Anne Solli

Bilde av Anne Solli
English version of this page
Telefon +47 22857753
Mobiltelefon +46-761188757
Rom 4:373
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Gjennom teknologiske og vitenskapelige innovasjoner rapporteres funn på en rekke områder med relevans for folks hverdag, for eksempel spørsmål om helsen vår, vår innvirkning på klimaet og hva som utgjør bærekraftige energikilder. Jeg er interessert i å undersøke hvordan digital teknologi og sosiale medier endrer naturfagspraksis når man arbeider med denne type spørsmål. Mitt fokus er på tverrfaglige undervisningsopplegg som håndterer kontroverser og diskusjoner rundt for eksempel vaksiner og genmodifiserte organismer (GMO). Jeg ønsker å forstå mer om hvordan elevers aktiviteter og læring avhenger av de institusjonelle og sosiale sammenhenger de inngår i, hvordan de i praksis lærer seg å kritisk granske og bruke informasjon og hvilken rolle visualiseringer har for å gjøre komplekst og komplisert material mer forståelig.

Pågående aktiviteter

Arbeider som postdoktor i prosjektet DigiLiv der vi utvikler tverrfaglige læringsdesign innen temaet folkehelse og livsmestring hvor nye digitale teknologier som virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) spiller en sentral rolle som læringsressurser. Vi vil skape innovative læringsmiljøer som gir elever muligheter til å erfare abstrakt kunnskap på engasjerende og meningsfulle måter og som gjør læring meningsfull gjennom å koble klasserommet til relevante kunnskapspraksiser i nærmiljøet. For å realisere dette vil vi benytte designbaserte metoder som innebærer et tett samarbeid mellom forskere og lærere.

Er med i seminariet SDS, Samtalsanalys med Dialogiskt och Sociokulturellt perspektiv, ved Göteborgs universitet.

Fullførte prosjekter

Avhandlingen min, Handling socio-scientific controversy: students reasoning through digital inquiry, handlet om hvordan elever håndterte komplekse og kontroversielle spørsmål innenfor naturfag med hjelp av digitale kartleggningsverktøy. Forskningen var motivert av ett ønske om å forstå hvordan folk navigerer store mengder informasjon som ikke var strukturert som i en lærebok. Avhandlingen er forankret i sosiokulturelle og dialogiske perspektiver. Dette innebærer at studentenes samtaler blir undersøkt som formet av rammene, kravene og tradisjonene som de konstitueres i praksis. Resultatene finns publisert i ett antall artikler og bokkapittel:

 • Solli, A., Hillman, T., & Mäkitalo, Å. (2019). Navigating the complexity of socio-scientific controversies—how students make multiple voices present in discourse. Research in Science Education, 49(6), 1595-1623.
 • Solli, A. (2019). Appeals to Science: Recirculation of Online Claims in Socioscientific Reasoning. Research in Science Education. //doi.org/10.1007/s11165-019-09878-w
 • Solli, A., Mäkitalo, Å, & Hillman, T.  (2018). Rendering controversial socio-scientific issues legible through digital mapping tools. International Journal of Computer Supported Learning 13(4), 391-418
 • Elam, M., Solli, A. and Mäkitalo, Å. (2019) Socioscientific Issues via Controversy Mapping: Bringing Actor-Network Theory into the Science Classroom with Digital Technology, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education  40(1) , 61-77
 • Solli, A., Bach, F., & Åkerman, B. (2014). Learning to argue as a biotechnologist: disprivileging opposition to genetically modified food. Cultural Studies of Science Education, 9(1), 1–23.
 • Mäkitalo, Å., Elam, M., Solli, A. & Ferraz Freire, S. (2019) Digital Inquiry into Emerging Issues of Public Concern: Controversy Mapping in a Swedish School Context in Å. Mäkitalo, T. Nicewonger,  & M. Elam (eds.) Designs for Experimentation and Inquiry: Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation. London:  Routledge.

Ett prosjekt om hvilken betydning vitensentere har for utvilkling av naturvitenskaplig almendannelse:

 • Falk, J. H., Dierking, L. D., Swanger,.. Solli, A.,... & Falla, S. (2016). Correlating Science Center Use With Adult Science Literacy: An International, Cross‐Institutional Study. Science Education, 100(5), 849-876.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Universitetet i Göteborg, 2019 – nå (permisjon).
 • PhD pedagogikk ved Universitetet i Göteborg, 2019. Avhandlingens tittel: Handling socioscientific controversy: students’ reasoning through digital inquiry
 • Lic Tech ved Chalmers Tekniska högskola, 2012. Licentiatoppgavens tittel: A Discourse perspective on the learning of Biotechnology»
 • Prosjektleder for utstillinger ved vitensenteret Universeum i Göteborg, 2001 - 2015
 • Kjemilærer videregående skole Göteborg, 1999/2001.
 • Universitetet i Tromsø, 1994 - 1997 Forskningsprosjekt: stressinduserte gener i Rhizobium.
 • Ingeniør, Radiumhospitalet i Oslo, 1993

Priser

Pris for artikkel publisert i Cultural Studies in Science Education 2014 (Distinguished Paper Award)

Emneord: Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 28. jan. 2021 14:03 - Sist endret 3. feb. 2021 17:34