Forskningsassistent

Kan du tenke deg å jobbe som forskningsassistent?

Forskningsassistenter rekrutteres ofte direkte av forskerne selv, i tilknytning til for eksempel avgrensende prosjekter. Det er særlig masterstudenter som er aktive i forhold til de ulike forskergruppene på instituttet som blir rekruttert. Hvis du er interessert i å arbeide som forskningsassisten, ta kontakt med det fagmiljøet og de forskerne du kunne tenke deg å knytte deg til.

Publisert 7. okt. 2010 12:45 - Sist endret 20. mars 2017 15:10