Deltakere i råd og utvalg 2013 - idag

Tabellen viser råd, utbalg og andre viktige verv IPED ansatte har hatt de senere åra. Tabellen oppdateres fortløpende.

Oppdrag Publikasjon

 

Inga Bostad

 • Valgt inn i Magna Charta Observatory 2019 - 2023
 

 

Ola Erstad

 • Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)Nasjonal referansegruppe for SC6 i H2020 (EU)
 
 • Det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget
NOU 2014:5
 • Leder Scientific Advisory Committee for Science Europe
 
 • Styret for Evalueringen av Fagfornyelsen
 

 

Vibeke Grøver

 • Ordförande Svenska Vetenskapsrådet, UVK
 

 

Arne Lervåg

 • Medlem av det regjeringsoppnevnte Stoltenbergutvalget
NOU 2019:3

 

Sten Ludvigsen

 • Leder av det regjeringsoppnevnte Ludvigsenutvalget
NOU 2015:8
 • Sjefsredaktør International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
 

 

Bjørn Stensaker

 • Styret for FINNUT programmet (NFR)
 
 • Medlem av styret for Karolinska Institutet, Sverige
 
 • President for EAIR - The European higher education society
 
 • Medlem av The Hong Kong Accreditation Council
 
 • Medlem av det Danske Akkrediteringsråd
 
 • Medlem av The Strategic Advisory Board for Universitetet i Wien
 

 

Publisert 10. apr. 2019 15:23 - Sist endret 26. feb. 2021 11:56