Arrangementer - Side 9

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:1514:00, U35 Helga Engs Hus

Presenters are Agnete Vabø from NIFU and Daniel Houben from RWTH Aachen.

Tid og sted: 20. feb. 2014 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

I dag angripes fellesskolen fra flere hold. Skolens kunnskapsgrunnlag problematiseres samtidig som nasjonsbygging kritiseres for å være kulturelt monolittisk. Hvilke implikasjoner har denne kritikken for læreplan, fag og skole? Og hva skal skolen være i globaliseringens tidsalder?

Tid og sted: 18. feb. 2014 12:1514:00, 231 Helga Engs Hus

Presenter is dr. Jennifer Olson from the Department of Education, UiO.

Tid og sted: 31. jan. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anne Mette Stabel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 31. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004.

Tid og sted: 30. jan. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Liv Torunn Eik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 30. januar 2014.

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Tid og sted: 29. jan. 2014 12:00, Rom: INFRA, forskningsparken

In this talk, "Serious Play vs Serious Games",  Eric Sanchez presents an overview of different national an international research projects based on the design and uses of digital epistemic games, which he describes as playful situations designed with digital technologies that intend to foster epistemic interactions for learners.

Tid og sted: 22. jan. 2014 14:0015:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Helene Friis avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det pedagogiske aspektet ved praktiske oppgaver i barnehagen, og den pedagogiske lederens rolle i den forbindelse."

Tid og sted: 21. jan. 2014 12:0013:00, Rom U30 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elin Bakke avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft karriereveiledning som tar hensyn til elevens sosiale bakgrunn og som kan begrense frafall i videregående skole."

Tid og sted: 19. jan. 2014 11:0020. jan. 2014 20:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppa "Samfunnsrettet pedagogikk" ved Institutt for Pedagogikk inviterer i samarbeid med Norsk hjemme- undervisningforbund (NHUF) til internasjonal konferanse om hjemmeundervisning. Forskning, norske erfaringer og hjemme- undervisning internasjonalt.

Tid og sted: 16. jan. 2014 14:3015:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elle Kirste Guttorm Johnsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Beskriv Deci og Ryans prosessmodell"

Tid og sted: 16. jan. 2014 13:3014:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Thi Hang Mi Le avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan SDT teori anvendes i organisasjon og ledelse?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 14:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristine Maria Jacobsen Lund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva er en god tilpasset undervisning i det senmoderne klasserom?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:1515:00, Room 595 Helga Engs hus

Presenter in this semiar is professor Franziska Trede from Charles Sturt University, Australia.

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Sigrun Houth avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fellesskolen til barns beste: Hvordan kan skolen gi opplæringstilbud i samsvar med kravet til tilpassa opplæring?"

Tid og sted: 3. des. 2013 12:1514:00, 233, Helga Engs hus

This seminar, presented by Peter Maasen, will discuss the way in which the university’s social contract is interpreted, criticized and renewed especially in Europe and the USA.

Tid og sted: 29. nov. 2013 12:1515:00, Rom U35 og Foajeen Helga Engs hus

Institutt for Pedagogikk inviterer til åpen forelesning og avduking av minneplate i forbindelse med at det i år er 70 år siden Einar Høigård- som eneste universitetslærer- ga livet sitt i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Tid og sted: 18. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Crina Damsa vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 18. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge Co-construction and Object-oriented Collaboration. A Study of Learning through Collaborative Construction of Knowledge Objects in Higher Education.

Tid og sted: 16. okt. 2013 13:0014:40, Seminar room Infra, Department of Education, Gaustadallen 21, Forskingsparken

InterMedia research group is proud to announce an open, invited guest lecture by Professor Gerry Stahl from College of Information Science and Technology, Drexel University, USA.

Tid og sted: 3. okt. 2013 16:1517:30, The Science Library, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Speaker: Professor Hansjörg Hohr, Department of Education

Tid og sted: 27. sep. 2013 10:1515:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Anders McDonald Sookermany vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 27. september 2013.

Avhandlingens tittel er:

On Developing (Post)modern Soldiers - An Inquiry into the Ontological and Epistemological Foundation of Skill-Acquisition in an Age of Military Transformation.

Tid og sted: 27. sep. 2013 09:4517:00, Forskningsparken

At this closing conference for the CONTACT project (Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies), approaches to engaging young people through media and meaning making are the focus of a full day of presentations.

Tid og sted: 26. sep. 2013 09:0013:00, Forskningsparken

A one-day PhD course will be held in conjunction with the CONTACT project's closing conference.

Tid og sted: 26. aug. 2013 09:1527. aug. 2013 09:15, Room 231, Helga Engs Hus

This two-day program will address two aspects of the relationship between instructional policy and teachers’ classroom practice: 1) the role of social networks in carrying logics of instruction from the environment into districts, schools, and classroom; and 2) the role of framing in local processes of meaning making.

Tid og sted: 9. aug. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Dorothy Sutherland Olsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 9. august 2013.

Avhandlingens tittel er:

Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies.

Tid og sted: 28. juni 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Monika Kvernenes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Bedside Teaching among Novice Medical Teachers. Mapping conceptions of bedside teaching and exploring change within the context of a teaching community.