azitaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Læreplan
 • Programevaluering
 • Systemteori

Bakgrunn

Utdanning

1998: Forskerutdanning ved UiO

1995: Cand.Paed fra Universitetet i Oslo

1977: Førskolelærerutdanning

Arbeidserfaring

2005- Universitetslektor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

2003-2004 Rådgiver ved Læringssentret/Utdanningsdirektoratet,

Seksjon for dokumentasjon og analyse.

2002-2003 Forsker ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

1998-2002 Universitetsstipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

1997-1998 Omsorgspermisjon for barn.

1996-1997 Førstekonsulent i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, grunnskoleavdelingen.

1992-1995 Evalueringsprosjekt i Gjensidige Forsikring (Oppdrag i forbindelse med hovedoppgave)

Evalueringsprosjekt i Norsk Hydro, «Miljørettet ledelse» (Praksis som del av utdanningen)

Lederopplæringsassistent ved Leder opplæringsrådet (Praksis som del av utdanningen)

Lederopplæringsassistent ved Gjensidige Forsikring (Praksis som del av utdanningen)

Seminarleder ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

1987-1989 Omsorgspermisjon for barn.

1981-1982 Førskolelærer ved Sogn barnehage, SiO

Emneord: Didaktikk, Læreplanstudier, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk, Danning, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Kunnskap i skolen, Utdanningsreformer, Systemteori

Publikasjoner

 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(3), s 345- 365 . doi: 10.1177/1474904116648175 Vis sammendrag
 • Afsar, Azita (2007). A systems theoretical critique of international comparisons. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  27(3), s 253- 265
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer, I: Ragnhild Midtbø (red.),  Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid.  Bedre skole.  ISBN 8291684-19-7.  Kapittel 7.  s 91 - 111
 • Afsar, Azita; Skedsmo, Guri & Sivesind, Kirsten (2006). Evaluering og kunnskapsutvikling i ledelse av utdanning, I: Kirsten Sivesind; Gjert Langfeldt & Guri Skedsmo (red.),  Utdanningsledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25997-6.  Kapittel 11.  s 202 - 226

Se alle arbeider i Cristin

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2005). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres konsistens og læreres praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Afsar, Azita & Sivesind, Kirsten (2016). Undervisning, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 137 - 154
 • Afsar, Azita (2013). Equality or equity as steering ambitions.
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2013). Researching curriculum specification and freedom in Norway, In Wilmad Kuiper & Jan Berkvens (ed.),  Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013.  CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.  ISBN 978-90-329-2336-5.  Chapter.  s 163 - 188 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten & Afsar, Azita (2010). Proramevaluering av Master i Pedagogikk, Universitetet i Agder.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Kommunikasjon.  ISSN 1502-3052.  (6)
 • Afsar, Azita (2006). Autopoiesis og epistemologiske konsekvenser.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2004). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis. Evaluering av Reform 97 - i regi av Norges forskningsråd.
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2003). Nordiske læreplaner og den ukjente x.
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2003). Nordiske læreplaner.
 • Afsar, Azita (2001). Luhmanns teoretiske posisjon for design og metodologi.
 • Afsar, Azita (2001). Modernitet i samtids samfunnet.
 • Afsar, Azita (1999). Styringsproblem i det moderne samfunnet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:37 - Sist endret 5. feb. 2015 10:05