Ester Fremstad

Førstelektor - Institutt for pedagogikk
Bilde av Ester Fremstad
English version of this page
Telefon +47-22857305
Mobiltelefon +47-41414620
Rom 529
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Høyere utdanning
 • Universitetsakademikeres rolle og ansvar
 • Universitetspedagogikk (academic development)

Bakgrunn

PhD i utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo

Cand.Ed. - Profesjonsutdanning i Pedagogikk med spesialisering i ledelse, organisasjonsteori og didaktikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Universitetslektor: Faglig enhet for Universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo

Rådgiver: Pedagogisk Utviklingssenter, Høgskolen i Oslo

1. konsulent: Læringsmiljø og Studiekvalitet. Studieavdelingen, Universitetet i Oslo.

Konsulent:  Studieadministrasjon. Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Emneord: Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar

Publikasjoner

 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development.  ISSN 0729-4360.  34(3), s 445- 457 . doi: 10.1080/07294360.2014.973373 Vis sammendrag
 • Fremstad, Ester (2011). Hvordan danne gjennom høyere utdanning?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 195- 199

Se alle arbeider i Cristin

 • Fremstad, Ester; Damsa, Crina I. & Mirmotahari, Omid (2018). Promoting active learning through developing and using a digital tool for assessment.
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas & Fossland, Trine (2017). Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice.
 • Fremstad, Ester (2016). Taking responsibility toward the public. University academics' experiences and imaginaries. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 246.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Aims and practices of academic development: Conceptions and experiences of academic developers within two research intensive universities.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Understanding different conceptions of- and approaches to- academic development. Developing a framework of analysis through a cross-case analysis.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal; Beck, Eevi E. & Sutphen, Molly (2011). Formative Challenges in Professional Education: Learning from Bildung and Liberal Educaton.
 • Fremstad, Ester (2010). Hvordan kan danning realiseres i høyere utdanning?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. apr. 2013 15:44 - Sist endret 6. aug. 2018 14:38

Prosjekter