Arrangementer - Side 14

Tid og sted: 29. aug. 2011 10:0011:00, Rom 494 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anders Menka-Eide avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "I motsetning til hva som skjedd i andre land, har ikke rekrutteringen av menn til barnehagene i Norge stoppet opp, til tross for Bjugnsaken. Diskuter." 

Tid og sted: 29. aug. 2011 10:0011:00, Rom 495 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marit Loftsgarden avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvilke betydning har motivasjons psykologisk forskning for forståelsen av klimakrisen og hvordan kan dette brukes til å bekjempe den".

Tid og sted: 25. aug. 2011 10:1512:00, Auditorium 2

Har du spørsmål tilknyttet masteroppgaven? Delta for å vite mer om våre forskningsseminar, vitenskapsbutikken, veiledertildeling, med mer..!

Tid og sted: 22. aug. 2011 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kathrine Gilbert avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft trenerrollens ulike sider."  

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marlene Sofi Fredriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Redegjør for sosiale relasjoners betydning for resiliens".

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristian Ruud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft forholdet mellom identitets- og rollebegrepet i relasjon til ungdoms bruk av Facebook.".  

Tid og sted: 19. aug. 2011 12:1513:00, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ellen Rognerud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan A. Hoëms og P. Bourdieus teorier brukes til å forklare hvordan samfunnsrammer gir ulike utdanningsvalg for ulike elevgrupper?"

Tid og sted: 15. aug. 2011 14:0015:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Iselin Viggen Opsahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Selvbestemmelsesteori: prinsipper og muligheter".  

Tid og sted: 12. aug. 2011 14:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudentene Victoria Elise Olsen og Mari Hustad Sandøy har skrevet masteroppgave sammen og avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesninger over hvert sitt oppgitte emne.

Olsen (kl.14.00): Har gruppestørrelse og størrelse på barnehagen noen betydning for ettåringen når det gjelder omsorg, læring og medvirkning?

Sandøy (kl.14.30): I hvilken grad kan barnehagen ivareta ettåringens behov for voksenkontakt?

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lisabeth Carson avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Forskerens bruk av pedagogikkfjerne teorier (som jobbanalyse og retorikk) – utfordringer og muligheter".    

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristin Helene Oftedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Den estetiske erfaringens danningspotensial og den kulturelle skolesekken".    

Tid og sted: 14. juni 2011 13:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tor Rune Mandt avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Formell og uformell sosialisering i Hoëm (1978), Hoëm (2010) og Mandt (2011)".    

Tid og sted: 14. juni 2011 12:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elna Thurmann-Nielsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mat og måltider i barnehagen: Mulige forklaringer på manglende samsvar mellom formulerte intensjoner og praktiske realiteter. Drøft tiltak som kan forbedre samsvaret  mellom formuleringsplanet og realiseringsplanet".    

Tid og sted: 8. juni 2011 14:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Patricia Mantilla Rinvik avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Utfordringer i gjennomføring og analyse av intervjuer, spesielt i et prosjekt om alfabetisering i Ecuador".    

Tid og sted: 1. juni 2011 12:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tore Svestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft hovedfunn i lys av teori om kjønn og identitet".   

Tid og sted: 24. mai 2011 14:1516:00, Room U30 Helga Eng

The FALK and CHANGE research groups invites to an open lecture with Professor Stephen Billett, Griffith University, Australia

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 17. mars 2011 14:1517:00, Rom U35 Helga Engs hus

Forskergruppen Humstud er ute med ny bok.

Tid og sted: 28. feb. 2011 09:0016:00, Forum, Oslo Innovation Park (Forskningsparken)

The seminar presents work in progress by Nordic experts on ICT and learning.

Tid og sted: 22. feb. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs Building, Blindern
Tid og sted: 10. feb. 2011 10:0011:00, U31

Masterstudent Christine Nybraaten Colstrup holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk.

Tid og sted: 21. jan. 2011 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.

Tid og sted: 14. des. 2010 12:1516:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk og Oplandske bokforlag inviterer til presentasjon av Anton Hoëms nyeste bok "Kunnskap, Identitet og Sosialisering"