Anders Mørch

Bilde av Anders Mørch
English version of this page
Telefon +47 22840713
Mobiltelefon +4748021736 +47-48021736
Rom 4323
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Teknologi & Læring. Mer spesifikt: Samarbeidslæring i sosiale medier og virtuelle verdener (Second Life, Minecraft) (CSCL); brukergrensesnitt som støtter læring (critiquing systems; pedagogiske agenter; lærings-analyse) (HCI, AI); aktiv læring gjennom å skape, gjenbruke, modifisere og tilpasse objekter; programmering i skolen (EUD, skaperverksted); design-inspirerte modeller av samarbeidslæring (evolving artifacts rammeverket; IRT modellen; ABR modellen); brukermedvirkning i design av ny teknologi (PD); fjernundervisning.

Fagfelter: Computer-supported collaborative learning (CSCL); Human-computer interaction (HCI); End-user development (EUD); Computer-supported cooperative work (CSCW); Virtual worlds (VW); Participatory design (PD); Applied AI;

Forskning

Nyheter

Nåværende prosjekter

Tidligere prosjekter

Visuelle bidrag (eksperimentelle prototyper, proof of concept)

 • EssayCritic: Automatiske tilbakemeldinger på elevers tekster
 • Janus: Integrasjon av konstruktiv og argumentativ design med bruk av regelbasert AI system  

Undervisning

Jeg underviser i fagområdene : HCI, CSCW og CSCL og gir skreddersydde seminarer (fra nybegynner til PhD) i teknologi & læring.

Dette semester (høsten 2021):

Tidligere:

 • Læring, design og teknologi (PED2802)
 • Sosiale medier og forskningsmetoder (PED4502)
 • Sosiale medier og nettverksanalyse (PED4520)
 • Læring, teknologi og arbeid (PED4440)
 • Introduksjons emne for KDL og KUL studenter (PED4400)
 • Praksisseminar for KDL (PED4580)
 • PhD emne: Collaborative use of interactive digital representations for learning (UV9918)
 • Open Online Education: Research approaches to investigating organizational and learning aspects of the MOOC phenomenon (UV9914H2)

Veiledning PhD:

 • Veileder for Rogers Kaliisa (m/Anders Kluge hovedveileder), Kristina Litherland (m/Anders Kluge), and Ellen Egeland Flø (m/Joshua Lawrence bi-veileder)
 • Veiledet (inkl. bi-veileder/med-veileder) 9 PhD studenter og mer enn 60 master studenter  

Bakgrunn

 • Dr.scient i Informatikk, UiO, 1997.
 • M.S i Computer Science, University of Colorado, Boulder, 1988.
 • B.S i Electrical Engineering, University of California, Santa Barbara, 1985.

Verv

 • Programkoordinator for KDL master, siden 2014
 • Medlem av programrådet for studier, IPED, siden 2013
 • Professor, siden 2010
 • InterMedias forskerutdanningskoordinator ved UV-fakultetet  2008-2012
 • Forskningsleder for IKT & Læring i Arbeid (m/Anne Moen), 2004-2010
 • Medlem av redaksjonen (editorial board) i følgende tidskrifter:
  • Journal for Computer Supported Collaborative Learning (ijCSCL)
  • Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL)

Samarbeid

 • Center for LifeLong Learning and Design (L3D), University of Colorado, Boulder
 • Centre for E-Transformation Technology Research (CTR), Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
 • Laboratory for Knowledge Management and E-Learning (KM&EL lab), Faculty of Education, The University of Hong Kong
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Programmering i skolen, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Publisert 31. aug. 2010 13:56 - Sist endret 16. sep. 2021 11:46