Harald Haraldssøn Jarning

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Harald Haraldssøn Jarning
English version of this page
Telefon +47 22856283
Rom 583
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Norsk og internasjonal utdanningshistorie
 • Didaktikk og læreplanforskning
 • Lærdomshistorie om lærerkvalifisering, pedagogikk og utdanningsvitenskap

Undervisningsområder

 • Om historisk og samfunnsrettet pedagogikk i ymse bachelor- og masteremner, og historisk rettede deltema i noen metodeemner.

Bakgrunn

 • Dosent fra 2009 ved Pedagogisk utviklingssenter og ved grunnskolelærerutdanningen ved HiOA.
 • Studieleder 2004- 2008.
 • Lærerutdanner ved HiO fra 1998.
 • Arbeid med utdanningsforskning og forskningsstrategi i NAVF og NFR.
 • Hovedfag i sosialpedagogikk 1986.
 • Lærerutdanning 1975
Emneord: Didaktikk, Pedagogikk, Lærerutdanning, Utdanningshistorie

Publikasjoner

Fellesskoletradisjon med læreplanskapte vansker, kapittel i Haustätter, R. S. (red.): Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget 2012.

Resultater som teller, kapittel i Elstad, E. og K. Sivesind (red.) PISA – sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget, 2010

Reform Pedagogy as National Innovation System. Early 20C reform pedagogic knowledge entrepreneurs in Norway, In  Paedagogica historica, Vol. 45, Nos. 4–5,  2009.

Med Gro Hanne Aas:

Between Common Schooling and the Academe: the International Examinations Inquiry in Norway 1935-1961. In: Martin Lawn (Ed.): An Atlantic Crossing? The Work of the International Examinations Inquiry. Symposium Books, Oxford, 2008.

Paulo Freire. Kapittel i J. Aasen: Tanke og handling: nøkler til pedagogisk filosofi : Oplandske Bokforlag 2006

Dewey Square: Lærerarbeid, didaktikk og improvisasjon. I: K. Steinsholt og H. Sommerro (red): Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill.. Oslo: N.W.Damm & Søn 2006.

Eva Nordland. Mellom psykologisk og samfunnsrettet pedagogikk, i Harald Thuen og Sveinung Vaage (red.): Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Abstrakt forlag. 2004.

The Many Meanings of Social Pedagogy: pedagogy and social theory in Scandinavia, i Scandinavian Journal of Educational Research, No 3-4, Volum: 41

 • Jarning, Harald (2020). Comprehensive schooling – the right way conservative policies regarding common schooling in Norway, 1920-2020, In Geiss Michael; Sabine Reh & Joachim Scholz (ed.),  Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 2020; Konservatismus und Pädagogik im Europa des 20. Jahrhunderts.  Verlag Julius Klinkhardt.  ISBN 978-3-7815-2413-2.  Kapittel.  s 43 - 61
 • Jarning, Harald (2019). Kunnskapsvekst under streken gjennom femti år - høyere utdanning i Norden utenfor universitetssektoren.. Uddannelseshistorie.  ISSN 0900-226X. Vis sammendrag
 • Jarning, Harald (2019). Paulo Freires frigjøringspedagogikk., I:  Seks perspektiver på barn og unges utvikling..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2700-6.  Kapittel 3.  s 147 - 191
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(5), s 559- 575 . doi: 10.1177/1474904119840181 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jarning, Harald (2016). Det pedagogiske kunnskapsområdet og Norsk pedagogisk tidsskrift. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052. . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-04-02
 • Jarning, Harald (2016). Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fa nordisk område.. Uddannelseshistorie.  ISSN 0900-226X.
 • Bjørke, Gerd & Jarning, Harald (2013). Kunnskapstriangelet. Samspel mellom forsking, høgre utdanning og innovasjon, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Del I.  s 21 - 26
 • Jarning, Harald (2013). Fra fagskoler til universitet på et halvt hundreår - 1960-2010, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Del II.  s 60 - 72
 • Jarning, Harald (2012). Den pedagogiske omformeren - historisk sett. Kunnskapssosiolog og didaktikk mellom fagkritikk og utdanningsvitenskap, I: Yngve Troye Nordkvelle; Geir Olav Haugsbakk & Lene Nyhus (red.),  Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39864-4.  Kapittel 9.  s 181 - 205
 • Jarning, Harald (2012). Fellesskoletradisjon med læreplanskapte vansker, I: Rune Hausstätter (red.),  Inkluderende spesialundervisning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1282-8.  Kapittel 4.  s 49 - 69
 • Jarning, Harald (2012). TRIBES, TERRITORIES AND COMMONS IN TEACHER EDUCATION. LOOKING BACKWARDS ON TEN YEARS WITH A MODE2 CURRICULUM PROJECT, In  The International Handbook of Cultures of Professional Development for Teachers: Comparative international issues in Collaboration, Reflection, Management and Policy.  Analytrics.  ISBN 979-10-90365-02-5.  Chapter 17.  s 393 - 414
 • Jarning, Harald (2011). Old and New Dreams - A New Knowledge Nexus or Just Acadmic Drift?, In Maarten Simons; Mathias Decuypere & Joris Vlieghe (ed.),  Curating the European University. Exposition and Public Debate.  Leuven University Press.  ISBN 978-905867-874-4.  Kapittel.  s 177 - 184 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jarning, Harald (2010). Allmennfagene - en gjøkunge i læreplanutviklingen for det lange utdanningsløpet, I: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.),  Utbildningens sociala och kulturelle historia. Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen.  Sociology of Education and Culture.  ISBN 978-91-86701-00-0.  Sammendrag.
 • Jarning, Harald (2010). Dewey Square. Lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør, I: anders lindseth & ruth jensen (red.),  Praktisk kunnskap - dannelse og utdannelse.  Senter for praktisk kunnskap, HiBodø.  Artikkel.  s 14 - 22 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jarning, Harald (2010). Resultater som teller - Kunnskapskontroll og resultater i skolens århundre, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 11.  s 199 - 221
 • Jarning, Harald (2009). En uregjerlig disiplin i søtti år – PFI og pedagogikk mellom nabofag, profesjoner og bevegelser. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(9), s 507- 513
 • Jarning, Harald (2009). Reform pedagogy as a national innovation system: early twentieth-century educational entrepreneurs in Norway. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education.  ISSN 0030-9230.  45(4-5), s 469- 484 . doi: 10.1080/00309230903100874
 • Jarning, Harald & Aas, Gro Hanne (2008). Between Common Schooling and the Academe: the International Examinations Inquiry in Norway, 1935-1961, In Martin Lawn (ed.),  An Atlantic Crossing? The Work of the International Examination Inquiry, its Researchers, Methods and Influence.  Symposium Books.  ISBN 978-1-873927-26-7.  kap 8.  s 181 - 202
 • Jarning, Harald (2006). Dewey Square: Lærerarbeid, didaktikk og improvisasjon, I: Kjetil Steinsholt & Henning Sommerro (red.),  Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill.  N.W.Damm & Søn.  ISBN 978-82-04-12864-5.  kapittel.  s 215 - 237
 • Jarning, Harald (2006). Lærerarbeidets profesjonelle objekt - Strategiske utfordringer for samspillet mellom FoU og utdanningsprogram, I: Pauli Nielsen (red.),  Innovation og aflæring. 2. bog.  Føroya Lærerskuli.  ISBN 99918-3-201-7.  Artikkel.  s 82 - 96
 • Jarning, Harald (2006). Paulo Freire, I:  Tanke og handling: Nøkler til pedagogisk filosofi.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-129-1.  Kapittel.  s 221 - 239
 • Jarning, Harald (2004). Eva Nordland. Mellom psykologisk og samfunnsrettet pedagogikk, I: Harald Thuen & Sveinung Vaage (red.),  Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-074-8.  kapittel 17.  s 321 - 341
 • Jarning, Harald & Østerud, Per (2004). Profesjonskvalifisering - utdanning og danning, I: Ole Christian Lagesen; Kirsten Røvig Håberg; Per Østerud; Birgit Rimstad & Thor Skott Hansen (red.),  Høgskoleliv i Pilestredet - om Grotid og tids-Cleme(t).  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 82-579-4356-8.  Kapittel 8.  s 55 - 62
 • Sæther, Jostein; Bratholm, Berit; Harbo, Torstein & Jarning, Harald (1994). Oppfatninga av pedagogisk psykologi som del av pedagogikkfaget ved Universitetet i Oslo - utvalde synspunkt frå perioden 1945-1968, I:  Brokker til en faghistorie: pedagogikk som studiefag og forskningsfelt.  Pedagogisk forskningsinstitutt.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (red.) (2013). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  431 s.
 • Bofoy-Bastic, Beatrice & Jarning, Harald (2012). The International Handbook of Cultures of Professional Development for Teachers: Comparative international issues in Collaboration, Reflection, Management and Policy. Analytrics.  ISBN 979-10-90365-02-5.  1058 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jarning, Harald (2020). Government, Policy, and the Role of the State in Primary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Tema.
 • Jarning, Harald (2020). Government, Policy, and the Role of the State in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Tema.
 • Jarning, Harald (2018). Dosentveien.
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2017). Mapping a fluid terrain. Educational R & D in Norway in the system of the disciplines and the system of the professions.
 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jarning, Harald (2015, 06. november). Den norske læreren gjennom 60 år..  Dagens Næringsliv Magasinet.
 • Jarning, Harald (2015). Forskningsområder og møtepunkter. Oppsummering og planer for 2016..
 • Jarning, Harald (2015). Slutt med folkeskole som sluttrinn – hva så?.
 • Jarning, Harald (2015). Utdanningssamfunnet femti år – Om initiativet og programmet.
 • Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut & Jarning, Harald (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. AFI-rapport. 8.
 • Jarning, Harald (2013). Educational R&D today –Replacement of Mode 1 - by what?A changing landscape of educational R&D in the wake of mass HE.
 • Jarning, Harald (2013). Læreplanarbeid etter den nye fjerndidaktikken.
 • Jarning, Harald (2013). Teaching – a profession inside the system of disciplines.
 • Jarning, Harald (2012). Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – Eksempel fra HiO-rapport 2011:19.
 • Jarning, Harald (2012). Kunnskapstriangel og førstelektorkvalifisering – Samspill utdanning-FoU-yrkesfelt.
 • Jarning, Harald (2012). Theorizing Education from Didaktikk&Pedagogy: Professional and academic genres? Norwegian examples and comparative questions.
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald; Michelet, Simon; Ongstad, Sigmund; Schanke, Åge J.; Skjong, Synnøve; Smestad, Bjørn; Thorsen, Kirsten Elisabeth; Ulleberg, Inger; Vederhus, Inger & Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. HiO-rapport. 13. Vis sammendrag
 • Jarning, Harald (2011). Bjørg Brandtzæg Gundem: Europeisk didaktikk og Jorunn Midtsundstad og Ilmi Willbergh: Didaktikk Nye teoretiske perspektiver på undervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 475- 478
 • Jarning, Harald (red.) (2011). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. HiO-rapport. 19.
 • Jarning, Harald (2011). Ratio Bolognaise: Conceptual issues in the design of QF for higher education.
 • Jarning, Harald (2011). Teaching-R&D-Professionalism - Towards a widened knowledge nexus? A Norwegian example.
 • Jarning, Harald (2011). The knowledge nexus in the merger of two university colleges in the Oslo area.
 • Jarning, Harald (2011). Tribes, Territories and Commons in Teacher Education: A mode2 curriculum project in teacher education at OUC.
 • Jarning, Harald (2011). Usaklig og ensidig om lærerutdanning og pedagogikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 82- 83
 • Jarning, Harald (2010). Bokskole for alle. Allmennfagenes overtak i læreplanutviklingen siste femti år. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Jarning, Harald (red.) (2010). Evaluering av Master i pedagogikk ved HiL Vurdering av en ekstern evalueringsgruppe, 2010.
 • Jarning, Harald (2010). Lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør.
 • Jarning, Harald (2010). Tribes, Territories and Commons in Teacher Education. Looking backwards on a mode2 curriculum project in teacher education at OUC.
 • Jarning, Harald (2009). A widening of educational research. New subfields and sectoral research policy initiatives in Norway and Sweden in the second half of 20C. In symposium: Beyond the psychology of education.
 • Jarning, Harald (2009). Allmennfagene – en gjøkunge i læreplanutviklingen for det lange utdanningsløpet.
 • Jarning, Harald (2009). Endringer av oppfatninger om det pedagogiske kunnskapsfeltet.
 • Jarning, Harald (2009). Kunnskapsgrunnlag for et nytt pedagogikkfag. Flerfaglig seminar ved Høgskolen i Oslo.
 • Jarning, Harald (2009). Kunnskapspolitikk og kunnskapsutfordringer i masseutdanningssystemet. Mellom gammel og ny tverrfaglighet.
 • Jarning, Harald (2009). The Century of the Folk School – Norwegian schooling 1860-1960. The rise and fall of educational populism?.
 • Jarning, Harald & Lundgren, Ulf (2009). Session 12 - Läroplanshistoria och läroplansteori: nordiska perspektiv.
 • Jarning, Harald & Zarrouati, Marc (2009). Beyond the psychology of education: Investigating european educational research and scholarship after 1950. Symposium at ECER 2009 – Network 17: History of education.
 • Jarning, Harald (2008). Allmenndanning i det lange løpetDanning og utdanning etter den kunnskapspolitiske vendingen.
 • Jarning, Harald (2008). Between populism and professionalism – Key challenges for Nordic Schooling in the long 20th Century.
 • Jarning, Harald (2007). Folkelighet, danning og masseutdanning. Perspektiver på norsk utdanningshistorie i det 20. århundret.
 • Jarning, Harald (2007). The International Examinations Inquiry in Norway 1935-1961.
 • Jarning, Harald (2004). Flerfaglig samarbeid - i fagdelt lærerutdanningsprogram.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2015 14:09 - Sist endret 3. juni 2015 13:03