Christian Beck

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Christian  Beck
English version of this page
Telefon +47-22856162
Rom 572
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Samfunnsrettet pedagogikk/sosialisering
 • Utdanningspolitikk
 • Forskningsmetode/vitenskapsteori
 • Opplæring utenfor skolen/hjemmeundervisning

Pågående forskningsprosjekt

 • Hjemmeundervisning i Norge (1998 -)
 • Private grendeskoler (2005 -)
 • Foreldres oppfatning av grunnskolen (2006 -)
 • Elevenes oppfatning av ungdomsskolen (2010 -)

Undervisning

 • Pedagogisk sosiologi og sosialisering (bachelor og master)
 • Forskningsmetode/vitenskapsteori (bachelor og master)
 • Utdanningspolitikk (master)
 • Samfunnsrettet pedagogikk (master)
 • Bachelor i pedagogikk
 • Allmenmaster i pedagogikk

Bakgrunn

 • Cand. mag. i realfag 1969
 • Cand polit m/hovedfag i pedagogikk 1977
 • Dr. phil 2006

Verv

 • Koordinator for master i pedagogikk PFI, allmenn studieretning
 • Leder av forskningsgruppa: Samfunnsrettet pedagogikk

Samarbeid

Internasjonalt forskningssamarbeid om deschooling og hjemmeundervisning. Knyttet til: International Center for Home Education Research - ICHER: http://icher.org/


 

Emneord: Pedagogikk, Samfunnsrettet pedagogikk, Sosialisering, Hjemmeundervisning, Deskoling

Publikasjoner

 • Beck, Christian Watkin (2015). Tertiærkunnskap, I: Glenn Egil Torgersen (red.),  Pedagogikk for det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017687.  Kapittel 3.  s 66 - 74
 • Beck, Christian Watkin (2013). Jakten på kritisk pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4-5), s 304- 314
 • Beck, Christian Watkin (2013). Kunnskapens fornyelse, I: Christian Watkin Beck & Anton Hoëm (red.),  Kunnskap og Virkelighet.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560714.  første bok.  s 9 - 91
 • Beck, Christian Watkin (2012). Educatiòn en casa: la motivaciòn social, I: Erwin Fabiàn Garcià Lòpez (red.),  Un mondo por aprender: Educaciòn sin Escuela.  Universidad Nacional de Colombia.  ISBN 9789587610833.  kapittel.  s 149 - 166
 • Beck, Christian Watkin (2012). Sosial bakgrunn - et skoleproblem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 30- 35
 • Beck, Christian Watkin (2011). Innesperret i teori, I: Christian Watkin Beck & Svein Egil Vestre (red.),  Innesperring eller frisetting. Artikler i samfunnsrettet pedagogikk.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560684.  artikkel.  s 11 - 27
 • Beck, Christian Watkin (2010). Home Education: The Social Motivation. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  3(1), s 71- 81
 • Beck, Christian Watkin & Spiegler, Thomas (2010). Introduction to Special Issue: Out of School Education. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  3(1), s 1- 3
 • Beck, Christian Watkin (2008). En ny utdanningsvirkelighet - et forsøk på beskrivelse, I: Svein Egil Vestre & Christian Watkin Beck (red.),  Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560615.  Kapittel.  s 9 - 22
 • Beck, Christian Watkin (2008). Home education and social integration. Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  10(2), s 59- 69
 • Beck, Christian Watkin (2008). Private grendeskoler - etablering av en ny pedagogisk diskurs?, I: Svein Egil Vestre & Christian Watkin Beck (red.),  Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560615.  kapittel.  s 247 - 265
 • Beck, Christian Watkin (2007). Utviklingen i Basil Bernsteins kodeteori med vekt på den senere periode. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3, s 245- 256
 • Beck, Christian Watkin (2006). Home Education: Globalization Otherwise?. Managing Global Transitions.  ISSN 1581-6311.  4(3), s 249- 259
 • Beck, Christian Watkin (2006). Hjemmeundervisningens motiver, utbredelse og integrasjon i samfunnet - et utdanningspolitisk speil?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3, s 191- 204
 • Beck, Christian W (2004). En mer åpen utdanning?, I: Dag Ekelberg & Maria Ludvigsson (red.),  Frihet - samtalen fortsetter.  Civita senter for næringsliv og samfunn.  ISBN 8292581014.  kapitel 10.  s 88 - 99
 • Beck, Christian W (2004). Hjemmeundervisning i Nord Europa, I: Christian W Beck & Marta B. Straume (red.),  Hjemmeundervisning - Starten på en en ny utdanningsrevolusjon?.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-112-7.  Kapitel 1.  s 9 - 26
 • Beck, Christian W (2004). Mot-globalisering og antipedagogikk?, I: Christian W Beck & Marta B. Straume (red.),  Hjemmeundervisning - Starten på en en ny utdanningsrevolusjon?.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-112-7.  kap 13.  s 263 - 277
 • Beck, Christian W (2004). Telling av hjemmeunderviste elever, I: Christian W Beck & Marta B. Straume (red.),  Hjemmeundervisning - Starten på en en ny utdanningsrevolusjon?.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-112-7.  kapitel 8.  s 159 - 177
 • Beck, Christian W (2002). Homeschooling and Future Education in Norway. European Education : Issues and Studies.  ISSN 1056-4934.  34(No 2), s 26- 36
 • Beck, Christian W (2001). Alternative Education and Home Schooling in Norway. Childhood education.  ISSN 0009-4056.  77(6), s 356- 360
 • Beck, Christian W (2001). Fravær av objektivitet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  6, s 623- 626
 • Beck, Christian W (2001). Utdanning i et demokratisk samfunn, I:  Samfunnsrettet pedagogikk - NÅ.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-092-9.  s 24 - 42
 • Beck, Christian W (1999). Forskning forfalsket til plan. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  nr6 1999, s 355- 360

Se alle arbeider i Cristin

 • Beck, Christian Watkin & Hoëm, Anton (red.) (2013). Kunnskap og Virkelighet. Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560714.  177 s.
 • Beck, Christian Watkin (2011). Distanse og nærhet - Ungdomsskoleelevers forhold til skolen. Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-7056-067-7.  89 s. Vis sammendrag
 • Beck, Christian Watkin & Vestre, Svein Egil (red.) (2011). Innesperring eller frisetting. Artikler i samfunnsrettet pedagogikk. Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560684.  187 s.
 • Beck, Christian Watkin (2009). Hypersosialisering. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-163-1.  70 s.
 • Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (2008). Foreldremeninger om skolen. En nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i grunnskolen. Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560622.  152 s.
 • Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (red.) (2008). Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560615.  265 s.
 • Beck, Christian Watkin & Straume, Marta B. (red.) (2007). Unntakstilstand i skole-Norge - kildesamling fra norske hjemmeundervisningssaker. Didakta norsk forlag.  ISBN 9788270560592.  128 s.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Alternativ pedagogikk - om moderne hjemmeundervisning. Didakta norsk forlag.  ISBN 9788270560585.  161 s.
 • Beck, Christian W & Straume, Marta B. (red.) (2004). Hjemmeundervisning - Starten på en en ny utdanningsrevolusjon?. Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-112-7.  277 s.
 • Beck, Christian W (2003). Hjemmeunderviserne i Norge - En spørreskjemaundersøkelse. Pedagogisk forskningsinsitutt UiO og SVS Undervisningspublikasjoner.  ISBN 82-90810-87-3.  103 s.
 • Beck, Christian W & Hoëm, Anton (2001). Samfunnsrettet pedagogikk - NÅ. Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-092-9.  277 s.
 • Beck, Christian W (2000). KODENAVN SKOLE - Kampen om norsk utdannings framtid. Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-087-2.  130 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Beck, Christian Watkin (2013). Privatskoler - ingen trussel. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2013). Prøver provoserer. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2012, 10. mai). Barndommens timeplan.  Morgenbladet.
 • Beck, Christian Watkin (2012). Barnehageeksperimentet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Beck, Christian Watkin (2012). Home education: A mirror for differencies in educational politics.
 • Beck, Christian Watkin (2012). Pedagogikk - et maktmiddel.
 • Beck, Christian Watkin (2012, 01. desember). Skadelig læring. [Internett].  Magasinet, barnehage.no.
 • Beck, Christian Watkin (2012). Skolens oppgave - kunnskap eller dressur?.
 • Beck, Christian Watkin (2012). Slipp praktikerne løs!. I skolen.  ISSN 1504-6745.  (10)
 • Beck, Christian Watkin (2012). Sosialisering i det byråkratiske samfunn.
 • Beck, Christian Watkin (2011). Den teoretiske elite og skolen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2010). En skole - to virkeligheter.
 • Beck, Christian Watkin (2010). Hjemmeundervisning hjemme og ute - hva dreier striden seg om?.
 • Beck, Christian Watkin (2010). Konstruert skolehverdag. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2010). Leksehjelp og klassekamp i skolen. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Beck, Christian Watkin (2010). Skolens vrakgods. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil & Aasen, Joar (2010). Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering, I: Anton Hoem (red.),  Sosialisering - kunnskap - identitet.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-184-6.  Innledning.  s 1 - 28
 • Beck, Christian Watkin (2009). The decline of modern schooling and new "Out of school" education.
 • Beck, Christian Watkin (2009). Tvilsom barnehageforskning. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin & Fladmoe, Henrik (2009). Yrkesopplæringen ut av skolen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Holsen, Sjur & Beck, Christian Watkin (2009). Velkommen til staten. Intervju med Christian Beck. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 3- 3
 • Beck, Christian Watkin (2008, 07. juni). Boikott heldagsskolen. [TV].  NRK.
 • Beck, Christian Watkin (2008). Dobbel kontantstøtte. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Beck, Christian Watkin (2008). Er skolens storhetstid over?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Beck, Christian Watkin (2008). Er skolens storhetstid over?.
 • Beck, Christian Watkin (2008, 30. oktober). Foreldre mistror skolen.  Dagsavisen.
 • Beck, Christian Watkin (2008, 29. oktober). Foreldremeninger om skolen.  Dagsavisen.
 • Beck, Christian Watkin (2008). Home Education and Social Integration.
 • Beck, Christian Watkin (2008, 31. oktober). Kvinnedominans utvilsom.  Dagsavisen.
 • Beck, Christian Watkin (2008). Mindre skole - bedre opplæring?.
 • Beck, Christian Watkin (2008). The decline of modern schools and the emergence of a new civic sector of education.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Atferdspsykologene, skolens nye makteleite?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Atferdstrening, skolen nye formål?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Beck, Christian Watkin (2007, 27. mai). For mye skole?. [TV].  NRK.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Gjør alle skoler private. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Heldagsskolen - en moderne getto?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Home Education - The Nordic Experience.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Jentenes skole VG. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Law and Conflict in Home Education - The Nordic Experience.
 • Beck, Christian Watkin (2007). Privatskoler forbudt?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2007, 02. mai). Skole i kjøkkenkroken. [Radio].  NRK.
 • Beck, Christian Watkin (2006). Alle har rett på hjemmeundervisning. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian Watkin (2006). Den moderne hjemmeundervisning i Norge - beskrivelse, analyse og drøfting Avhandling for graden dr. philos.
 • Beck, Christian Watkin (2006). Kveler hjemmeundervisning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Beck, Christian Watkin (2006). Vil en åpen og friere skole gi bedre utdanning også for barnevernsbarn?.
 • Beck, Christian W (2005). Friskoler - et ideal. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Beck, Christian W (2005). Kommersielle friskoler?. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Beck, Christian W (2005). Krigen om de nasjonale prøver. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Beck, Christian W (2005). Skolen - himmelsk eller jordisk?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Beck, Christian W (2004). En ny ensrettet skole - dirigert av 200 byråkrater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Beck, Christian W (2004). Home Education - Globalization otherwise?.
 • Beck, Christian W (2003). Frigjøring av skolen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Beck, Christian W (2003). Telling av hjemmeunderviste elever i Norge.
 • Beck, Christian W (2002). Home Education in Northern Europe.
 • Beck, Christian W (2002). Det pedagogiske forlis. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Beck, Christian W (2002). Telling av hjemmeunderviste elever i Norge. Vis sammendrag
 • Beck, Christian W (2001). Enhetsskole eller skole i grenda?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Beck, Christian W (2001). Hyperbarnet. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Beck, Christian W (2001). Seksåringen - best uten skole. Nationen.  ISSN 0805-3782. Vis sammendrag
 • Beck, Christian W (2001). Small-scale Education - Residual or Frontline.
 • Beck, Christian W (2000). Enhetsskolen i fritt fall. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Beck, Christian W (2000). Modernisert barndom. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Beck, Christian W (2000). Motstanden mot 6-årsskolen - et "ikke-fenomen"?. Sax.  ISSN 1501-0007.  nr 2
 • Beck, Christian W (1999). Den dominerende barneforståelse. Sax.  ISSN 1501-0007.  2, s 30- 31
 • Beck, Christian W (1999). Er utdanning bare av det gode?. Sax.  ISSN 1501-0007.  nr 4 1999

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 17. apr. 2018 15:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter