Arrangementer - Side 16

Tid og sted: 21. jan. 2011 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.

Tid og sted: 14. des. 2010 12:1516:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk og Oplandske bokforlag inviterer til presentasjon av Anton Hoëms nyeste bok "Kunnskap, Identitet og Sosialisering"

Tid og sted: 17. nov. 2010 14:1516:00, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus, Blindern
Tid og sted: 1. nov. 2010 09:0016:30, Oslo Innovation Center (Forskningsparken)

Digital representations and technologies that create new arenas for social interactions are some of the ‘design tools’ explored as means to support learning and meaning making across sites. The InterMedia Research Seminar "Designing Bridges" presents current work by leading international experts on the conceptualization and design of learning activities and technologies in schools and museums.

Tid og sted: 21. okt. 2010 14:1515:15, Auditorium 1, Helga Enghs hus

Det utdanningsvitenskapelig fakultet ønsker å være en aktiv bidragsyter og god dialogpartner ved utformingen av en kunnskapsbasert utdanningspolitikk. Denne utfordringen løftes frem i årets Helga Eng-forelesning.

Tid og sted: 14. apr. 2010 13:0016:00, Forum, Forskningsparken

Det internasjonale forskningsprosjektet Mediatized Stories avslutter med formidlingskonferansen "Fortelle seg selv digitalt"