Tidligere nøkkeltall

 Nøkkeltall for 2016

Vitskaplege publikasjonar (poeng) * 169,0 *
Masterprogram 3
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 50
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 25
Vitskapelege årsverk (inludert post.doc) 48
Administrative årsverk 16
Stipendiatar 25
Studentar 700
Budsjett ** 89,5 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 20%

*Database for høyere utdanning (DBH), ny beregningsmodell
** Basis + ekstern inntjening
 

2015

Vitskaplege publikasjonar (poeng) * 89,0 *
Masterprogram 3
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 52
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 25
Vitskapelege årsverk 50
Administrative årsverk 16
Stipendiatar 26
Studentar 700
Budsjett ** 88 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 25%

*Database for høyere utdanning (DBH), ny beregningsmodell
** Basis + ekstern inntjening

 

2014

Vitskaplege publikasjonar (poeng) * 96,1 *
Masterprogram 3
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 53
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 23
Vitskapelege årsverk 49
Administrative årsverk 14
Stipendiatar 31
Studentar 700
Budsjett ** 93 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 25%

*Database for høyere utdanning (DBH)
** Basis + ekstern inntjening

 

2013

Vitskaplege publikasjonar (poeng) 123,9  *
Masterprogram 3
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 58
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 24
Vitskapelege årsverk 44,6
Administrative årsverk 14
Stipendiatar 33
Studentar 700
Budsjett 75 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 28%

*Database for høyere utdanning (DBH)

 

2012

Vitskaplege publikasjonar (poeng) 84,8  *
Masterprogram 4
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 76
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 22
Vitskapelege årsverk 34
Administrative årsverk 12
Stipendiatar 30
Studentar 800
Budsjett 59 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 24%

*Database for høyere utdanning (DBH)

 

2011

Vitskaplege publikasjonar (poeng) 91,8  *
Masterprogram 4
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 53
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 19
Vitskapelege årsverk 34
Administrative årsverk 13
Stipendiatar 30
Studentar 900
Budsjett 57 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 21%

*Database for høyere utdanning (DBH)
 

2010

Vitskaplege publikasjonar 88,6 *
Masterprogram 4
Bachelorprogram 1
Undervisingsemne på norsk 55
Undervisingsemne på engelsk (hovudsakleg knytte til internasjonale masterprogrammer) 20
Vitskapelege årsverk 33
Administrative årsverk 14
Stipendiatar 30
Studentar 900
Budsjett 65 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 31%

*Database for høyere utdanning (DBH)
 

2009

Vitenskaplige publikasjoner (poeng) 59 *
Masterprogram 4
Bachelorprogram 1
Undervisingsemner på norsk 52
Undervisingsemner på engelsk (hovedsakelig knyttet til internasjonale masterprogrammer) 28
Vitenskapelige årsverk 33
Administrative årsverk 14
Stipendiater 30
Studenter 900
Budsjett 67 mill
Del av budsjettet som er eksternt finansisert 38%

*Database for høyere utdanning (DBH) 

 

 

Publisert 3. juni 2011 13:07 - Sist endret 12. nov. 2018 16:06