English version of this page

Forskningsdata og -analyse

Bildet kan inneholde: blå, kamera, videokamera, digitalkamera, kameraer og optikk.

EngageLab har lang erfaring med å etablere lagringsløsninger, både fagnære løsninger og tilpasninger av UiOs standardløsninger som TSD, samtykkeportalen, lagringshoteller, Nettskjema og Forskerplattformen. En viktig del av dette arbeidet er også utvikling og tilpasning av analyseverktøy, utvikling av visualiseringsløsninger, samt filtrering og sammenstilling av forskerdata. 

EngageLab bidrar til arbeid med datahåndteringsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og i vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA). 

IPED leder nettverket HuLAR (Hub for læringsanalyse) på UiO. Lærings­analyse, som fokuserer på bruk av loggdata fra digitale læringsomgivelser for å forstå læring og undervisning, er et forskningsfelt i utvikling og av strategisk betydning for UiO. EngageLab bidrar til flere forsknings- og utviklingsprosjekter i HuLAR, og har et fokus både på å skape en teknisk og praktisk infrastruktur for læringsanalyse, og undersøke hvordan UiOs ulike loggdata kan bidra til å forstå studentenes studieforløp.

Pågående og gjennomførte prosjekter

Publisert 22. nov. 2021 23:30 - Sist endret 30. nov. 2021 10:51