Berit Karseth

Bilde av Berit Karseth
English version of this page
Telefon +47 22855292
Rom 548
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Det er særlig 3 temaer som har vært og er sentrale i min forskningsvirksomhet:

  1. Læreplanstudier og utdanningsreformer i høyere utdanning
  2. Læreplanstudier, styring og didaktikk i grunnopplæring
  3. Profesjoner og deres kunnskapsarbeid

Ledelse

Undervisning

  • Forskerutdanningen, master i pedagogikk, master in higher education

Forskningsprosjekter

Er fortiden involvert i prosjektet Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in  an Era of International Comparision finansert av Norges forskningsråd. https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/sivesind-policy-knowing-and-lesson-drawing/index.html

Jeg har vært involvert i prosjektet  «Legal standards and professional judgement in leadership» som nettopp er avsluttet. I prosjektet undersøkte vi  hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Oppmerksomheten er rettet mot rettsliggjøringen av utdanningssystemet og den økte betydningen juridiske standarder har fått gjennom nasjonalt tilsyn. Forskere fra Det utdanningsvitenskapelig fakultet og Det juridiske fakultet har deltatt i prosjektet som startet i 2011og ble avsluttet i 2016 .

Har også et prosjekt kalt "Lærereplanpolitikk og læreplantradisjoner - mellom globale og lokale problemstillinger" hvor jeg er særlig interessert hvordan læreplanen endrer karakter i møte med nye reguleringer og overnasjonale styringsgrep.

For mer informasjon, gå til Berit Karseths presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Publisert 9. aug. 2010 09:25 - Sist endret 29. mai 2019 16:53