Arrangementer - Side 15

Tid og sted: 14. juni 2011 13:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tor Rune Mandt avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Formell og uformell sosialisering i Hoëm (1978), Hoëm (2010) og Mandt (2011)".    

Tid og sted: 14. juni 2011 12:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elna Thurmann-Nielsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mat og måltider i barnehagen: Mulige forklaringer på manglende samsvar mellom formulerte intensjoner og praktiske realiteter. Drøft tiltak som kan forbedre samsvaret  mellom formuleringsplanet og realiseringsplanet".    

Tid og sted: 8. juni 2011 14:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Patricia Mantilla Rinvik avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Utfordringer i gjennomføring og analyse av intervjuer, spesielt i et prosjekt om alfabetisering i Ecuador".    

Tid og sted: 1. juni 2011 12:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tore Svestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft hovedfunn i lys av teori om kjønn og identitet".   

Tid og sted: 24. mai 2011 14:1516:00, Room U30 Helga Eng

The FALK and CHANGE research groups invites to an open lecture with Professor Stephen Billett, Griffith University, Australia

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 20. mai 2011 10:3012:30, UND 1, Georg Sverdrups Building

The symposium presents research that explores learning across school-museum boundaries, and reflects on the implications of 'semi-formal' learning research for teacher education.

Tid og sted: 17. mars 2011 14:1517:00, Rom U35 Helga Engs hus

Forskergruppen Humstud er ute med ny bok.

Tid og sted: 28. feb. 2011 09:0016:00, Forum, Oslo Innovation Park (Forskningsparken)

The seminar presents work in progress by Nordic experts on ICT and learning.

Tid og sted: 22. feb. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs Building, Blindern
Tid og sted: 10. feb. 2011 10:0011:00, U31

Masterstudent Christine Nybraaten Colstrup holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk.

Tid og sted: 21. jan. 2011 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.

Tid og sted: 14. des. 2010 12:1516:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk og Oplandske bokforlag inviterer til presentasjon av Anton Hoëms nyeste bok "Kunnskap, Identitet og Sosialisering"

Tid og sted: 17. nov. 2010 14:1516:00, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus, Blindern
Tid og sted: 1. nov. 2010 09:0016:30, Oslo Innovation Center (Forskningsparken)

Digital representations and technologies that create new arenas for social interactions are some of the ‘design tools’ explored as means to support learning and meaning making across sites. The InterMedia Research Seminar "Designing Bridges" presents current work by leading international experts on the conceptualization and design of learning activities and technologies in schools and museums.

Tid og sted: 21. okt. 2010 14:1515:15, Auditorium 1, Helga Enghs hus

Det utdanningsvitenskapelig fakultet ønsker å være en aktiv bidragsyter og god dialogpartner ved utformingen av en kunnskapsbasert utdanningspolitikk. Denne utfordringen løftes frem i årets Helga Eng-forelesning.

Tid og sted: 14. apr. 2010 13:0016:00, Forum, Forskningsparken

Det internasjonale forskningsprosjektet Mediatized Stories avslutter med formidlingskonferansen "Fortelle seg selv digitalt"