.

Tid og sted: 22. sep. 2011 10:0012:00, Auditorium 3, HE

Fagutvalget ved PFI holder sitt årlige arrangement der studenter får møte pedagoger og høre om hvordan de bruker sin fagkompetanse i arbeidslivet.

Tid og sted: 21. sep. 2011 16:0019:00, Helga Engs building, Sem Sælands vei 7, room U 35

What does professional responsibility entail in an increasingly insecure, unpredictable and de-regulated world?

Tid og sted: 21. sep. 2011 13:0014:00, U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Michelle Storakeren avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale medier i skolen som institusjon; muligheter og utfordringer "

Tid og sted: 20. sep. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus, Blindern

Hannah Arendt (1906–1975) er en av vår tids mest utfordrende og originale tenkere. Nå lanseres den første artikkelsamlingen om Hannah Arendt på norsk 

Tid og sted: 17. sep. 2011 15:1516:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 1

På Digitaliseringsfestivalen forteller Ingeborg Krange om høyrøstede visjoner og stillferdig læringsforskning.

Tid og sted: 13. sep. 2011 14:0017:00, Helga Engs hus, rom 231

Humaniora studier i pedagogikk arrangerer åpent seminar tirsdag 13. sept. kl 1400 – 1700 med tema "Danning etter 22. juli".

Tid og sted: 13. sep. 2011 14:0015:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Hedda Berntsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kan barn sosialiseres til frihet?"

Tid og sted: 31. aug. 2011 14:1515:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Nora Pahesha Mahendran avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kulturmøter som preger ungdomstida for jenter med tamilske innvandrerforeldre fra Sri Lanka. ".  

Tid og sted: 31. aug. 2011 09:4511:00, Rom U29 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Vibeke Bugge avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En kritisk analyse av forskning på samsvaret mellom selvvurdering og opplevelse av skolekontekst".  

Tid og sted: 30. aug. 2011 15:0016:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Silje Kristine Gloppen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hvordan sammenhenger mellom makroprosesser og mikroprosesser gir inntak til å forstå frafall i videregående skole. Redegjørelsen skal også omfatte en drøfting av forholdet mellom klassiske sosiologiske reproduksjonsteorier og nyere nevrobiologiske teorier om motivasjon".  

Tid og sted: 30. aug. 2011 09:1510:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kjetil Horn Hogstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mary Midgleys bidrag til et pedagogisk danningsbegrep".