Arrangementer - Side 9

Tid og sted: 10. juni 2014 12:1514:00, 232 Helga Engs Hus

Presenter is Professor Christopher Morphew, University of Iowa, USA

Tid og sted: 13. mai 2014 12:1514:00, Room 231 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Dr. Ivan Pavlutkin, National Research University, Russian Federation.

Tid og sted: 5. mai 2014 16:1519:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

En faglig sosial kveld på institutt for pedagogikk

Tid og sted: 25. apr. 2014 12:1514:00, Helga Engs hus, U35

Åpen forelesning med professor Gert Biesta, University of Luxembourg

Tid og sted: 25. apr. 2014 10:1511:45, U35 Helga Eng's building

The resaerch group FALK is proud to present this seminar by professor Silvia Gherardi.

Tid og sted: 24. apr. 2014 13:0015:30, Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

Seminar with Professor Gert Biesta, University of Luxemburg

Tid og sted: 8. apr. 2014 12:1514:00, 233 Helga Engs Hus

Presenter in this seminar is Vidar Grøtta from the HEIK resaerch group at the Department of Educaion, UiO

Tid og sted: 5. mars 2014 10:1513:30, INFRA, Forskningsparken

This seminar explores recent research on cognitive, social, and practice aspects of creativity in three different disciplines: art making, filmmaking, and art interpretation. The seminar is the first of several InterMedia and Transaction research group collaborations on events for 2014 with this research theme.

Tid og sted: 27. feb. 2014 09:0016:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

What are the current challenges for the further development fo higher education and research in the Western Balkans?

This and related questions will be addressed on Thursday when partners and invited guests meett up in Oslo for the final conference of a research project on the Western Balkans funded through the Norglobal programme in the Norwegian Research Council.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:1514:00, U35 Helga Engs Hus

Presenters are Agnete Vabø from NIFU and Daniel Houben from RWTH Aachen.

Tid og sted: 20. feb. 2014 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

I dag angripes fellesskolen fra flere hold. Skolens kunnskapsgrunnlag problematiseres samtidig som nasjonsbygging kritiseres for å være kulturelt monolittisk. Hvilke implikasjoner har denne kritikken for læreplan, fag og skole? Og hva skal skolen være i globaliseringens tidsalder?

Tid og sted: 18. feb. 2014 12:1514:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is dr. Jennifer Olson from the Department of Education, UiO.

Tid og sted: 29. jan. 2014 12:00, Rom: INFRA, forskningsparken

In this talk, "Serious Play vs Serious Games",  Eric Sanchez presents an overview of different national an international research projects based on the design and uses of digital epistemic games, which he describes as playful situations designed with digital technologies that intend to foster epistemic interactions for learners.

Tid og sted: 22. jan. 2014 14:0015:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Helene Friis avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det pedagogiske aspektet ved praktiske oppgaver i barnehagen, og den pedagogiske lederens rolle i den forbindelse."

Tid og sted: 21. jan. 2014 12:0013:00, Rom U30 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elin Bakke avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft karriereveiledning som tar hensyn til elevens sosiale bakgrunn og som kan begrense frafall i videregående skole."

Tid og sted: 19. jan. 2014 11:0020. jan. 2014 20:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppa "Samfunnsrettet pedagogikk" ved Institutt for Pedagogikk inviterer i samarbeid med Norsk hjemme- undervisningforbund (NHUF) til internasjonal konferanse om hjemmeundervisning. Forskning, norske erfaringer og hjemme- undervisning internasjonalt.

Tid og sted: 16. jan. 2014 14:3015:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elle Kirste Guttorm Johnsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Beskriv Deci og Ryans prosessmodell"

Tid og sted: 16. jan. 2014 13:3014:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Thi Hang Mi Le avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan SDT teori anvendes i organisasjon og ledelse?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 14:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristine Maria Jacobsen Lund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva er en god tilpasset undervisning i det senmoderne klasserom?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:1515:00, Room 595 Helga Engs hus

Presenter in this semiar is professor Franziska Trede from Charles Sturt University, Australia.

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Sigrun Houth avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fellesskolen til barns beste: Hvordan kan skolen gi opplæringstilbud i samsvar med kravet til tilpassa opplæring?"

Tid og sted: 3. des. 2013 12:1514:00, 233, Helga Engs hus

This seminar, presented by Peter Maasen, will discuss the way in which the university’s social contract is interpreted, criticized and renewed especially in Europe and the USA.

Tid og sted: 29. nov. 2013 12:1515:00, Rom U35 og Foajeen Helga Engs hus

Institutt for Pedagogikk inviterer til åpen forelesning og avduking av minneplate i forbindelse med at det i år er 70 år siden Einar Høigård- som eneste universitetslærer- ga livet sitt i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

InterMedia research group is proud to announce an open, invited guest lecture by Professor Gerry Stahl from College of Information Science and Technology, Drexel University, USA.