esandber

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Høyere utdanning
 • Frafall og fullføring i høyere utdanning
 • Utdanningssystemer i ulike land
 • Komparativ utdanningsforskning
 • Studenters tidsbruk
 • Studenters tilfredshet og prestasjoner
 • Læringsutbytte
 • Utdanningsreformer
 • Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring

Pågående aktiviteter

 • Del av teamet som arbeider med Quality in Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances.

Undervisning

 • 2015 UTVIT1500, PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS
 • 2016 PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS
 • 2017 PED4031/32, introduksjonsforelesning, spørreskjemametodikk, SPSS, PED4040

For mer informasjon, vennligst gå til Elisabeth Hovdhaugens presentasjon på engelsk.

Emneord: Utdanningsreformer, Høyere utdanning, Pedagogikk

Publikasjoner

 • Hovdhaugen, Elisabeth & Skålholt, Asgeir (2019). Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  3(3), s 24- 42 . doi: 10.7577/njcie.3281 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth & Maassen, Peter (2019). The practices of quality management in Norwegian higher education: Collaboration and control in study programme design and delivery. International Journal of Educational Management.  ISSN 0951-354X.  33(4), s 698- 708 . doi: 10.1108/IJEM-11-2017-0327 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(3), s 274- 289 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-03-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollscheid, Sabine & Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Study success policy patterns in higher education regimes: More similarities than differences?. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733. . doi: 10.1057/s41307-019-00147-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Opheim, Vibeke (2018). Participation in adult education and training in countries with high and low participation rates: demand and barriers. International Journal of Lifelong Education.  ISSN 0260-1370.  37(5), s 560- 577 . doi: 10.1080/02601370.2018.1554717 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie & Seland, Idunn (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6276 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2018). Variation in student success across Europe: Exploring the relevance of system-level explanations. International Journal of Chinese Education.  ISSN 2212-585X.  7(2), s 229- 245 . doi: 10.1163/22125868-12340099 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Vibe, Nils & Seland, Idunn (2017). National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317. . doi: 10.1080/20020317.2017.1316636 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Seland, Idunn & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). National tests in Norway: An undeclared standard in education? Practical and political implications of norm-referenced standards, In Sigrid Blömeke & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective..  Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  Chapter 10.  s 161 - 179
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2016). Global rankings in the Nordic region: challenging the identity of research-intensive universities?. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  72(6), s 781- 795 . doi: 10.1007/s10734-015-9975-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Do global university rankings drive convergence? Evidence from the Nordic region, In Ellen Hazelkorn (ed.),  Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education.  Routledge.  ISBN 9781138828117.  14.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Working while studying: the impact of term time employment on dropout rates. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  28(6), s 631- 651 . doi: 10.1080/13639080.2013.869311
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Hvordan vurderer studenter og nyutdannede utdanningenes kvalitet og relevans?, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 4.  s 51 - 64
 • Prøitz, Tine Sophie; Hovdhaugen, Elisabeth & Aamodt, Per O (2015). Tilbakemeldinger i høyere utdanning: Hva sier studenter og lærere?, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 3.  s 37 - 50
 • Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth & Vibe, Nils (2015). Mellom resultatstyring og profesjonsverdier. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  92(3), s 44- 59
 • Caspersen, Joakim & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning?. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  22(3), s 301- 310
 • Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth & Terum, Lars Inge (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans, I: Nicoline Frølich; Elisabeth Hovdhaugen & Lars Inge Terum (red.),  Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45050-2.  Kapittel 1.  s 15 - 18

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Helland, Håvard & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Where family background doesn’t matter to degree outcomes? Short professional degrees, low dropout and the relativistic social status of key public sector professions.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Vil årets kull stille svakere?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skålholt, Asgeir & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Videregående opplæring: Hvor du bor, har noe å si for fullføring, i alle fall for yrkesfag. Utdanningsnytt.no.
 • Bjørkholt, Solveig; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nesje, Kjersti; Næss, Terje; Sandven, Tore Vang; Sarpebakken, Bo; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Solberg, Espen; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke & Wiig, Ole (2019). Menneskelige ressurser, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03810-3.  Kapittel 3.  s 108 - 183
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Dropout from Higher Education: Lessons from Norway.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Evaluering av regelverket for rangering av søkere til universiteter og høyskoler.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). NIFU Innsikt 2019-17: Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. NIFU Arbeidsnotat. 3. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning Presentasjon av forskningsoppsummering.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Årsaker til frafall i profesjons-utdanning og disiplinutdanning - likheter og forskjeller.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Helland, Håvard (2019). Students in professional programmes: Patterns of higher education attendance.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2019). Do internationally mobile students differ from domestic students? Norwegian students abroad and at home.
 • Høst, Håkon; Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth & Lyby, Lars (2019). Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU-rapport. 15. Vis sammendrag
 • Skålholt, Asgeir & Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Innvandreres gjennomføring i videregående opplæring – forskjeller mellom utdanningsprogram.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2019). International students’ rationales for choice of host country.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. NIFU-rapport. 31. Vis sammendrag
 • Carlsten, Tone Cecilie & Hovdhaugen, Elisabeth (2018). Fairness in access to higher education: Policy and practice.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy?.
 • Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars; Wiers-Jenssen, Jannecke & Østby, Mona Nedberg (2018). Menneskelige ressurser, I: Kaja Kathrine Wendt & Espen Solberg (red.),  Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03738-0.  Kapittel 3.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2018). Karakterbasert opptak er mest rettferdig. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2018). Utdanningsledelse i høyere utdanning.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2018). Årsaker til frafall og hva som fremmer/hindrer gjennomføring i høyere utdanning.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice. NIFU Arbeidsnotat. 7. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Pareja, Rafael Merino (2018). Moving on, switching gear or staying put: tracking social inequality in secondary school pathways in three European cities.
 • Seland, Idunn & Hovdhaugen, Elisabeth (2018). Færre karakterer i norsk. Resultat fra evlueringen 2014-2018. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 14- 16
 • Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine Sophie & Rønsen, Ester (2018). Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. NIFU-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Tikkanen, Tarja Irene; Hovdhaugen, Elisabeth & Støren, Liv Anne (2018). Work-related training and workplace learning: Nordic perspectives and European comparisons. International Journal of Lifelong Education.  ISSN 0260-1370.  37(5), s 523- 526 . doi: 10.1080/02601370.2018.1554721 Vis sammendrag
 • Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Nås, Svein Olav; Olsen, Bjørn Magne; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Spilling, Olav R; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2017). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg & Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03636-9.  Kapittel 2.  s 50 - 101
 • Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth & Olsen, Bjørn Magne (2017). Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet. En sammenligning av Norge og andre land..
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Utdanningsledelse i norsk høyere utdanning: Kjennetegn og utfordringer.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Seland, Idunn (2017). National test results: representations and misrepresentations. Challenges for municipal and local school administration in Norway.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2017). The Practices of Quality Management: Collaboration and control of study program delivery.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?. NIFU-rapport. 1.
 • Tieben, Nicole & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Student movement within higher education in Norway and Germany: How admission policies affect transfers in two national educational systems.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat. 10.
 • Aksnes, Dag W.; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Schjølberg, Rune Rambæk; Solberg, Espen; Wiers-Jenssen, Jannecke & Wiker, Elisabeth (2016). Kunnskapsdeling og samarbeid, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03543-0.  Kapittel 3.  s 101 - 128
 • Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nås, Svein Olav; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Spilling, Olav R; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2016). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03543-0.  Kapittel 2.  s 49 - 100
 • Gjerustad, Cay; Federici, Roger Andre & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. NIFU-rapport. 16.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Identifying Risks of Non-Completion in Higher Education in Different National and Institutional Contexts - comments to papers.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Patterns of HE attendance: Student transfer almost as a norm in Norwegian university education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Using process indicators to measure higher education quality.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild & Stensaker, Bjørn (2016). Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat. 3.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Opheim, Vibeke (2016). Motivation for participation in different forms of adult learning:unmet demand or insatiable needs?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2016). More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not..
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Salvanes, Kari Vea (2016). Delayed entrance to higher education: increased motivation for studies or just as slow?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Thomas, Liz (2016). Teaching and learning in higher education - an often over-looked way to enhance retention.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Wollscheid, Sabine (2016). Making the incomparable more comparable: Cross-national metrics of higher education completion rates.
 • Vabø, Agnete; Næss, Terje & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning. NIFU-rapport. 40. Vis sammendrag
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Student satisfaction among undergraduates – which factors are more important?.
 • Børing, Pål; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Sarpebakken, Bo; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2015). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Espen Solberg (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2015.  Norges forskningsåd.  ISBN 978-82-12-03443-3.  Kapittel 2.  s 43 - 104
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. NIFU-rapport. 24.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Higher Education in the Nordic Countries: Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education. TemaNord. 526.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Taken for granted and under pressure: student mobility in the Nordic region.
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Hva er frafall? Frafall og fullføring i norsk høyere utdanning..
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Hva sier forskningen om gjennomstrømmingen i Norge?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Internasjonale rankinger – hva viser de om utdanningskvalitet?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Measures to reduce dropout - the more the better?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Nasjonal deleksamen, lærerutdanning, matematikk - utfordringer og muligheter.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Nasjonal deleksamen, sykepleierutdanning - utfordringer og muligheter.
 • Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Studentenes læringsmiljø -hvor langt går ansvaret for å hjelpe alle igjennom?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Gunnes, Hebe (2015). Indicators on Higher Education Institutions.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2015). More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Salvanes, Kari Vea (2015). Delayed entrance to higher education: increased motivation for studies or just as slow?.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Seland, Idunn (2015). National tests in Norway - a contested standard in education?.
 • Salvanes, Kari Vea; Grøgaard, Jens Brandi; Aamodt, Per O; Lødding, Berit & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene: Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring. NIFU-rapport. 13.
 • Skule, Sveinung; Hovdhaugen, Elisabeth & Aamodt, Per O (2015). Misvisende om frafall fra Riksrevisjonen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 18 Vis sammendrag
 • Vossensteyn, Hans; Stensaker, Bjørn; Kottman, Andrea; Hovdhaugen, Elisabeth; Jongbloed, Ben; Wollscheid, Sabine; Kaiser, Frans; Cremonini, Leon; Thomas, Liz & Unger, Martin (2015). Dropout and Completion in Higher Education in Europe.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). Timer brukt på studier per uke - lite egnet som indikator på studiekvalitet. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  38(3), s 4- 5
 • Aamodt, Per O & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Perceptions of quality. Academic staff members’ emphasize on preparing bachelor students for the labour market or further studies.
 • Aamodt, Per O & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske resultater.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth & Prøitz, Tine Sophie (2014). Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013. NIFU-rapport. 6.
 • Arnesen, Clara Åse; Waagene, Erica; Hovdhaugen, Elisabeth & Støren, Liv Anne (2014). Spill på flere strenger:Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk. NIFU-rapport. 10.
 • Børing, Pål; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Lekve, Kyrre; Mc Mahon, Lise Dalen; Opheim, Vibeke; Sarpebakken, Bo; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole & Wilhelmsen, Lars (2014). Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet, I: Kaja Kathrine Wendt (red.),  Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014.  Norges forskningsråd.  ISBN 9788212033634.  Kapittel 2.  s 49 - 115
 • Elken, Mari & Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Evaluering av den nordiske avtalen om adgang til høyere utdanning - presentasjon av konklusjoner og anbefalinger.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2014). The impact of global rankings in the Nordic region: Challenging the identity of research-intensive universities?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2017 16:08 - Sist endret 14. mars 2017 11:04

Prosjekter