Arne Ola Lervåg

Bilde av Arne Ola Lervåg
English version of this page
Telefon +47 22844701
Rom 564
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Utdanningsbakgrunn

2005: Dr. Polit., Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

1997: Cand. Paed. (profesjonsstudie i pedagogisk psykologisk rådgivning), Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Faglige interesser

 • Utvikling av lese- og språkferdigheter
 • Leseforståelse
 • Ordavkoding
 • Latent variabel og vekstmodellering

Undervisning

PhD - nivå:

 • Introduksjon til latent variabel analyse
 • Latent variabelanalyse: strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse

Master-nivå:

 • PED4100: Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (Dysleksi, Praksisseminar, Testing og observasjon samt Praktisk rådgivning i PP-tjenesten)

Administrative oppgaver

 • Nivåkoordinator for PED4100 (Masterstudie i Pedagogikk, studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 

Emneord: Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk

Publikasjoner

Lervåg, Arne; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Unpicking the developmental relationships between oral language skills and reading comprehension: It’s simple, but complex.. Child Development.  ISSN 0009-3920. DOI: 10.1111/cdev.12861

Hagen, Åste Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2017). Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial.. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.  ISSN 0021-9630. DOI: 10.1111/cdev.12861

Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2016). Improving the linguistic comprehension skills of second-language learners in preschool: A randomized trial study. Journal of Research on Educational Effectiveness.  ISSN 1934-5747. . doi: DOI:10.1080/19345747.2016.1171935

Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Reading Comprehension and its Underlying Components in Second Language Learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and Second Language Learners. Psychological bulletin. ISSN 0033-2909. doi: 10.1037/a0033890 Free download

Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Defior, Sylvia; Seidlová-Málkova, Gabriela & Hulme, Charles (2013). Different Patterns, but Equivalent Predictors, of Growth in Reading in Consistent and Inconsistent Orthographies. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  24(8), s 1398- 1407 . doi: 10.1177/0956797612473122

 Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 612-620.

 Lervåg, A., & Hulme, C. (2009). Rapid naming (RAN) taps a basic constraint on the development of early reading fluency. Psychological Science, 20, 1040-1048.

 Lervåg, A., Bråten, I., & Hulme, C. (2009). The cognitive and linguistic foundations of early reading development: A Norwegian latent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 45, 764-781.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lervåg, Arne (2021). Editorial: Is there a core deficit in specific learning disabilities? Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 62(6), s. 677–679. doi: 10.1111/jcpp.13434
 • Lervåg, Arne (2020). Some roads less travelled—different routes to understanding the causes of child psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 61(6), s. 625–627. doi: 10.1111/jcpp.13274
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2019:CD013489(11), s. 1–36. doi: 10.1002/14651858.CD013489
 • Sjøstrand, Åse; Kefalianos, Elaina; Hofslundsengen, Hilde Christine; Guttormsen, Linn Stokke; Kirmess, Melanie & Lervåg, Arne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Protocol: Non-pharmacological interventions for stuttering in children aged between birth and six years. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen & Stoltenberg, Camilla (2019). Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lervåg, Arne (2019). Editorial: Correlation and causation: to study causality in psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60(6), s. 603–605. doi: 10.1111/jcpp.13074
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Hofslundsengen, Hilde; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2018). Longitudinal effects of an invented writing intervention in preschool on fifth grade reading comprehension .
 • Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Andersen, John Roger; Lervåg, Arne; Moe, Vegard Fusche & Resaland, Geir Kåre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Did executive function, behavioral self-regulation, and school related well-being mediate the effect of school-based physical activity on academic performance in numeracy in ten-year-old children? The Active Smarter Kids (ASK) study.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Erratum to: Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s. 1289–1289. doi: 10.1007/s11145-016-9647-7
 • Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2015). Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Dysleksivennlig skole. Dysleksi Norge. ISSN 978-82-90503-12-8.
 • Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica & Hulme, Charles (2015). The role of general language skills in the development of decoding skills.
 • Rogde, Kristin; Hagen, Åste Marie Mjelve; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Effect of Linguistic Comprehension Training on Language and Reading Comprehension.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2014). Jon Hatties Visible Learning: Ingen "Hellig Gral" for undervisningen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1.
 • Göbel, Silke M; Watson, Sarah; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2013). Number comparison versus number identification: longitudinal predictors of growth in arithmetic in primary school.
 • Rogde, Kristin; Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). Boosting second- language learners’ oral language comprehension skills in preschool: A randomized trial study.
 • Lervåg, Arne & Melby-Lervåg, Monica (2013). The structure of reading comprehension skills: A latent variable growth study from second to seventh grade.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2013). En revurdering av evidensbasert praksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 4.
 • Caravolas, Markéta; Lervåg, Arne; Mousikou, Petroula & Hulme, Charles (2012). Patterns and predictors of growth in silent reading in three alphabetic orthographies: Different rates, similar patterns.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne (2012). Barnets språkutvikling. Spedbarnsboken.
 • Lervåg, Arne Ola (2011). The reciprocal development between reading comprehension, decoding and vocabulary skills: A Norwegian Longitudinal Study.
 • Lervåg, Arne Ola & Melby-Lervåg, Monica (2011). Oral Language Skills Moderate Nonword Repetition Skills in Children with Dyslexia: A Meta-analysis of the role of Nonword Repetition Skills in Dyslexia.
 • Melby-Lervåg, Monica & Lervåg, Arne Ola (2010). Language and literacy skills in L2 learners: A meta-analysis.
 • Lervåg, Arne Ola (2010). The structure and development of beginning reading comprehension skills.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2009). Prediction of growth in early spelling skills: Are there hetrogeneous trajctories?
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2008). Development of spelling: Prediction and latent classes.
 • Lervåg, Arne Ola & Hulme, Charles (2007). Prediction of development of in beginning reading.
 • Lervåg, Arne Ola (2006). Modeling growth in reading fluency and rapid naming.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna; Lervåg, Arne Ola & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). EARLY ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN DYSLEXIC CHILDREN: DELAYED OR TYPICAL?
 • Lervåg, Arne Ola (2005). Prediction of development in beginning reading and spelling: A Norwegian latent variable study. Unipub forlag. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2010 11:37 - Sist endret 23. aug. 2018 09:14