Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 23. mars 2017 14:1516:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is professor David Gijbels, University of Antwerp.

Tid og sted: 17. mars 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. mars 2017

Avhandlingens tittel er:

Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.

Tid og sted: 7. mars 2017 14:1516:00, 233 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar are Laurent Cosnefroy, Ecole normale supérieure de Lyon/Institut français de l’éducation, France

Tid og sted: 1. mars 2017 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Hansjörg Hohr presentere sin forskning om estetisk oppdragelse.

Tid og sted: 11. feb. 2017 13:0015:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke.

Tid og sted: 2. feb. 2017 14:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Presenter: Professor Nico Cloete

Tid og sted: 31. jan. 2017 14:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

The seminar is led by Professor Nico Cloete.

Tid og sted: 11. jan. 2017 12:1515:30, Room 234 Helga Engs hus

Welcome on behalf of the research group Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) and the Department of Education.

Tid og sted: 2. des. 2016 09:0016:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 24. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Kristine Høeg-Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 24. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Feedback under lupen. Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.

Tid og sted: 17. nov. 2016 16:1518:00, Rom 231 Helga Engs hus, Blindern

Bakgrunnen for dette seminaret er utgivelsen av boka «Pedagogiske fenomener. En innføring» (Cappelen Damm 2016). Boka er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Men hvilket kart tegner denne boka av terrenget?

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:1514:00, 595/596 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Bojana Culum (University of Rijeka, Croatia)

Tid og sted: 4. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Jane Barongo Bakahwemama vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 4. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Change of Language of Instruction for Science and Mathematics in Grade Five in Zanzibar: What was the Reasoning Behind the Policy Change?

Tid og sted: 2. nov. 2016 16:1518:00, Room 231, Helga Engs hus

The HumStud research group invite to an open seminar with Professor Nick Peim, University of Birmingham. The aim with the seminar is to explore Catherine Malabou’s philosophy and its potential relevance for education.

Tid og sted: 28. okt. 2016 10:1514:00, Room 2621 Kristine Bonnevies hus, Blindern

We are delighted to invite to a research seminar with Professor Marianna Papastephanou on political philosophy of education.The aim with the seminar is to explore possible challenges and pitfalls of political education today.

Tid og sted: 25. okt. 2016 16:0018:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk ønsker studenter og ansatte velkommen til "Pedagoger i arbeidslivet". Tidligere studenter vil gi pedagogstudenter inspirasjon og ideer om veien inn i arbeidslivet, og hvilke muligheter de har. Det blir servert pizza!

Tid og sted: 21. okt. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Cand.ed. Helene Fulland  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Language minority children’s perspectives on being bilingual - On ‘bilanguagers’ and their sensitivity towards complexity.

Tid og sted: 20. okt. 2016 12:3017:30, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Scandinavian Journal of Educational Research is celebrating its 60th anniversary with an open research seminar.

Tid og sted: 20. okt. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Hovedfagskandidat Anniken Randers-Pehrson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 20. oktober 2016

Avhandlingens tittel er:

Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst.

Tid og sted: 13. okt. 2016 09:3014. okt. 2016 16:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Institutt for pedagogikk og Statped Sørøst ønsker velkommen til årets "Autisme og pedgogikk" - konferanse. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av og arbeider med barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser.

Tid og sted: 29. sep. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Cand.philol. Brit Marie Hovland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 29. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker.

Tid og sted: 23. sep. 2016 08:3016:00, Forskningsparken
Tid og sted: 20. sep. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, rom Nedjma

Hvorfor er det viktig å få mer innsikt om hvordan barn og unge selv tenker om utdanning og skole? Og hvorfor er Groruddalen spesielt interessant som sted for å studere hvordan barn og unge lærer på tvers av skole og fritid, og hvordan læring endrer seg over tid?

Tid og sted: 15. sep. 2016 14:1516:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is Lina Markauskaite, University of Sydney, Australia

Tid og sted: 23. juni 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Hovedfagskandidat Lisbet Skregelid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. juni2016

Avhandlingens tittel er:

Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst.