Personer med emneord «Leseforståelse og tekstbasert læring»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Veslemøy Rydland Rydland, Veslemøy Professor +47 22844776 +47 92083492 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Bilde av Vibeke Grøver Grøver, Vibeke Professor +47 22857601 +47 93096554 vibeke.grover@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker
Bilde av Ymkje Elisabeth Haverkamp Haverkamp, Ymkje Elisabeth Stipendiat +47 22858130 y.e.haverkamp@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kvalitativ metodologi
Bilde av Ivar Bråten Bråten, Ivar Professor +47 22855282 +47 69142505 ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Bilde av Kamil Øzerk Øzerk, Kamil Professor +47 22855347 +47 90512808 kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier
Bilde av Joshua Lawrence Lawrence, Joshua Professor +47 22858153 joshua.lawrence@iped.uio.no Pedgaogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kvantitativ metodologi
Bilde av Natalia Latini Latini, Natalia Stipendiat +47 22857033 +47 45230477 natalia.latini@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Bilde av Junyi Yang Yang, Junyi Stipendiat +47 22840952 +47 40610689 junyi.yang@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kina
Bilde av Arne Ola Lervåg Lervåg, Arne Ola Professor +47 22844701 +47 92448054 a.o.lervag@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk
Bilde av Helge Ivar Strømsø Strømsø, Helge Ivar Professor +47 22858188 +47 99126260 h.i.stromso@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av German Garcia Grande Garcia Grande, German Stipendiat +47 22855303 +47 46788674 +47-46788674 g.g.grande@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Metode