Hege Hermansen

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Hege Hermansen
English version of this page
Telefon +47 22858803
Mobiltelefon +47-90882506
Treffetider Ta kontakt på e-post.
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser inkluderer kunnskapspraksiser i profesjonelt arbeid og høyere utdanning, programutvikling og -ledelse i høyere utdanning, profesjonsutdanninger, forholdet mellom kunnskap og autonomi i høyere utdanning og profesjoner, og sosiokulturelle perspektiver på læring, kunnskap og undervisning.

Jeg er medlem av forskergruppene EXCID ved UiO, Profesjonskunnskap og kvalifisering ved OsloMet, og TEPEE ved OsloMet /USN.  

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder innenfor temaene undervisning og læring i høyere utdanning, pedagogikk, arbeidslivpedagogikk, profesjonskunnskap, profesjonsteori, lærerutdanning/ profesjonsutdanning, vurdering for læring og kvalitative metoder.

På UiO er min undervisningstid tilknyttet LINK Senter for læring og utdanning

Prosjekter

E-Pal: Equipping Palestine with E-Learning (NORHED II-prosjekt) 
 
Kollegaveiledning i undervisning og veiledning (PeTS)
 
Programutvikling i lærerutdanningen (ProDev)
 
Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with assessment for learning (avsluttet PhD-prosjekt tilknyttet NFR-prosjektet Learning Trajectories in Knowledge Economies)

Bakgrunn

2021-      Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

2021-     Førsteamanuensis II, Institutt for pedagogikk, UiO

2019-2021  Førsteamanuensis II, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

2018- 2021  Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, UiO

2016-2018  Postdoktor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

2013-2015  Høgskolelektor/Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, HiOA

2009-2013  Stipendiat, Institutt for Pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

2009  Norsklærer (norsk som andrespråk), Folkeuniversitetet

2006-2009  Learning Specialist, Democratic Governance Group, United Nations Development Program

2004-2006  English Instructor, Arab American University of Jenin, Palestina

2004-2005  Teacher Trainer and Trainer of Trainers, English Testing Service (ETS) & Arab American University of Jenin, Palestina 

2003-2004  English Teacher, American Lebanese Language Center, Beirut, Lebanon

Utdanning

2015 - PhD, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo
2003 - MSc Anthropology of Learning and Cognition, London School of Economics (UK)
2002 - BA African and Development Studies, School of Oriental and African Studies (UK) 
1997 - Grunnfag litteraturvitenskap, UiO

 

Emneord: Profesjonskunnskap, Lærerutdanning, Kunnskapspraksiser, Vurdering, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, Lærersamarbeid, Høyere utdanning

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Hege (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028521.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija & Warinowski, Anu (2020). Tools for the Age of Post-Truth: Making Research Skills Visible in Promoting Student Teachers’ Epistemic Agency.
 • Hermansen, Hege (2020). Kunnskapsarbeidets rolle i skolebaserte utviklingsprosjekter.
 • Hermansen, Hege & Jorde, Doris (2020). Reforming the knowledge base of Norwegian teacher education: Integrating research-based education and professional relevance.
 • Hermansen, Hege & Mausethagen, Sølvi (2020). Getting beyond the “theory/practice-gap”: Constructions of knowledge relations in research on teacher education.
 • Mausethagen, Sølvi & Hermansen, Hege (2020). Evaluering av Dekom-s - noen foreløpige observasjoner.
 • Esterhazy, Rachelle & Hermansen, Hege (2019). «Flipped classroom» i praksis: Hvordan tilrettelegge for aktive læringsprosesser.
 • Hermansen, Hege (2019). Disciplinary academics or teacher educators? Knowledge discourses as a tool for mediating epistemic boundaries in professional education.
 • Hermansen, Hege (2019). Profesjonsrettet vurdering i lærerutdanningene.
 • Hermansen, Hege (2019). Review: Working Relationally in and across practices: a cultural-historical approach to collaboration, by Edwards, A., Cambridge University Press, 2017.. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039. . doi: 10.1080/10749039.2019.1692036
 • Hermansen, Hege (2019). Tracing the enactment of agency in program design and development in teacher education.
 • Hermansen, Hege (2019). Utforming av vurderingskriterier og sensorveiledninger – sentrale spørsmål og avveininger.
 • Hermansen, Hege (2018). Disciplinary academics or teacher educators? Negotiating epistemic boundaries in professional education.
 • Hermansen, Hege (2018). Fagfornyelsen: vurdering som integrerende kraft?.
 • Hermansen, Hege (2018). Lærerprofesjonalitet og læreryrket som profesjon.
 • Hermansen, Hege (2018). Program development in teacher education: Between organisation, knowledge and politics.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2018). In pursuit of integration: Teacher educators' approaches to program development.
 • Hermansen, Hege & Mausethagen, Sølvi (2018). Differentiating "practice" in the "theory/practice-gap": Exploring conceptualisations of "practice" in research on teacher education.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2017). Teacher educators in narratives of change: A review of program development in teacher education.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Constructing agency and autonomy through knowledge practices in professional work: An analytical framework.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). Kunnskap, ansvar og autonomi i lærerprofesjonen.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2016). What happens to assessment resources in teacher teams? The BERA blog.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres utfordringer i møte med nye kunnskapsformer.
 • Hermansen, Hege Yvonne; Zlatanovic, Tatjana & Lorentzen, Marte (2016). Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review.
 • Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege Yvonne; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana & Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging..
 • Dahl, Thomas & Hermansen, Hege Yvonne (2015). Forskning på lærerrollen i Norge - relevans for lærerutdanningen?.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). (De-)constructing professional agency through knowledge work: Teachers developing Assessment for Learning at the school level..
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Constructing professional roles and responsibilities through knowledge work: the case of Assessment for Learning.
 • Hermansen, Hege Yvonne (2015). Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers’ engagement with Assessment for Learning.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014, 31. mars). Sampublisering med studenter. [Internett].  http://khrono.no/debatt/sampublisering-med-studenter.
 • Bonsaksen, Tore & Hermansen, Hege (2014, 31. mars). Sampublisering med studenter gjennom videreutvikling av bacheloroppgaver. [Internett].  https://blogg.hioa.no/fpksatsing/2014/03/31/fra-utdanningene.
 • Brevik, Birger & Hermansen, Hege (2014, 19. september). Fra utdanningene: Integrasjon mellom utdanning og arbeidsliv gjennom strategisk bruk av teknologi. [Internett].  Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Vis sammendrag
 • Hermansen, Hege (2014). Hva fremmer kvalitet?.
 • Hermansen, Hege (2014). Knowledge work' as an analytical perspective for examining knowledge in the professions,.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers' knowledge work and collective practice development.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work and collective practice development: Approaches to introducing Assessment for Learning at the school level.
 • Hermansen, Hege (2014). Teachers’ knowledge work within different school settings: Examining the interrelationship between the epistemic and the organisational.
 • Spetalen, Halvor Einung; Sannerud, Ronny & Hermansen, Hege Yvonne (2014, 19. september). Fra utdanningene: Overføres læring gjennom simuleringsøvelser til praksis?. [Internett].  SPK bloggen, HiOA.
 • Granås, Anne Gerd; Foss, Camilla & Hermansen, Hege (2013, 17. desember). Fra utdanningene: bruk av digitale kollokvier for å styrke forholdet mellom utdanning og praksis. [Internett].  Blogg: Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK). Vis sammendrag
 • Hermansen, Hege & Komulainen, Tiina M. (2013, 18. desember). Simulering som verktøy for å skape en praksisnær utdanning. [Internett].  FPK-blogg og Khrono. Vis sammendrag
 • Ribu, Kirsten & Hermansen, Hege (2013, 10. desember). Fra utdanningene: involvering av studenter i forskningsprosjekter. [Internett].  FPK-bloggen.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2012). Co-production of Assessment Practices: Challenges Emerging in Teachers’ Work with ’Assessment for Learning’.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2011). Negotiating Professional Standards: Teachers’ engagement with new guidelines for student assessment.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2010). Standardisation as knowledge practice: Teachers' engagement with new standards for student assessment.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2016 15:22 - Sist endret 17. jan. 2021 15:17

Prosjekter

Forskergrupper