English version of this page

EngageLab

EngageLab er en faggruppe på Institutt for pedagogikk som bistår forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet med design, IKT-utvikling og utprøving. Gruppa består av programmerere, designere og forskere, som til enhver tid er innvolvert i flere prosjekter.

Samtavla i Zoom

Samtavla integreres med Zoom for å støtte dialogisk undervisning og utforskende samtaler.

HuLAR

HuLAR er en hub-node som utvikler kunnskap og infrastruktur for læringsanalyse. 

SL+

EngageLab bistår SL+ prosjektet med å utvikle et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn.

Kaptein Morf

EngageLab bistår med spilldesign, interaksjonsdesign og utvikling av språk-appen Kaptein Morf.

Viva

ILS har i samarbeid med EngageLab utviklet appen VIVA for video- og lydopptak for å gjøre opptak i forbindelse med praksis i profesjonsutdanninger og kollegaveiledning. 

Språksterk

EngageLab bistår med datainnsamling og utvikling av en app som støtter voksen-barn samspill og barnas språklæring i barnehager.

Visitracker

Visitracker er et verktøy som støtter sanntidsobservasjon og analyse av publikum i offentlige rom. Utviklet med bistand fra kuratorer ved Nasjonalmuseet og EngageLab. 

EDUfutures

EngageLab har bidratt til utvikling av et nettsted med korte videoer som diskuterer hvordan pandemien vil påvirke og transformere utdanning.

Include

EngageLab bistår Include forskere i inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.