Seminarleder

Instituttet er avhenigige av gode seminarledere. Å jobbe som seminiarleder gir et faglig løft og nyttig undervisningserfaring.

Hvert semester lyser instituttet ut ledige stillinger som seminarledere. Seminarlederne rekrutteres blant masterstudentene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Arbeidsoppgavene er knyttet til ledelse av seminarer for studenter i første studieår på bachelorprogrammet. Emnene som har seminartilbud er UTVIT1100 og UVEXFAC10. Seminarledere får opplæring og veiledning i forbindelse med arbeidet som utgjør ca 20 undervisningstimer pr seminar i semesteret. Følg med på kunngjøring på oppslagstavler og e-post!

Publisert 7. okt. 2010 12:42 - Sist endret 13. juni 2013 22:01