Arrangementer - Side 7

Tid og sted: 14. des. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Bente Ulla vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 14. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Arrangement av kropp, kraft og kunnskap. Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.

Tid og sted: 10. des. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hedvig Skonhoft Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 10. desember 2015.

Avhandlingens tittel er:

Yrkesfaglæreres kulturelle koder. En kvalitativ studie av yrkesfaglæreres kulturelle koder i skoledelen i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tid og sted: 2. des. 2015 16:1518:00, Room 231 Helga Engs hus

In this seminar Dr. Judith Suissa presents her paper "The Political Imaginary of the New Language of Character Education". 

Tid og sted: 24. nov. 2015 18:0024. nov. 2014 20:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Forskergruppa HUMDIVEd inviterer til faglig sammenkomst over dagsaktuelt tema.

Tid og sted: 20. nov. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anders Johan Nordahl-Hansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 20. november 2015.

Avhandlingens tittel er:

Assessment of Language and Social communication in Children With Autism: Measurement Issues.

Tid og sted: 19. nov. 2015 10:0016:30, Rom 234 Helga Engs hus, Blindern

Bakgrunn for temavalg for dette utdanningshistoriske dagsseminaret er at 1965 kanskje er mer enn et år i kalenderrekka i norsk utdanningshistorie.

Tid og sted: 16. nov. 2015 12:1514:00, 234 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Ines Langemeyer, Chair of research on learning and instruction Karlsruhe Institute for Technology, Germany.

Tid og sted: 28. okt. 2015 16:1518:00, Rom 232 Helga Engs hus

Den aktuelle flyktningeproblematikken har en juridisk, etisk og ikke minst en politisk og praktisk side. Flyktningestrømmen til Europa påkaller humanitet og solidaritet. Slik berører den Europas selvbilde.

Tid og sted: 26. okt. 2015 11:0013:00, Room 233 Helga Engs hus

Presenter in this seminar is Professor Julie McLeod, University of Melbourne

NB! Moved to room 233 Helga Engs hus

Tid og sted: 23. okt. 2015 15:3016:00, Rom 595/ 596 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet til samfunnsvitenskapelige og pedagogiske metoder, vitenskapsteori og statistikk.

Tid og sted: 22. okt. 2015 13:0013:30, Rom 595/ 596 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet til samfunnsvitenskapelige og pedagogiske metoder, vitenskapsteori og statistikk.

Tid og sted: 13. okt. 2015 18:0020:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Forskergruppa HUMDIVEd inviterer til seminar over dagsaktuelt tema.

Tid og sted: 30. sep. 2015 16:1518:00, Rom 595 Helga Engs hus

Stipendiat ved Instititutt for pedagogikk, Jon Kaurel, innleder.

Tid og sted: 18. sep. 2015 13:1515:30, Rom U35 Helga Engs hus Blindern

Fagområdet for universitetspedagogikk inviterer til åpent seminar i anledning Arne Skodvins 70 års dag.

Tid og sted: 11. sep. 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnus Hontvedt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 11. september 2015.

Avhandlingens tittel er:

Simulations in Maritime Training. A video study of the socio-technical organisation of ship simulator training.

Tid og sted: 4. sep. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Robsan Margo Egne vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 4. september 2015.

Avhandlingens tittel er:

Ethiopia in Transition: A Multicultural Education Perspective on Teacher Education Policies, Curricula, and Practices.

Tid og sted: 26. aug. 2015 14:1518:00, Rom U29 Helga Engs hus (14.15- 16.00), så rom 595 Helga Engs hus (16.15 - 18.00)

Semiaret begynner med visning av dokumentarfilmen "The Act of Killing", hvorpå Kirsten Hyldgaard fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)  utforsker dokumentarens danningspotensial.

Tid og sted: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Hege Yvonne Hermansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with Assessment for Learning.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Christina Elde Mølstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

State-Based Curriculum-Making - A Study of Curriculum in Norway and Finland.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Ingrid Håberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:0011:00, Georg Sverdrups Hus, Stort møterom (rom 2531)

European launch of a seminal book on the change dynamics in African higher education entitled "Knowledge Production and Contradictory Functions in African Higher Education" edited by Nico Cloete, Peter Maassen, Tracey Bailey

Tid og sted: 3. juni 2015 10:0016:00, Clarion Hotel Royal Christiania

Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til åpent seminar.

Tid og sted: 27. mai 2015 16:1517:00, Room 595 Helga Engs hus

Tone Kvernbekk on her coming book “Evidence-Based Practice in Education. Functions of Evidence and Causal Presuppositions” (Taylor & Francis)

Tid og sted: 29. apr. 2015 16:1518:00, Room 595 Helga Engs hus

In this seminar Claudia Schumann presents her paper “Graphic Contaminations: Cosmopolitics of the 'I' in Persepolis and American Born Chinese”. The seminar will be followed by a casual reception in which we share some wine, meze and friendly conversations.

Tid og sted: 3. mars 2015 12:1514:00, Room 232, Helga Engs Hus

Presenter is Julian Garritzmann, University of Konstanz, Germany.