Arne Ola Lervåg

Bilde av Arne Ola Lervåg
English version of this page
Telefon +47 22844701
Rom 564
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Utdanningsbakgrunn

2005: Dr. Polit., Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

1997: Cand. Paed. (profesjonsstudie i pedagogisk psykologisk rådgivning), Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Faglige interesser

 • Utvikling av lese- og språkferdigheter
 • Leseforståelse
 • Ordavkoding
 • Latent variabel og vekstmodellering

Undervisning

PhD-nivå:

 • Introduksjon til latent variabel analyse
 • Latent variabelanalyse: strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse

Master-nivå:

 • PED4100: Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (Dysleksi, Praksisseminar, Testing og observasjon samt Praktisk rådgivning i PP-tjenesten)

Administrative oppgaver

 • Nivåkoordinator for PED4100 (Masterstudie i Pedagogikk, studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 

Emneord: Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk

Publikasjoner

Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Unpicking the developmental relationships between oral language skills and reading comprehension: It’s simple, but complex.. Child Development.  ISSN 0009-3920. DOI: 10.1111/cdev.12861

Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2017). Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial.. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.  ISSN 0021-9630. DOI: 10.1111/cdev.12861

Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the linguistic comprehension skills of second-language learners in preschool: A randomized trial study. Journal of Research on Educational Effectiveness.  ISSN 1934-5747. . doi: DOI:10.1080/19345747.2016.1171935

Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Reading Comprehension and its Underlying Components in Second Language Learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and Second Language Learners. Psychological bulletin. ISSN 0033-2909. doi: 10.1037/a0033890 Free download

Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Defior, Sylvia; Seidlová-Málkova, Gabriela & Hulme, Charles (2013). Different Patterns, but Equivalent Predictors, of Growth in Reading in Consistent and Inconsistent Orthographies. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  24(8), s 1398- 1407 . doi: 10.1177/0956797612473122

 Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 612-620.

 Lervåg, A., & Hulme, C. (2009). Rapid naming (RAN) taps a basic constraint on the development of early reading fluency. Psychological Science, 20, 1040-1048.

 Lervåg, A., Bråten, I., & Hulme, C. (2009). The cognitive and linguistic foundations of early reading development: A Norwegian latent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 45, 764-781.

 • Aadland, Katrine Nyvoll; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Lervåg, Arne & Aadland, Eivind (2022). Structural validity of a test battery for assessment of fundamental movement skills in Norwegian 3-6-year-old children. Journal of Sports Sciences. ISSN 0264-0414. s. 1–12. doi: 10.1080/02640414.2022.2100622.
 • Næss, Kari-Anne Bottegård; Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Lervåg, Arne & Smith, Elizabeth (2022). A Randomized Trial of the Digital Down Syndrome LanguagePlus (DSL+) Vocabulary Intervention Program. Remedial and special education. ISSN 0741-9325. doi: 10.1177/07419325211058400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Mjelve; Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2021). Improvement in oral language interventions: Differences and relation between effects on treatment-inherent measures and effects on standardized tests. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 7(2), s. 1–18. doi: 10.23865/njlr.v7.2814. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Non-pharmacological interventions for stuttering in children six years and younger. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021(9), s. 1–63. doi: 10.1002/14651858.CD013489.pub2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Åste Mjelve; Knoph, Rebecca; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Lawrence, Joshua & Lervåg, Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Measuring Listening Comprehension and Predicting Language Development in At-Risk Preschoolers. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2021.1939136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2021). Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 86(1), s. 53–72. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2021). The impact of articulatory consciousness training on reading and spelling literacy in students with severe dyslexia: an experimental single case study. Annals of Dyslexia. ISSN 0736-9387. doi: 10.1007/s11881-021-00225-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • West, Gillian; Snowling, Margaret J.; Lervåg, Arne; Buchanan-Worster, Elizabeth; Duta, Mihaela & Hall, Alexandra [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Early language screening and intervention can be delivered successfully at scale: evidence from a cluste rrandomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. doi: 10.1111/jcpp.13415. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2021). Effects of Articulatory Consciousness Training in First Graders with a Reading Delay: A Randomised Control Trial. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–18. doi: 10.1080/00313831.2020.1869823. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dolean, Dacian; Lervåg, Arne; Visu-Petra, Laura & Melby-Lervåg, Monica (2021). Language skills, and not executive functions, predict the development of reading comprehension of early readers: evidence from an orthographically transparent language. Reading and writing. ISSN 0922-4777. doi: 10.1007/s11145-020-10107-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amland, Tonje; Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2021). Comorbidity Between Math and Reading Problems: Is Phonological Processing a Mutual Factor? Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. 14. doi: 10.3389/fnhum.2020.577304. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dolean, Dacian & Lervag, Arne (2020). Variations of homework amount assigned in elementary school can impact academic achievement. Journal of Experimental Education. ISSN 0022-0973. doi: 10.1080/00220973.2020.1861422. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heller, Mia Cecilie & Lervåg, Arne (2020). KARTLEGGING AV NORSKSPRÅKLIGE FERDIGHETER FOR ELEVER PÅ 1.-4.TRINN: EN VURDERING AV KARTLEGGINGSVERKTØYET NORSK SOM LÆRINGSSPRÅK (NSL). Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 66(3), s. 6–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hulme, Charles; Snowling, Margaret J.; West, Gillian; Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2020). Children’s Language Skills Can Be Improved: Lessons From Psychological Science for Educational Policy. Current Directions in Psychological Science. ISSN 0963-7214. 29(4), s. 372–377. doi: 10.1177/0963721420923684. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lyster, Solveig Alma Halaas; Snowling, Margareth; Hulme, Charles & Lervåg, Arne (2020). Preschool phonological, morphological and semantic skills explain it all: Following reading development through a 9-year period. Journal of Research in Reading. ISSN 0141-0423. doi: 10.1111/1467-9817.12312. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ricketts, Jessie; Lervåg, Arne; Dawson, Nicola; Taylor, Lucy A & Hulme, Charles (2019). Reading and Oral Vocabulary Development in Early Adolescence. Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. doi: 10.1080/10888438.2019.1689244. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melby-Lervåg, Monica; Hagen, Åste Mjelve & Lervåg, Arne (2019). Disentangling the far transfer of language comprehension gains using latent mediation models. Developmental Science. ISSN 1363-755X. doi: 10.1111/desc.12929. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2019). The effect of linguistic comprehension instruction on generalized language and reading comprehension skills: A systematic review. Campbell systematic reviews. ISSN 1891-1803. 15:e1059(4), s. 1–37. doi: 10.1002/cl2.1059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders; Donolato, Enrica; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay Frazier & Melby-Lervåg, Monica (2019). PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Campbell systematic reviews. ISSN 1891-1803. 15:e1062(4), s. 1–21. doi: 10.1002/cl2.1062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Burgoyne, Kelly; Malone, Stephanie; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2019). Pattern understanding is a predictor of early reading and arithmetic skills. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. 49, s. 69–80. doi: 10.1016/j.ecresq.2019.06.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Clayton, Francina J; West, Gillian; Sears, Claire; Hulme, Charles & Lervåg, Arne (2019). A Longitudinal Study of Early Reading Development: Letter-Sound Knowledge, Phoneme Awareness and RAN, but Not Letter-Sound Integration, Predict Variations in Reading Development. Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. s. 1–18. doi: 10.1080/10888438.2019.1622546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Burgoyne, Kelly; Lervåg, Arne; Malone, Stephanie & Hulme, Charles (2019). Speech difficulties at school entry are a significant risk factor for later reading difficulties. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. 49, s. 40–48. doi: 10.1016/j.ecresq.2019.06.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dolean, Dacian; Melby-Lervåg, Monica; Tincas, Ioana; Damsa, Crina I. & Lervåg, Arne (2019). Achievement gap: Socioeconomic status affects reading development beyond language and cognition in children facing poverty. Learning and Instruction. ISSN 0959-4752. 63. doi: 10.1016/j.learninstruc.2019.101218. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lervåg, Arne; Dolean, Dacian; Tincas, Ioana & Melby-Lervåg, Monica (2019). Socioeconomic background, nonverbal IQ and school absence affects the development of vocabulary and reading comprehension in children living in severe poverty. Developmental Science. ISSN 1363-755X. 22(5). doi: 10.1111/desc.12858. Fulltekst i vitenarkiv
 • Malone, Stephanie A.; Pritchard, Verena E.; Heron-Delaney, Michelle; Burgoyne, Kelly; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2019). The relationship between numerosity discrimination and arithmetic skill reflects the approximate number system and cannot be explained by inhibitory control. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 184, s. 220–231. doi: 10.1016/j.jecp.2019.02.009.
 • Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Mikulajová, Marína; Defior, Sylvia; Seidlová-Málkova, Gabriela & Hulme, C (2019). A Cross-Linguistic, Longitudinal Study of the Foundations of Decoding and Reading Comprehension Ability. Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. doi: 10.1080/10888438.2019.1580284. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heller, Mia Cecilie; Lervåg, Arne & Grøver, Vibeke (2019). Oral Language Intervention in Norwegian Schools Serving Young Language‐Minority Learners: A Randomized Trial. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. 54(4), s. 531–552. doi: 10.1002/rrq.248. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age . Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. 111(5), s. 751–763. doi: 10.1037/edu0000321.
 • Snowling, Margareth; Lervåg, Arne; Nash, Hanna & Hulme, Charles (2019). Longitudinal relationships between speech perception, phonological skills and reading in children at high- risk of dyslexia . Developmental Science. ISSN 1363-755X. 22(1). doi: 10.1111/desc.12723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ehm, Jan-Henning; Lonnemann, Jan; Brandenburg, Janin; Huscha, Sine Simone; Hasselhorn, Marcus & Lervåg, Arne (2019). Exploring factors underlying children’s acquisitionand retrieval of sound–symbol association skills. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 177, s. 86–99. doi: 10.1016/j.jecp.2018.07.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hulme, Charles; Zhou, Lulin; Tong, Xiuli; Lervåg, Arne & Burgoyne, Kelly (2018). Learning to read in Chinese: Evidence for reciprocal relationships between word reading and oral language skills. Developmental Science. ISSN 1363-755X. doi: 10.1111/desc.12745.
 • Lawrence, Joshua Fahey; Hagen, Åste Mjelve; Hwang, Jin Kyoung; Lin, Grace & Lervåg, Arne (2018). Academic vocabulary and reading comprehension: exploring the relationships across measures of vocabulary knowledge. Reading and writing. ISSN 0922-4777. s. 1–22. doi: 10.1007/s11145-018-9865-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Andersen, John Roger; Lervåg, Arne; Moe, Vegard Fusche & Resaland, Geir Kåre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Executive Function, Behavioral Self-Regulation, and School Related Well-Being Did Not Mediate the Effect of School-Based Physical Activity on Academic Performance in Numeracy in 10-Year-Old Children : The Active Smarter Kids (ASK) Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2018). Unpicking the Developmental Relationship Between Oral Language Skills and Reading Comprehension: It's Simple, But Complex. Child Development. ISSN 0009-3920. 89(5), s. 1821–1838. doi: 10.1111/cdev.12861. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fricke, Silke; Burgoyne, Kelly; Bowyer-Crane, Claudine; Kyriacou, Maria; Zosimidou, Alexandra & Maxwell, Liam [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). The efficacy of early language intervention in mainstream school settings: a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 58(10), s. 1141–1151. doi: 10.1111/jcpp.12737.
 • Aadland, Katrine Nyvoll; Ommundsen, Yngvar; Aadland, Eivind; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Lervåg, Arne & Resaland, Geir Kåre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Executive functions do not mediate prospective relations between indices of physical activity and academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01088. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2017). Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 58(10), s. 1132–1140. doi: 10.1111/jcpp.12762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Jannicke; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Lervåg, Arne (2017). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 learners in the kindergarten-school transition. Journal of Child Language. ISSN 0305-0009. 44(2), s. 402–426. doi: 10.1017/S0305000916000106.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the General Language Skills of Second-Language Learners in Kindergarten: A Randomized Controlled Trial. Journal of Research on Educational Effectiveness. ISSN 1934-5747. 9, s. 150–170. doi: 10.1080/19345747.2016.1171935.
 • Bowyer-Crane, Claudine; Fricke, Silke; Schaefer, Blanca; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Early literacy and comprehension skills in children learning English as an additional language and monolingual children with language weaknesses. Reading and writing. ISSN 0922-4777. s. 1–20. doi: 10.1007/s11145-016-9699-8.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s. 1269–1288. doi: 10.1007/s11145-016-9636-x.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the linguistic comprehension skills of second-language learners in preschool: A randomized trial study. Journal of Research on Educational Effectiveness. ISSN 1934-5747. doi: 10.1080/19345747.2016.1171935.
 • Kail, Robert; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Longitudinal evidence linking processing speed to the development of reasoning . Developmental Science. ISSN 1363-755X. 19(6), s. 1067–1074. doi: 10.1111/desc.12352.
 • Hulme, Charles; Nash, Hanna; Gooch, Debbie; Lervåg, Arne & Snowling, Margaret J. (2015). The Foundations of Literacy Development in Children at Familial Risk of Dyslexia. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 26(12), s. 1877–1886. doi: 10.1177/0956797615603702.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2015). Longitudinal relationships between language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 135, s. 43–55. doi: 10.1016/j.jecp.2015.02.004.
 • Ulriksen, Robin; Sagatun, Åse; Zachrisson, Henrik Daae; Waaktaar, Trine & Lervåg, Arne (2015). Social Support and Socioeconomic Status Predict Secondary Students' Grades and Educational Plans Indifferently Across Immigrant Group and Gender. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 59(3), s. 357–376. doi: 10.1080/00313831.2014.965792.
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 60(4), s. 6–13.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Utvikling, lek og læring i barnehagen: – forskning og praksis. I Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn & Drugli, May Britt (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0160-3.
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2014). Utvikling av språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 437–453.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effects of educational interventions targeting reading comprehension and underlying components. Child Development Perspectives (CDP). ISSN 1750-8592. 8(2), s. 96–100. doi: 10.1111/cdep.12068.
 • Göbel, Silke M.; Watson, Sarah E.; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2014). Children’s arithmetic development: it is number knowledge, not the approximate number sense, that counts. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 25(3), s. 789–798. doi: 10.1177/0956797613516471.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Reading Comprehension and its Underlying Components in Second Language Learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and Second Language Learners. Psychological bulletin. ISSN 0033-2909. 140(2), s. 409–433. doi: 10.1037/a0033890. Fulltekst i vitenarkiv
 • Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Defior, Sylvia; Seidlová-Málkova, Gabriela & Hulme, Charles (2013). Different Patterns, but Equivalent Predictors, of Growth in Reading in Consistent and Inconsistent Orthographies. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 24(8), s. 1398–1407. doi: 10.1177/0956797612473122.
 • Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Lervåg, Arne & Ystgaard, Mette (2013). Implementing a Universal Stress Management Program for Young School Children: Are there Classroom Climate or Academic Effects? Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 57(4), s. 420–444. doi: 10.1080/00313831.2012.656320.
 • Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Lervåg, Arne & Ystgaard, Mette (2012). The effectiveness of a universal school-based programme on coping and mental health: a randomised, controlled study of Zippy's Friends. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. 32(5), s. 657–677. doi: 10.1080/01443410.2012.686152.
 • Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Hulme, Charles (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 23(10), s. 1069–1098. doi: 10.1177/0956797612443833.
 • Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne Ola; Mousikou, Petroula; Efrim, Corina; Litavsky, Miroslav & Onochie-Quintanilla, Eduardo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 23(6), s. 678–686. doi: 10.1177/0956797611434536.
 • Hulme, Charles; Goetz, Kristina; Brigstocke, Sophie; Nash, Hanna; Lervåg, Arne Ola & Snowling, Margaret J. (2012). The growth of reading skills in children with Down Syndrome. Developmental Science. ISSN 1363-755X. 15(3), s. 320–329. doi: 10.1111/j.1467-7687.2011.01129.x.
 • Holen, Solveig; Lervåg, Arne Ola; Waaktaar, Trine & Ystgaard, Mette (2012). Exploring the associations between coping patterns for everyday stressors and mental health in young schoolchildren. Journal of School Psychology. ISSN 0022-4405. 50(2), s. 167–193. doi: 10.1016/j.jsp.2011.10.006.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2012). Oral language skills moderate nonword repetition skills in children with dyslexia: A meta-analysis of the role of nonword repetition skills in dyslexia. Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. 16(1), s. 1–34. doi: 10.1080/10888438.2010.537715.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(5), s. 330–341.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2011). Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness, and reading comprehension: A meta-analysis of the correlational evidence. Journal of Research in Reading. ISSN 0141-0423. 34(1), s. 114–135. doi: 10.1111/j.1467-9817.2010.01477.x.
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica & Lervåg, Arne (2011). An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation. ISSN 1648-7788. 15(4), s. 101–111. doi: 10.3846/16487788.2011.651789.
 • Lervåg, Arne Ola & Aukrust, Vibeke Grøver (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 51(5), s. 612–620. doi: 10.1111/j.1469-7610.2009.02185.x.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2010). Predicting the Growth of Early Spelling Skills: Are There Heterogeneous Developmental Trajectories? Scientific Studies of Reading. ISSN 1088-8438. 14(6), s. 485–513. doi: 10.1080/10888431003623488.
 • Lervåg, Arne Ola; Bråten, Ivar & Hulme, Charles (2009). The Cognitive and Linguistic Foundations of Early Reading Development: A Norwegian Latent Variable Longitudinal Study. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649. 45(3), s. 764–781. doi: 10.1037/a0014132.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2009). Rapid Automatized Naming (RAN) Taps a Mechanism That Places Constraints on the Development of Early Reading Fluency. Psychological Science. ISSN 0956-7976. 20(8), s. 1040–1048. doi: 10.1111/j.1467-9280.2009.02405.x.
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(4), s. 264–279.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lervåg, Arne (2021). Editorial: Is there a core deficit in specific learning disabilities? Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 62(6), s. 677–679. doi: 10.1111/jcpp.13434.
 • Lervåg, Arne (2020). Some roads less travelled—different routes to understanding the causes of child psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 61(6), s. 625–627. doi: 10.1111/jcpp.13274.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2019:CD013489(11), s. 1–36. doi: 10.1002/14651858.CD013489.
 • Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen & Stoltenberg, Camilla (2019). Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lervåg, Arne (2019). Editorial: Correlation and causation: to study causality in psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60(6), s. 603–605. doi: 10.1111/jcpp.13074.
 • Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Andersen, John Roger; Lervåg, Arne; Moe, Vegard Fusche & Resaland, Geir Kåre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Did executive function, behavioral self-regulation, and school related well-being mediate the effect of school-based physical activity on academic performance in numeracy in ten-year-old children? The Active Smarter Kids (ASK) study.
 • Hofslundsengen, Hilde; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2018). Longitudinal effects of an invented writing intervention in preschool on fifth grade reading comprehension .
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Erratum to: Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s. 1289–1289. doi: 10.1007/s11145-016-9647-7.
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2015). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Dysleksivennlig skole. Dysleksi Norge. ISSN 978-82-90503-12-8.
 • Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). The role of general language skills in the development of decoding skills.
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Jon Hatties Visible Learning: Ingen "Hellig Gral" for undervisningen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). En revurdering av evidensbasert praksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 4.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2013). The structure of reading comprehension skills: A latent variable growth study from second to seventh grade.
 • Göbel, Silke M; Watson, Sarah; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2013). Number comparison versus number identification: longitudinal predictors of growth in arithmetic in primary school.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Mousikou, Petroula & Hulme, Charles (2012). Patterns and predictors of growth in silent reading in three alphabetic orthographies: Different rates, similar patterns.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2012). Barnets språkutvikling. Spedbarnsboken.
 • Lervåg, Arne Ola (2011). The reciprocal development between reading comprehension, decoding and vocabulary skills: A Norwegian Longitudinal Study.
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2011). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2010). Language and literacy skills in L2 learners: A meta-analysis.
 • Lervåg, Arne Ola (2010). The structure and development of beginning reading comprehension skills.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2009). Prediction of growth in early spelling skills: Are there hetrogeneous trajctories?
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2008). Development of spelling: Prediction and latent classes.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2007). Prediction of development of in beginning reading.
 • Lervåg, Arne Ola (2006). Modeling growth in reading fluency and rapid naming.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna; Lervåg, Arne Ola & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). EARLY ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN DYSLEXIC CHILDREN: DELAYED OR TYPICAL?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2010 11:37 - Sist endret 28. sep. 2022 10:45