ceciliej

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

For mer informasjon, vennligst gå til Cecilie Enqvist-Jensens presentasjon på engelsk.

Emneord: Høyere utdanning, Pedagogikk, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

Vislie, Lise; Borgan, Monika; Jensen, Cecilie: Doktorgraden som karrierevei i de pedagogiske fag. Rapport fra en etterundersøkelse i 2003 blant registrerte doktorgradskandidater i pedagogikk/spesialpedagogikk våren 1990 ved universitetene i Oslo og Trondheim. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt 2004 (ISBN 82-569-6351-4) 66 s. Gulserien(rapport nr. 5, 2004) UiO

  • Enqvist-Jensen, Cecilie; Nerland, Monika & Rasmussen, Ingvill (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students' collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  13, s 38- 49 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.02.001
  • Jensen, Karen; Nerland, Monika & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70(5), s 867- 880 . doi: 10.1007/s10734-015-9872-z

Se alle arbeider i Cristin

  • Enqvist-Jensen, Cecilie (2016). Hvordan lærer studenter å forholde seg kritisk til kunnskap? - et case fra JUS: Analyser av jusstudenters utforskning av caseoppgaver i kollokviegrupper.
  • Enqvist-Jensen, Cecilie (2016). Learning to perform doubt in legal problem solving: analysis of Law students' Group work With case-assignments.
  • de Lange, Thomas & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Kurspedagogikk - praktiske eksempler og vitenskapelig begrunnelse.
  • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’.
  • Nerland, Monika; Jensen, Karen; Damsa, Crina I. & Enqvist-Jensen, Cecilie (2014). The enrollment of students in professional knowledge cultures: Epistemic practices and learning in the introductory courses of three professional programs.
  • Vislie, Lise; Borgan, Monika & Jensen, Cecilie (2004). Doktorgraden som karrierevei i de pedagogiske fag. Rapport fra en etterundersøkelse i 2003 blant registrerte doktorgradskandidater i pedagogikk/spesialpedagogikk våren 1990 ved universitetene i Oslo og Trondheim. Gulserien. rapport nr. 5, 2004.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2010 15:28 - Sist endret 31. mars 2017 14:57

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter