Arrangementer - Side 6

Tid og sted: 21. juni 2016 14:0016:30, Rom U35 Helga Engs Hus

Fagseminar om "Universiteter som kunnskapsorganisasjoner" med Trond Fevolden og Professor Magnus Gulbrandsen i anledning av Peter Maassens 60- års jubileum.

Tid og sted: 20. juni 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Ester Fremstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 20. juni 2016

Avhandlingens tittel er:

Taking responsibility toward the public: University academics' imaginaries and experiences.

Tid og sted: 17. juni 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Mari Elken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. juni 2016

Avhandlingens tittel er:

Standardizing education? The development of the European Qualifications Framework and national qualifications frameworks.

Tid og sted: 3. juni 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Jens Jungblut vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 3. juni 2016

Avhandlingens tittel er:

Party Politics in Higher Education Policy - Partisan Preferences, Coalition Positions and Higher Education Policy in Western Europe.

Tid og sted: 31. mai 2016 14:1516:00, U31 Helga Engs Hus

Presenter is Nick Hopwood, University of Technology Sydney, Australia.

Tid og sted: 7. apr. 2016 16:0018:00, Room 234 Helga Engs hus

In his lecture, Wolfgang Heuer will explore Hannah Arendt’s critical view of the Nation-state.

Tid og sted: 30. mars 2016 16:1518:00, Helga Engs hus, Seminarrom 231

Willy Aagre presenterer forskningen sin om Anna Sethne i forbindelse med den nye boka «Anna Sethne og den norske reformpedagogikken».

Tid og sted: 24. feb. 2016 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Bakgrunnen for dette seminaret er at Kants forelesninger nå utgis på norsk i Bjarne Hansens oversettelse. Lars Løvlie har skrevet forordet og Svein Østerud etterordet til boka. I dette seminaret presenterer Lars Løvlie og Svein Østerud sine aktuelle lesninger av Kants "Om pedagogikk".

Professor Nico Cloete
Tid og sted: 18. feb. 2016 12:1513:30, Helga Engs Building, Aud. 2

Discussing the work of the International Panel on Social Progress in the area of education.

Speaker is Professor Nico Cloete, University of Western Cape, South Africa, Center for Higher Education Transformation, South Africa, and University of Oslo.

Tid og sted: 15. feb. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Robin Ulriksen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 15. februar 2016

Avhandlingens tittel er:

The achievement and attainment gap: Influences from home and school.

Tid og sted: 27. jan. 2016 16:1518:00, Room 595 Helga Engs hus

In this seminar Sverre Tveit presents his paper "Instrumental and professional governing: Epistemological premises of instrumental and communicative use of assessment criteria and standards in education".  The paper will be commented by Prof. Tone Kvernbekk.

Tid og sted: 20. jan. 2016 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Tove Lafton vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 20. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser.

Tid og sted: 14. des. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Bente Ulla vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 14. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Tid og sted: 10. des. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 10. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Yrkesfaglæreres kulturelle koder. En kvalitativ studie av yrkesfaglæreres kulturelle koder i skoledelen i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tid og sted: 2. des. 2015 16:1518:00, Room 231 Helga Engs hus

In this seminar Dr. Judith Suissa presents her paper "The Political Imaginary of the New Language of Character Education". 

Tid og sted: 24. nov. 2015 18:0024. nov. 2014 20:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Forskergruppa HUMDIVEd inviterer til faglig sammenkomst over dagsaktuelt tema.

Tid og sted: 20. nov. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anders Johan Nordahl-Hansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 20. november 2015.

Avhandlingens tittel er:

Assessment of Language and Social communication in Children With Autism: Measurement Issues.

Tid og sted: 19. nov. 2015 10:0016:30, Rom 234 Helga Engs hus, Blindern

Bakgrunn for temavalg for dette utdanningshistoriske dagsseminaret er at 1965 kanskje er mer enn et år i kalenderrekka i norsk utdanningshistorie.

Tid og sted: 16. nov. 2015 12:1514:00, 234 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Ines Langemeyer, Chair of research on learning and instruction Karlsruhe Institute for Technology, Germany.

Tid og sted: 28. okt. 2015 16:1518:00, Rom 232 Helga Engs hus

Den aktuelle flyktningeproblematikken har en juridisk, etisk og ikke minst en politisk og praktisk side. Flyktningestrømmen til Europa påkaller humanitet og solidaritet. Slik berører den Europas selvbilde.

Tid og sted: 26. okt. 2015 11:0013:00, Room 233 Helga Engs hus

Presenter in this seminar is Professor Julie McLeod, University of Melbourne

NB! Moved to room 233 Helga Engs hus

Tid og sted: 23. okt. 2015 15:3016:00, Rom 595/ 596 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet til samfunnsvitenskapelige og pedagogiske metoder, vitenskapsteori og statistikk.

Tid og sted: 22. okt. 2015 13:0013:30, Rom 595/ 596 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet til samfunnsvitenskapelige og pedagogiske metoder, vitenskapsteori og statistikk.

Tid og sted: 13. okt. 2015 18:0020:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Forskergruppa HUMDIVEd inviterer til seminar over dagsaktuelt tema.

Tid og sted: 30. sep. 2015 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Stipendiat ved Instititutt for pedagogikk, Jon Kaurel, innleder.