Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 23. nov. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Jarmila Bubikova-Moan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. november 2017

Avhandlingens tittel er:

Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.

Tid og sted: 2. nov. 2017 14:0018:00, Forskningsparken, Kinosalen

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) inviterer deg til fagseminar i anledning sekstiårs-dagene til professor Tone Dyrdal Solbrekke og professor Helge Strømsø.

Tid og sted: 23. okt. 2017 14:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

We are delighted to invite to an open lecture with Professor Marianna Papastephanou.

Tid og sted: 12. okt. 2017 14:1518:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet inviterer til filmfremvisning med påfølgende paneldebatt og åpen diskusjon.

Tid og sted: 10. okt. 2017 13:0017:00, Georg Sverdrups Hus, at Blindern Campus, Undervisningsrom 1

Presenters are Silvia Gherardi (University of Trento and Prof II University of Oslo), Bente Elkjær (Danish school of education, Aarhus University) and Mervi Hasu (ExCID, University of Oslo)

Tid og sted: 28. sep. 2017 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til åpent seminar med professor Tone Kvernbekk

Tid og sted: 31. aug. 2017 13:1514:00, Harriet Holters Building: Seminarrom 101

The lecture will be held by Professor Yunxiang Yan, University of California, Los Angeles.

Tid og sted: 21. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Solveig Roth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 21. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Educational trajectories in Cultural worlds: An ethnographic study of multiethnic girls across different levels of schooling.

Tid og sted: 14. juni 2017 12:15, Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus Blindern

Cand.philol. Ingvill Krogstad Svanes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 14. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene?

Tid og sted: 31. mai 2017 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud inviterer til åpent seminar med Kirsten Hyldgaard, DPU, om overføring og evidens-basert pedagogisk praksis.

Tid og sted: 23. mai 2017 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Vidar Grøtta vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 23. mai 2017

Avhandlingens tittel er:

The transformation of humanities education. The case of Norway 1960-2000 in a systems-theoretical perspective.

Tid og sted: 11. mai 2017 12:1512. mai 2017, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Per Hetland vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

Fredag 12. mai 2017 kl 10.15 Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Avhandlingens tittel er:

Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.

Tid og sted: 29. mars 2017 16:1518:00, Rom 595, Helga Engs hus

Kjetil Horn Hogstad presenterer sine filosofiske studier av Catherine Malabous begrep om plastisitet og dets relevans for pedagogisk forståelse.

Tid og sted: 23. mars 2017 14:1516:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is professor David Gijbels, University of Antwerp.

Tid og sted: 17. mars 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. mars 2017

Avhandlingens tittel er:

Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.

Tid og sted: 7. mars 2017 14:1516:00, 233 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar are Laurent Cosnefroy, Ecole normale supérieure de Lyon/Institut français de l’éducation, France

Tid og sted: 1. mars 2017 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Hansjörg Hohr presentere sin forskning om estetisk oppdragelse.

Tid og sted: 11. feb. 2017 13:0015:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke.

Tid og sted: 31. jan. 2017 14:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

The seminar is led by Professor Nico Cloete.

Tid og sted: 11. jan. 2017 12:1515:30, Room 234 Helga Engs hus

Welcome on behalf of the research group Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) and the Department of Education.

Tid og sted: 2. des. 2016 09:0016:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 24. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Kristine Høeg-Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 24. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.

Tid og sted: 17. nov. 2016 16:1518:00, Rom 231 Helga Engs hus, Blindern

Bakgrunnen for dette seminaret er utgivelsen av boka «Pedagogiske fenomener. En innføring» (Cappelen Damm 2016). Boka er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Men hvilket kart tegner denne boka av terrenget?

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:1514:00, 595/596 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Bojana Culum (University of Rijeka, Croatia)