Strategi

Virksomheten ved instituttet styres blant annet av langsiktige strategiplaner og årsplaner.

Den strategiske planleggingen er knyttet til Universitetets sentrale strategiske plan og Det utdanningsvitenskapelige fakultetets planer.

For perioden 2010- 2020 har instituttet gitt innspill til utformingen av fakultetets strategiske plan.

Arbeidet med IPED`s strategiske plan for 2014- 2020 for IPED er nå sluttført og planen vedtatt av instituttstyret.
 

Publisert 29. sep. 2010 14:37 - Sist endret 29. jan. 2014 15:50