English version of this page

Design og utvikling

Bildet kan inneholde: hånd, himmel, væpne, dagtid, synsomsorg.

Flere av prosjektene som bruker EngageLab har vært gjennom mange iterasjoner over flere år, og er uttrykk for langsiktige forskningsinteresser. EngageLab kan bidra i prosjekter i alle faser, også i tidlig planlegging-, ide- og utforskningsfase.

For UVs forskere innebærer dette en variert støtte gjennom langvarige partnerskap med praksis, samt muligheter for å utvikle designbaserte prosjekter med tyngre teknologikomponenter. EngageLab kan bidra med avansert forskerstøtte og skape nye muligheter i forskningsprosjekter.

EngageLab har lang erfaring med utvikling av alle deler av digitale omgivelser, som læring- og undervisnings- og kommunikasjonsomgivelser, læringsdesign, representasjoner, simuleringer, utvikling av oppgaver, tester, samt design/tilpasning av plattformer.

EngageLab bistår også i gjennomføring av intervensjoner, samt designarbeid som involverer partnere og eksterne utviklere. Deltagende design er ofte brukt.

Pågående og gjennomførte prosjekter

Publisert 22. nov. 2021 23:30 - Sist endret 30. nov. 2021 10:41