Eirin Mo Danielsen

Vitenskapelig assistent - Institutt for pedagogikk
Bilde av Eirin Mo Danielsen
English version of this page
Rom 582
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

 • Datakoordinator for utviklings- og forskningsprosjektet Språksterk 1-6, ledet av Veslemøy Rydland og Ratib Lekhal.

Bakgrunn

 • Forsker III ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Tilknyttet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner og Seksjon for forskning på barndom, familie og barnevern
 • Prosjektmedarbeider ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Seksjon for vold og traumer – voksne og eldre
 • Hovedkontakt/miljøterapeut ved Oslo Krisesenter
 • Master i sosiologi fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (2013)
Emneord: Pedagogikk, Språkutvikling

Publikasjoner

 • Bredal, Anja; Danielsen, Eirin Mo & Stefansen, Kari (2019). Multiple perpetration? The roles of the social network as experienced by women subjected to domestic violence.
 • Danielsen, Eirin Mo (2019). Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. NOVA Rapport. 10.
 • Danielsen, Eirin Mo & Dyb, Halvard Naterstad (2019, 25. oktober). Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen.  Forskning.no.
 • Hjemdal, Ole Kristian & Danielsen, Eirin Mo (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. Rapport. 7/2017.
 • Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne & Grøvdal, Yngvil (2016). Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?.
 • Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne & Grøvdal, Yngvil (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Rapport. 8/2016.
 • helmers, ann-kristin & Danielsen, Eirin Mo (2016, 10. november). Har for liten tid til voldsarbeid. [Fagblad].  Sykepleien.
 • Hjemdal, Ole Kristian & Danielsen, Eirin Mo (2016). Vanskelig for menn å søke hjelp. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. apr. 2021 12:01 - Sist endret 6. apr. 2021 12:49

Prosjekter