Ridah Haider

Seniorkonsulent - Teknisk- administrativ gruppe

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for masterprogram i Kunnskapsutvikling og Læring i arbeidslivet
  • Ekspedisjon
  • Studenthenvendelser
  • Bestilling og innkjøp 
  • KUL masterprogram
Emneord: Bestilling, Innkjøp, Resepsjon, KUL masterprogram
Publisert 24. mars 2015 15:47 - Sist endret 2. jan. 2020 12:47