Arild Boman

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Arild Boman
English version of this page
Telefon +47-22840700 +47-22840731
Rom 4360
Brukernavn
Besøksadresse 0349 Oslo Gaustadalléen 21 Forskningsparken
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For full informasjon, vennligst gå til Arild Bomans engelske sider.

Emneord: Pedagogikk, Kommunikasjon, Elektronisk kunst, Kunnskapskanalen

Publikasjoner

 • Boman, Arild (2019). Festac: Encounter and Some Work Consequences, In  Festac ´77. 2nd World Black and African Festival of Arts and Culture.  Chimurenga, Afterall Books, Asia Art Archive, Center for Curatorial Studies, Bard Coillege, RAW Material Company.  ISBN 9780994678782.  Participant report.  s 421 - 422 Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2019). Introduction: Questionnaire on Festac ´77. In cooperation with Department of Mass Communication, University of Lagos., In  Festac ´77. 2nd World Black and African Festival of Arts and Culture.  Chimurenga, Afterall Books, Asia Art Archive, Center for Curatorial Studies, Bard Coillege, RAW Material Company.  ISBN 9780994678782.  Introduction.  s 1 - 10 Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2003). Digital Television, Local Broadband and Influence from Beneath, In Minna Tarkka (ed.),  Digital Television and the Consumer Perspective.  National Consumer Research Center, For the Nordic Advisory Committee on Consumer Affairs, Nordic Council of Ministers.  Chapter: Production Contexts.  s 21 - 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Boman, Arild (2019). Digital kunnskapsproduksjon på UiO. En innledende kartlegging av video- og podcastproduksjoner.
 • Boman, Arild (2019). Musicians First Testing of Computer Score Notation System. Initial Dialogues in Encounters with New Conditions of Communication, 1969. - MediaCulture project report: Comparative Research in Science, Technology and Culture.. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2018). Does Net/Satellite Communication Communicate? - Initial Meetings with New Technology: Some Early Norwegian experimentation in the 1970s. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2018). Økt produksjon og formidling av digital kunnskap i samfunnet: Nye utfordringer for universitets- og høgskolesektoren til utvikling og samarbeid.
 • Flock Backmann, Sidsel; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2018). Forsker Grand Prix 2018.. Vis sammendrag
 • Flock Backmann, Sidsel; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2017). Forsker Grand Prix 2017. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2016). Teknologi – innovasjon – kunst. Samfunnet som vilkår og resultat. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2015). Digital kulturarv og videokunstarkiv. Noen bakgrunnsfaktorer og hovedpremisser.. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2015). ECUMENE. Modernistisk databasert jazz som starten på kirkekonserter ved jazzfestivalene i Norge., I:  Jazz på Trass. Kongsberg Jazzfestival gjennom 50 år 1964 - 2014..  Vines Forretningsutvikling as.  ISBN 9788230329511.  Artikkel.  s 44 - 44
 • Boman, Arild (2013, 21. desember). Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 år. En dokumentasjon med nye medier. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK TV. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2013). Early Virtual Reality Art Material and Archiving. On Norwegian Experimentation. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2013, 01. mai). Erkki Kurenniemi on Music Theory. A spontaneous presentation in dialogue with Arild Boman, Oslo 2003. [Internett].  MediaCulture/Knowledge Channel, University of Oslo. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2013, 01. april). Excursion into DIMI-T after 30 years: ´Electroencephalophone - Music by Thinking´. Erkki Kurenniemi and Arild Boman, Oslo 2003. A spontaneous documentation at MediaCulture/Knowledge Channel, University of Oslo and Oslo National Academy of the Arts. [TV].  University of Oslo, Oslo National Academy of the Arts. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2013). New Technology and Artificial Conditions of Expression. From Norwegian ´VR´ Experimentation in the 1970s. - Recordings in Mika Taanila "The Future Is Not What It Used To Be". A film about Erkki Kurenniemi, the human memory, computers and immortality. Helsinki: Kinotar 2003.
 • Flock Backmann, Sidsel; Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (2013, 19. januar). Forsker grand prix 2012. - Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer: Norges forskningsråd: Sidsel Flock Backmann; Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Boman, Arild (2012). Context, counter-culture and work with new technology in art in the 1960s/70s Norway. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2012). ´Initial experiences´ with new technology in audio-, visual- and kinetic communication. From projects 1965-73. (III) Virtual Reality: Cultural extension, challenge or resistance? Experimentation with video and VR. With Steinar Klasbu. [Video ]. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2012). ´Initial experiences´ with new technology in audio-, visual- and kinetic communication. From projects 1965-73. (I) Virtual Reality: Cultural extension, challenge or resistance? Computer in the Theater:DIMI-experimentation: kinetics, sound/music/noise musicWith Per Askø and Lavasir Nordrum, Scene 7. [Video /  DVD]. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2012). ´Initial experiences´ with new technology in audio-, visual- and kinetic communication. From projects 1965-73. (II) Virtual Reality: Cultural extension, challenge or resistance? Computer in the Theater: DIMI-experimentation: kinetics, sound/music/noise music. With Per Askø, Scene 7. [Video ]. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2012). ´Initial experiences´ with new technology in audio-, visual- and kinetic communication. From projects 1965-73. (IV) New technology: Cultural extension, challenge or resistance? Experimentation with video and music.Studio-situation for 4 musicians: Quadrofonic ´music video´ 1971Film music played from videographic screen score of the motion picture:´RedBlue Paradise´. [Video /  DVD]. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2012). New Technology and Artificial Conditions of Expression. From Norwegian ´VR´ Experimentation in the 1970s. - Recordings in Mika Taanila "The Future Is Not What It Used To Be". A film about Erkki Kurenniemi, the human memory, computers and immortality. Helsinki: Kinotar 2003.
 • Boman, Arild; Krogvig, Ingvild & Högkvist, Stina (2012, 14. september). Et intervju med Arild Boman - musiker, komponist, kunstner, kommunikasjonsforsker og DIMI-bruker. I ´I Wish It Was a Song. Music in Contemporary Art. Utstillingskatalog. (An interview with Arild Boman - musician, composer, communication researcher and DIMI-user). [Tidsskrift].  Norwegian National Museum of Art, Architecture and Design. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve & Boman, Arild (2012, 05. juli). Unike opptak fra den burmesiske motstandskampen. [Internett].  Uniforum. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2012, 02. mars). Efter 22. juli. 4 programmer fra Kunnskapskanalens serie om terrorisme sendt på Kunskapskanalen, Sveriges Television våren 2012. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jiubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunskapskanalen, Utbildningsradion, Sveriges Television. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2012, 21. januar). Forsker grand prix 2011. Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hylland Eriksen, Thomas; Høgmoen, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 15. oktober). Forskere i felt. - Program om Alna-prosjektet: om livet i bydelen Furuset, i Groruddalen i Oslo med over 100 000 mennesker, mange av dem innflyttere.Tema er integrasjon og stedstilhørighet: Hva skaper og svekker tilhørighet? Og forskningsmetoder: Hvordan går forskere fram for å utvikle ny kunnskap?. [TV].  Kunnskapakanalen via NRK2. Vis sammendrag
 • Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (2011, 04. september). Forsker grand prix 2010. - Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse & Boman, Arild (2011, 27. august). Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Moer, Lasse & Boman, Arild (2011, 05. september). Noam Chomsky: 'The machine, the ghost, and the limits of understanding: Newton’s contribution to the study of mind'. - The CSMN Annual Lecture on Mind in Nature, 2011. Production Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2, first transmission 25.02.2012. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 03. september). Etter 22. juli. Serie på 9 programmer om terrorisme på Kunnskapskanalen, NRK høsten 2011. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen, Nrk.
 • Skaugen, Erik; Larsen, Mari Linn A; Lund Nilsen, Arne Thomas & Boman, Arild (2011, 10. desember). Supertog - Vakuumtoget, fremtidens NSB? Erik Skaugen er professor i boreteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han er opptatt av energiproblematikken og hurtig transport, her av vakuumtog. Produksjon: Mari Linn A Larsen og Arne Thomas Lund Nilsen. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Bergland, Astrid; Stene, June; Slaattelid, Johannes; Thorsen, Henrik T. & Boman, Arild (2010, 08. mai). "Samtale med Professor Dr.med. Peter F. Hjort" Programserie på tre programmer. Produsert av AV-Tjenesten ved Høgskolen i Oslo.Regi-June Stene,Programkoordinator-Arild Boman,Produsent-Johannes Slaattelid,Klypp-Henrik T. Thorsen,Foto-Bernt M. Johansen og Johannes Slaattelid. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2010, 24. august). 15 millionar sjåarar på 14 år.  UniForum.
 • Boman, Arild (2010, 01. mai). Håkon Lie om Martin Tranmæl: Et bål av vilje.- Dokumentar produsert av Sørmarka Mediasenter, 1988. Formidlingsprosjekt med AOF v/Terje Havnøy 2010. Digitalisering/filmrestaurering/sendekoordinering, prosjektleder Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Boman, Arild (2010). Kunnskapskanalen og overgangen til digitalt bakkenett: Utviklingen av produksjoner og seertall.
 • Boman, Arild (2010, 15. november). Kunnskapskanalen på Nett-tv. - Tilgang til Kunnskapskanal-programmer som medlemsinstitusjonenen ønsker nettformidlet via Nrk Nett-tv. Prosjektkoordinator Arild Boman. [Internett].  Kunnskapskanalen via NRK Nett-tv.
 • Boman, Arild (2010). Kunnskapskanalen. Kort historikk og aktuell utvikling.
 • Boman, Arild (2010). Om utviklingen av åpne bredbåndsnett.
 • Boman, Arild (2010). Universitet som elektronisk kunnskapsbase.
 • Brattvåg, Anne-Lene; Knutsen, Karl Erik; Bjorvand, Agnes-Margrethe & Boman, Arild (2010, 20. november). Nesten Helg - Programserie (5) om fagarrangementer med samtaler og kunstneriske innslag om traumer, overgrep, kjønnsidentitet, smerte og selvskading. – Samarbeid mellom Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder. – Programleder: Anne-Lene Brattvåg. Prosjektkoordinering: Karl Erik Karlsen; Agnes-Margrethe Bjorvand, UiA. Produksjon: Sanden Media. Sendekoordinator: Arild Boman, UiO. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK.
 • Flint, Jørgen & Boman, Arild (2010, 06. mars). Forskningsdagene i Bergen. Programserie.- Produsent: Jørgen Flint, Universitetet i Bergen. Sendekoordinator: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2. Vis sammendrag
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010, 30. april). Kulturarv i fare.  Klassekampen.
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010, 30. april). Videoarvens redningsmenn.  Dagsavisen.
 • Horg, Beate; Kaarø, Jan Erik; Gaustad, Martin; Mellum, Daniel & Boman, Arild (2010, 10. april). Kroppens kveld. Om helse, trening og kosthold. - Fra "Researchers´Night" i Trondheim. - Prosjekt/arr.: Beate Horg, Jan Erik Kaarø. Produksjon: Martin Gaustad, Magnus Sæternes Lian, Daniel Mellum, AV Senteret, NTNU. Sendekoordinering: Arild Boman, UiO. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Løkken, Atle; Nilsen, Arne Thomas Lund; Veledar, Suvada & Boman, Arild (2010, 20. januar). FORSKER-STANDUP (Serie 2010): En forsker. En scene. En mikrofon. Ett kvarter.- Programserie fra Forskningsdagene, produsert av NettOp, Universitetet i Stavanger. Suvada Veledar, arr.koordinator; Atle Løkken, Arne T, Nilsen, produksjon, UiS; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera & Boman, Arild (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Bruno Laeng: Å se farger som ikke finnes: Synestesi og hjernen ( 25 min). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2010, 19. november). Kunnskapskanalen på NRK Nett-TV.  Uniforum.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 12. juni). Abelprisen 2010. - Intervju med prisvinneren ved Martin Raussen og Christian Skau. - Produksjon: Yvonne Pettrem, Arve Nordland; sendekoordinator: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Samtale mellom Elisabeth Eide og Chantal Mouffe. [Internett].
 • Skjelvik, May-Britt & Boman, Arild (2010, 30. mai). Vitenskapshvelvet. - Forskningsmagasin, serie fra Univisjon, Universitetet i Bergen. Sendinger på Kunnskapskanalen: Prosjektledelse: May-Britt Skjelvik, UiB. Sendekordinator: Arild Boman. Start vårsemesteret 2010. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK.
 • Sommer, Petter; Oltedal, Audgunn; Svendsen, Jo Vemund & Boman, Arild (2010, 25. september). JournaliststudenteneTo journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo følges i et prosjektarbeid. I løpet av fem dager skal de lære mer om journalisters hverdag i andre land. Èn jobber med Italia, en annen med Russland. Opplev mangfoldet i studentmassen og se hvordan de jobber. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK 2.
 • Steenstrup-Duch, Anne; Kaarø, Jan Erik; Gaustad, Martin & Boman, Arild (2010, 20. oktober). "CSI - Trondheim". Den virkelige rettsmedisinen. - Fra "Researchers´ Night" i Trondheim. Prosjekt/arr.: Anne Steenstrup-Duch, Jan Erik Kaarø; produksjon: Martin Gaustad, Magnus Sæternes Lian, AV-Senteret. NTNU. Sendekoordinering: Arild Boman, UiO. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Sverre, Christel; Kaarø, Jan Erik; Gaustad, Martin; Mellum, Daniel & Boman, Arild (2010, 10. november). Kunst og kontrovers. - Debatt med Martin Schibli, Anna Odell, Hroar Klempe, ordstyrer Kristoffer Jul-Larsen. - Arrangører: NTNU: Kunnskapsbyen 2010, Kunstakademiet i Trondheim, Masterprogrammet Kunstkritikk og kulturformidling, Trøndelag senter for samtidskunst. Formidlingsprosjektledere: Christel Sverre, Jan Erik Kaarø. Produksjon: Martin Gaustad, Magnus Sæternes Lian, Daniel Mellum, AV Senteret NTNU. Sendekoordinator: Arild Boman, UiO. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK.
 • Waage, Trond; Abelsen, eva brit; Buch, Andreas & Boman, Arild (2010, 20. mai). Vår mangfoldige verden. - Serie fra Visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Sendinger på Kunnskapskanalen: Prosjektledere: Trond Waage, Eva-Brit Abelsen, Andreas Buch, UiT. Sendekoordinator: Arild Boman, UiO. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Boman, Arild (2009, 20. juli). Månelandingsprogrammet. [Radio].  Kulturnytt, NRK. Vis sammendrag
 • Boman, Arild (2009). Sikring og formidling av elektroniske kunnskapsressurser. Om muligheter og utfordringer ved Universitetet i Oslo.
 • Boman, Arild & Lomell, Lars (2009, 05. november). Vil redda elektroniske skattar.  UniForum.
 • Boye, Alida; Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2009, 30. oktober). Globale utfordringer for vitenskap og teknologi. - Arne Næss Symposium under Oslo Sustainability Summit. Arr. Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. - Formidlingsprosjekt: Alida Boye, arr.koordinator; Yvonne Pettrem, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Flint, Jørgen & Boman, Arild (2009, 30. november). Forskningsdagene i Bergen. Programserie. - Prosjektleder: Jørgen Flint, Universitetet i Bergen. Sendekoordinator: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 07. november). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Kaarø, Jan Erik; Gaustad, Martin & Boman, Arild (2009, 13. juni). Finanskrisen, sett fra månen. - Forelesning av Arild Aspelund, NTNU. - Formidlingsprosjekt: Jan Erik Kaarø, arr.koordinator; Martin Gaustad, Magnus Sæternes Lian, produksjon, NTNU; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Kjøllesdal, Helge; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 30. mai). Nysgjerrig forsker vant valget.- Nyvalgt rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo intervjuet av Helge Kjøllesdal. - Formidlingsprosjekt: Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Lie, Ragnar; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 02. mai). Europa, hva nå? - Arena-forelesning av utenriksminister Jonas Gahr Støre på Universitetet i Oslo. - Formidlingsprojekt: Ragnar Lie, arr.koordinator ARENA; Yvonne Pettrém, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Løkken, Atle; Nilsen, Arne Thomas Lund; Boman, Arild & Veledar, Suvada (2009, 16. mai). FORSKER-STANDUP (Serie 2009): En forsker. En scene. En mikrofon. Ett kvarter.- Programserie fra Forskningsdagene, produsert av NettOp, Universitetet i Stavanger. Suvada Veledar, arr.koordinator; Atle Løkken, Arne T, Nilsen, produksjon, UiS; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Stene, June; Slaattelid, Johannes; Reksten, Morten; Johansen, Bernt Michael; Thorsen, Henrik T. & Boman, Arild (2009, 24. oktober). Med øye for kroppen - Program om veteranen Camilla Wulfsberg og Mensendieck-utdanningen i Norge, fra AV-Tjenesten, Høgskolen i Oslo. June Stene, Johannes Slaattelid, Morten Reksten, Bernt M. Johansen, Henrik Thorsen, produksjon, HiO; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Østensen, Vera; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 21. november). Psykologiens dag ved UiO. Del 1: Migrasjon - vår tids store utfordring. - Foredrag av Nora Sveaass.- Formidlingsprosjekt: Vera Østensen, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman sendekoordinator;. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Boman, Arild (red.) (2008). Bootleg og ungdoms egen bruk av fjernsyn og satellitt. 10 års samarbeid mellom kommunale ungdomstiltak og Mediekultur/Tv Forum/Kunnskapskanalen.
 • Boman, Arild (2008). Digital arkivering. Om ulike typer elektronisk kulturarv, arkivering og formidling.
 • Boman, Arild (2008). Hvordan skal brukerne sikres en avgjørende rolle i bredbåndsutbyggingen?.
 • Boman, Arild (2008). Kunnskapsinstitusjoner og digitalisering.
 • Mithassel, Reinert & Boman, Arild (2008, 31. mai). Opplev Ibsen. (Tvprogram der kulturpilotene Jon Bing og Siss Vik følger Ibsens spor via nettstedet www.opplevibsen.no. - Produksjon, regi: Reinert Mithassel. Prosjektleder Kunnskapskanalen: Arild Boman). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK TV1..
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2008, 20. juni). Abelprisen 2008. Intervju med prisvinnerne John Griggs Thompson og Jacques Tits, ved Martin Raussen og Christian Skau. [TV].  Kunnskapskanalen NRK TV1. Streaming: abelprisen.no/no/multi.
 • Boman, Arild (2007). Brukereide bredbåndsnett i boliger, bedrifter og institusjoner.
 • Boman, Arild (2005). Bredbåndsnett i norske kommuner.
 • Boman, Arild (2005). ´Georgia On My mind.´ A Case Study of Expression and Power in Musical Communication.
 • Boman, Arild (2005). Hva er åpne bredbåndsnett i boligsektoren?.
 • Boman, Arild (2005). Leksikonartikler, I: Albert Jensen (red.),  Leksikon for det 21. århundrede. (Utgitt på nett: www.leksikon.org).  Foreningen Leksikon for det 21. århundrede. (Ny utgiver, rev. 1.utg. 2000).  ISBN 8787603667.  Oppslag.
 • Boman, Arild (2005). Telekommunikasjoner: etablering av konkurranse i tidligere monopolnett.
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2005, 17. september). Childhoods 2005 - Multietnisk oppvekst. Internasjonal Konferanse, arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK1. Streaming: nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 11. juni). Abelprisvinneren 2005. Intervju med professor Peter M. Lax. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Streaming: abelprisen.no/no/multimedia.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 28. mai). Hvor mye er nok? Vilhelm Aubert-forelesning med professor Howard Becker, University of Colorado. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK1. Streaming: nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 12. februar). Norge i verden. Del 1. Med professor Fredrik Barth. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år. Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 04. juni). Norge i verden. Del 2. Med professorene Ole Kr. Grimnes og Hans Fr. Dahl. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år . Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 21. mai). Å ofre seg for andre. Vilhelm Aubert-forelesning med professor Richard Swedberg. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskningsamfunnsforskning. TV: Kunnskapskanalen via NRK1 21.05.2005). [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Boman, Arild (2004). Fra monopolisme til konkurranse: utvikling av teletjenester og brukerkontrakter.
 • Boman, Arild (2004, 04. juni). Kunnskapskanalens Nettforum om fred. [Internett].  Kunnskapskanalens Nettforum, www.nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Boman, Arild (2004, 16. april). Kunnskapskanalens Nettforum om læring. [Internett].  Kunnskapskanalens Nettforum, www.nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Boman, Arild (2004, 08. mai). Kunnskapskanalens Nettforum om makt og demokrati. [Internett].  Kunnskapskanalens Nettforum, www.nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Boman, Arild (2004, 16. april). Kunnskapskanalens Nettforum om teater. [Internett].  Kunnskapskanalens Nettforum, www.nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Boman, Arild (2004). Local Telenets and Local Media in Germany. On Developments After the Wall.
 • Boman, Arild (2004). Teleutvikling, ny lovgivning og brukereide nett som aktører.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2004, 16. oktober). Møte med Abel-prisvinnerne 2004. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Nettforum: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2004, 04. juni). Å skape fred i en verden av hegemoni og terrorisme. [TV].  Kunnskapskanalen,NRK1.Streaming: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Boman, Arild (2003). Bolignett som ledd i lokal bredbåndsutvikling.
 • Boman, Arild (2003). Det elektroniske lokalsamfunn. Forprosjekt om utnyttelse av lokale sektorovergripende bredbåndsressurser. Oversiktsrapport Høykom-prosjekt.
 • Boman, Arild (2003). Dramaturgi i video og elektronisk multimediekunst.
 • Boman, Arild (2003). Kommunene, bredbånd og kostnadsnivå. Forsyning.  ISSN 0809-4667.  (3), s 4- 7

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2010 09:17 - Sist endret 5. sep. 2013 13:37