Bernadette Hörmann

Bilde av Bernadette Hörmann
English version of this page
Telefon +47 22858151
Rom 569
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Utdanningspolitikk («School accountability», standardisering, internasjonal evaluering) i et internasjonalt og komparativ perspektiv
 • Didaktikk og danningsteori
 • Elevenes livsverden

Pågående aktiviteter

 • Postdok-prosjekt: “Externalization in curriculum-making processes. A comparative study of the Norwegian “Knowledge Promotion Reform” (LK06-16) and the Austrian implementation of achievement standards for basic education”
 • Medvirkning i prosjektet “Transnational Knowledge Networks and Policy Coalitions. Social Network Analyses of the 2016 Norwegian School Reform” (styrer: Kirsten Sivesind, Gita Steiner-Khamsi)

Fullførte prosjekter

 • NOESIS (Evaluering av en østerriksk skolereform, Universitetet i Wien)
 • “All Aboard the Good Ship Schooling? Marginalization in an Era of School Accountability” (PhD avhandling)

Bakgrunn

 • 2017 - Postdoktor, Universitetet i Oslo, Institutt for Pedagogikk
 • 2017 - Førsteamanuensis, NTNU Trondheim, Institutt for lærerutdanning
 • 2015 - Doktorgrad, Universitetet i Wien
 • 2007-2013 - Forskningsassistent, Universitetet i Wien, Institutt for Pedagogikk
Emneord: Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Didaktikk, Danning
Publisert 25. okt. 2017 13:27 - Sist endret 23. sep. 2019 12:35