finnhj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kvalitativ og kvantitativ metodologi
 • Vitenskapsteori
 • Oppdragelsesteori
 • Lærerutdanning

Pågående aktiviteter

Finn Hjardemaal jobber med med lærerutdanningsforskning. 4 artikler er i prosess. Flere av dem baserer seg på papers lagt fram på ulike internasjonale konferanser

Undervisning

 • Kvalitativ og kvantitativ metodologi på masterstudiet

Administrative oppgaver

 • Emneansvarlig for metode- og statistikkundervisningen på masterstudiet

Bakgrunn

Utdanning:

 • Dr. polit. i pedagogikk

Arbeidsfaring:

 • Førsteamanuensis fra 1998
 • Professor II ved Høgskolen i Telemark fra 2006

Verv og oppnevenelser

 • Kommisjonsarbeid ved ulike høgskoler og ved UiO/PFI
Emneord: Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Oppdragelesesteori, Lærerutdanningsforskning, Danning, Kvantitativ metodologi, Kvalitativ metodologi, Pedagogikk, Læreplanstudier

Publikasjoner

 • Hjardemaal, Finn Rudolf (2021). Pedagogikk som vitenskap og forskningsdisiplin, Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202710248. s. 368–385.
 • Hjardemaal, Finn Rudolf (2021). Dybdelæring i lys av åndsvitenskapelig pedagogikk - hva ser vi da? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 2, s. 172–184. doi: 10.18261/issn.1504-2987.
 • Zelihić, Deniz; Hjardemaal, Finn Rudolf & von der Lippe, Charlotte (2020). Caring for a child with Bardet-Biedl syndrome: A qualitative study of the parental experiences of daily coping and support. European Journal of Medical Genetics. ISSN 1769-7212. 63(4). doi: 10.1016/j.ejmg.2020.103856. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Jorunn Spord & Hjardemaal, Finn Rudolf (2017). From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 3(3), s. 218–229. doi: 10.1080/20020317.2017.1352439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kallio, Helio; Virta, Kalle; Kallio, Manne; Virta, Arja; Hjardemaal, Finn R. & Sandven, Jostein (2017). The Utility of the Metacognitive Awareness Inventory for Teachers among In-Service Teachers. Journal of Education and Learning. ISSN 1927-5250. 6(4). doi: 10.5539/jel.v6n4p78.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari & Hjardemaal, Finn R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? UNIPED. ISSN 1500-4538. 37(4), s. 19–31. doi: 10.3402/uniped.v37.23814. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn R. (2014). Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2014.967809.
 • Hjardemaal, Finn R. (2014). Pedagogkk som vitenskap og forskningsdisiplin. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 52–68.
 • Hjardemaal, Finn R. (2013). Åndsvitenskapelig pedagogikk og den nye individualismen - en umulig dialog? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 97(3), s. 199–210.
 • Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn R. (2011). Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen? Techne Series. ISSN 1238-9501. 16(1), s. 175–190.
 • Hjardemaal, Finn R. (2011). Different educational philosophical approaches to the theory/practice problem. To what extent can they contribute to developing school based teacher education? Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport). ISSN 1458-7777. s. 63–78.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2011). Danning og profesjonsutdanning. UNIPED. ISSN 1500-4538. 34(3), s. 5–19.
 • Hjardemaal, Finn R. (2011). Vitenskapsteori. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. UNIPUB. ISSN 978-82-7477-515-2. s. 179–217.
 • Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn R. (2010). Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk - en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1), s. 1–25.
 • Hjardemaal, Finn R. (2009). Utvikling av profesjonell kompetanse i lærerutdanningen. I Dale, Erling Lars (Red.), Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01323-7. s. 214–241.
 • Hjardemaal, Finn R. (2004). Foreldreveiledning - i lys av Watson og Spock. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Noen utviklingstrekk i pedagogisk forskning. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 222–241.
 • Hjardemaal, Finn R. (2002). Vitenskapsteori. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 28–61.
 • Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag & Hjardemaal, Finn R. (2002). Bør besteforeldrene ha noe å si? Prismet. ISSN 0032-8847. 53(6), s. 263–269.
 • Hjardemaal, Finn R. (2002). Besteforeldreforskning. Noen utviklingstrekk. Prismet. ISSN 0032-8847. 53(6), s. 255–263.
 • Hjardemaal, Finn R. (2000). Einar Høigård - skolehistoriker og pedagog, Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 82-7056-048-0.
 • Hjardemaal, Finn R. (1999). Årbokportrettet. Årbok for norsk utdanningshistorie. ISSN 0800-3718. s. 140–150.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn & Hjardemaal, Finn Rudolf (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2379-4. 225 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Unipub, Oslo. ISBN 82-7477-103-6. 258 s.
 • Buk-Berge, Elisabeth; Harbo, Torstein & Hjardemaal, Finn R. (2000). Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S. ISBN 82-7056-048-0. 213 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerkholt, Eva & Hjardemaal, Finn Rudolf (2019). Campusovergripende studietilbud, en utfordring for høyere utdanning? [Fagblad]. Krono.
 • Hjardemaal, Finn Rudolf (2019). Bokanmeldelse av: Else Marie Halvorsen (2017). Kulturarven i skolen - felleskultur og elevmangfold. Oslo, Universitetsforlaget. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 02/03, s. 197–198.
 • Borgen, Jorunn Spord & Hjardemaal, Finn Rudolf (2017). Practical aesthetic school subjects and transfer thinking. From general transfer to deep learning?
 • Sandven, Jostein; Kallio, Heli; Virta, Kalle; Hjardemaal, Finn R. & Kallio, Manne (2016). The construct validity of the Finish and Norwegian versions of MAI&MAIT.
 • Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn R. (2016). Developing a community of colleagues – as seen from the perspective of an empirical study of faculty teacher’s choosing content and methods.
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin & Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.
 • Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn R. (2012). THE MAKING OF EDUCATION CHOOSING CONTENT AND METHODS INTEACHER TRAINING IN ARTS AND CRAFT.
 • Fehr, Anneke von der; Hjardemaal, Finn R.; Vinding, Prikken & Rage, Anne-britt (2012). “Oh, Lord-Jesus, may force and strength flow upon me". A crude interpretation of Feyerabend.
 • Fehr, Anneke von der; Rage, Anne Britt; Vinding, Prikken & Hjardemaal, Finn R. (2012). "Oh Lord Jesus - may force and strength flow upon me"; a crude interpretation of Feyerabend.
 • Fehr, Anneke von der; Hjardemaal, Finn R.; Vinding, Prikken; Rage, Anne Britt; Haukenes, Siri & Ytterstad, Bente (2012). Installasjon: "Herre Jesus gi meg kraft og styrke"; en vulgærtolkning av Feyerabend.
 • Hjardemaal, Finn R. & Hjukse, Hjørdis (2012). Online Master s degree in Arts and Crafts opportunities and challenges.
 • Hjardemaal, Finn R. (2011). Undervisningsprisen 2011- Nøkkelen til suksess.
 • Jordell, Karl Øyvind & Hjardemaal, Finn R. (2011). Norwegian Teacher Education of 2010 - 4th. Reform in 18 Years.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). `Bildung`in Education of Professionals.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). Bildung in semiprofessions. Paper presented at the NERA conference in Malmø, Sweden, March 2010.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Assessments of Professional Education - An Interplay between People, Programs, Professions and Places. Paper presented at the 2009 European Conference on Educational Research, Vienna September 28th-30th.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Late in the program, early in the career - assessments of professional education. Paper presented at the AERA annual meeting in San Diego, California, April 2009.
 • Hjardemaal, Finn R. (2008). Practice in teacher education in the Nordic countries. School based teacher education. The receipt for better teachers?
 • Hjardemaal, Finn R. (1998). Einar Høigård, fagperson - men også noe mer.
 • Amari, Morteza & Hjardemaal, Finn Rudolf (2012). Følgeforskning av "Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk". Høgskolen i Telemark. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjardemaal, Finn R. (2004). Familiepedagogikk og besteforeldreforskning. Teoriutvikling. Universitetet i Oslo. Pedagogisk forskningsinstitutt. ISSN 82-569-6296-8.
 • Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag & Hjardemaal, Finn R. (2004). Besteforeldreskapet i familiepedagogisk perspektiv. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-569-6297-6. 2004(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 15:29 - Sist endret 28. apr. 2015 13:27