Eli Tronsmo

Bilde av Eli Tronsmo
English version of this page
Telefon +47-22854072
Rom 573
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Akademiske interesser

Mine forskningsinteresser omfatter læring og kunnskapspraksiser i profesjonelt arbeid, med en særlig interesse for læreres arbeid. Jeg fokuserer særlig på følgende hovedområder:

  • Samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid
  • Endringsdynamikker i profesjonelt arbeid

Undervisning og veiledning

I løpet av prosjektperioden underviser jeg innenfor temaet arbeidslivslæring på Bachelornivå og Masternivå, og veileder studenter på masterprogrammet ‘Kunnskap Utdanning og Læring’

Emneord: Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring, Læreres læring, Kunnskapskulturer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensen, Karen & Tronsmo, Eli (2016). Ny kunnskap - nye arenaer for pedagogisk arbeid., I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 10.  s 307 - 316
  • Tronsmo, Eli (2009). La ikke barna bli passive forbrukere. Tidsskriftet Steinerskolen.  ISSN 0332-625X.  71(2), s 51- 52

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2014 12:58 - Sist endret 3. apr. 2018 16:25