Anniken Hotvedt Sundby

Bilde av Anniken Hotvedt Sundby
English version of this page
Telefon +47 22856627
Mobiltelefon +47-99330742
Rom 570
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser 

Tematisk er forskningsinteressen orientert mot analyser av utdanningsreformer og læreplaner i skolen. Jeg er interessert i hvilke kunnskaper som blir sett på som betydningsfulle og hvorfor.

Doktorgradsprosjektet mitt utforsker forholdet mellom kompetanse og kunnskap i læreplaner for fag, da spesielt i norskfaget på videregående nivå. Jeg benytter metodiske tilnærminger som dokumentanalyse, sammenlignende innholdsanalyser og analyser av intervjudata.

Faglig bakgrunn

 • 2019–d.d.: Doktorgradsstipendiat i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, UV-fakultetet, Universitetet i Oslo. 
 • 2018–2019: Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk. 
 • 2014–2018: Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Avdeling for læreplan og videregående opplæring
 • 2007–2014: Norsklærer og kontaktlærer i videregående skole. 
 • 2003–2006: Norsklærer og kontaktlærer i ungdomsskolen.

Undervisning

Veiledning

Mastergrad, biveileder for: 

 • Samiske læreres undervisningskunst: En kvalitativ studie om samiske læreres oppfattede undervisningspraksis (2021) Fulltekst tilgjengelig i DUO vitenarkiv.
 • Fullføringsreformen – ideer, utfordringer og løsningsforslag (2022) 

Formidling

 • The school subject Norwegian – changes and continuities in the curriculum 2006- 2020, NERA (The Nordic Educational Research Association), Turku, Finland, 2020
 • The `knowledge question` in the Norwegian curriculum, Åsgårdstrand-webinar, 2020
 • The `knowledge question` in the Norwegian curriculum, UiO:Norden, 2021
 • Teacher and Subject Curricula, Linneus universitetet, Väksjö, Sverige, 2021
 • What is a school subject? Teachers` perspectives on a new subject curriculum, NERA, Odense, Danmark, 2021
 • Kunnskapsspørsmålet i læreplanen i norsk, NNMF8 (Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning), Uppsala, Sverige, 2021 
 • Vocational orientation in the Norwegian subject: teachers`s re-contextualising of a new subject curriculum, NERA, Reykjavik, Island, 2022
 • Knowledge about what? Teachers` interpretations of a subject curriculum document, Åsgårdstrand working seminar, 2022

Verv

 

Emneord: Pedagogikk, Læreplanstudier, Læreplanteori, Skolereformer, Norskfaget, Didaktikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. sep. 2019 13:35 - Sist endret 8. sep. 2022 12:49