Gro Skåland

Bilde av Gro Skåland
English version of this page
Telefon +47 22858652
Rom 4380
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk

Faglige interesser

 • Min faglige interesse er den multimodale eleven. Det innebærer utforsking av hvordan vi kan innkludere kropp og fysiske omgivelser som en del av den kommunikasjonen som foregår i læringsprosesser. Kroppsperspektivet blir sett i lys av læringskontekster, kulturhistoriske perspektiv og post-human teori. Med denne tilnærmingen har jeg studert temaer som matematikkforståelse i begynner-opplæringen og bruk av digitale og analoge representasjoner i naturfag på ungdomstrinnet.

Fullførte prosjekter

Utdanning

 • Master i Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2016.
 • Bachelor i Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2014.
 • Svennebrev i møbelsnekkerfaget, Lill-Ulv Snekkerverksted, 2006
 • Art Direction, Westerdals Reklameskole, 1998

Undervisning

Universitetet i Oslo

 • PED 1001 Læring og Undervisning
 • PED 1002 Danning og Utdanning
 • UVEXFAC Examen Facultatum - Utdanningsvitenskapelig variant
 • UTVIT 1100 Innføring i Utdanningsvitenskap
 • Under planlegging: PED 2802 Læring, Design og Teknologi

Oslo Metropolitan University

 • TOSBA 1 Profesjonsfag for tospråklige lærere
 • TOSBA 3 Profesjonsfag for tospråklige lærere

Stipender

 • COST European Cooperation in Science and Technology. Reisestipend tilknyttet sommerskole ved Universitetet i Sheffield: DigiLitEY Training School 2018 - Makerspaces in the Early Years: Enhancing Digital Literacy and Creativity.
 • Phd prosjektet har mottat midler til 30 dagers opphold ved Universitetet i Sheffield fra the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734720 (MSCA RISE: Research and Innovation Staff Exchanges)

Relaterte nettverk

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsanalyse, Meningsdanning, Læringskontekst, Multimodalitet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Skåland, Gro (2020). Doing Inventing In The Library. A presentation of research and findings from the STEAM in the library project. .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. apr. 2018 13:40 - Sist endret 17. apr. 2018 13:40