Jan Arild Dolonen

Bilde av Jan Arild Dolonen
English version of this page
Telefon +47 22840727
Mobiltelefon +47 40202461
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktperson og rådgiver ved IPED i spørsmål om datahåndtering og personvern for forskere og studenter: Personvern og etikk, rutiner for datahåndtering, klassifisering og organisering av forskningsdata, datahåndteringsplaner, og databehandleravtaler.
 • Forskningsstøtte: Søknadsutvikling, projektledelse, forskningsdesign, design og utvikling av undervisnings- og læringsteknologi, datainnsamling, analyse, og forskningsformidling.

For informasjon om forskningsinteresser, utdanning, teknisk kompetanse, tidligere arbeidsplasser og andre roller så henviser jeg til mine engelske sider

 

Emneord: Forskningsetikk, Personvern, GDPR, Databehandling, Datahåndtering, Pedagogikk, IKT og læring, Læringsanalyse

Publikasjoner

 • Rødnes, Kari Anne & Dolonen, Jan Arild (2022). Students’ ideas of contributing to sustainable development: a study of how ideas emerge, travel and expand through classroom microblogging and discussions. Environmental Education Research. ISSN 1350-4622. doi: 10.1080/13504622.2022.2121807.
 • Kaliisa, Rogers & Dolonen, Jan Arild (2022). CADA: a teacher-facing learning analytics dashboard to foster teachers’ awareness of students’ participation and discourse patterns in online discussions. Technology, Knowledge and Learning. ISSN 2211-1662. doi: 10.1007/s10758-022-09598-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dolonen, Jan Arild; Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom. Computer-Supported Collaborative Learning Series (CSCL). ISSN 1573-4552. 2, s. 965–966.
 • Furberg, Anniken Larsen & Dolonen, Jan Arild (2016). Teacher support in technology-based science learning: Balancing procedural and conceptual support in students' learning processes. I Elstad, Eyvind (Red.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. s. 83–106. doi: 10.1007/978-94-6300-645-3_5.
 • Dolonen, Jan Arild & Kluge, Anders (2015). Algebra Learning through Digital Gaming in School. I Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy; Tchounikine, Pierre & Ludvigsen, Sten Runar (Red.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Vol. 1. International Society of the Learning Sciences. ISSN 978-0-9903550-6-9. s. 252–260.
 • Kluge, Anders & Dolonen, Jan Arild (2015). The Good and the Bad of a New Math Language. I Crompton, Helen & Traxler, John (Red.), Mobile Learning and Mathematics: Foundations, Design and Case Studies. Routledge. ISSN 978-0-415-74280-1. s. 106–121.
 • Kluge, Anders & Dolonen, Jan Arild (2014). Algebra som spill. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 25(3), s. 23–30,44.
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Analysing design suggestions and use of resources in co-design of educational software: A case study. CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts. ISSN 1571-0882. 9(4), s. 247–265. doi: 10.1080/15710882.2013.853086.
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2012). Analyzing students' interaction with a 3D geometry learning tool and their teacher. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 1(3-4), s. 167–182. doi: 10.1016/j.lcsi.2012.08.002.
 • Hauge, Trond Eiliv & Dolonen, Jan Arild (2012). Towards an activity–driven design method for online learning resources, Informed designs of educational technogies in higher education: Enhanced learning and teaching. IGI Global. ISSN 978-1-61350-080-4. s. 101–117. doi: 10.4018/978-1-61350-080-4.ch006.
 • de Jong, Ton; van Joolingen, Wouter; Giemza, Adam; Girault, Isabelle; Hoppe, Ulrich & Kindermann, Jörg [Vis alle 42 forfattere av denne artikkelen] (2010). Learning by creating and exchanging objects: The SCY experience. British Journal of Educational Technology (BJET). ISSN 0007-1013. 41(6), s. 909–921. doi: 10.1111/j.1467-8535.2010.01121.x.
 • Chen, Weiqin; Dolonen, Jan Arild & Rønning, Lars Eirik (2006). BlueJExhanger - an environment for shared practices in object-oriented learning. I Fjuk, Annita; Karahasanovic, Amela & Kaasbøll, Jens Johan (Red.), Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective. Informing Science Press. ISSN 83-922337-4-3. s. 183–203.
 • Mørch, Anders Irving; Dolonen, Jan Arild & Nævdal, Jan-Eirik Bakke (2006). An evolutionary approach to prototyping pedagogical agents: From simulation to integrated system. Journal of Network and Computer Applications. ISSN 1084-8045. 29, s. 177–199. doi: 10.1016/j.jnca.2004.10.002.
 • Mørch, Anders Irving; Jondahl, Silje & Dolonen, Jan Arild (2005). Supporting conceptual awareness with pedagogical agents. Information Systems Frontiers. ISSN 1387-3326. 7.
 • Dolonen, Jan Arild; Chen, Weiqin & Mørch, Anders Irving (2003). INTEGRATING SOFTWARE AGENTS WITH FLE3. I Wasson, Barbara; Ludvigsen, Sten & Hoppe, Ulrich (Red.), Proceedings of the International Conference on Computer Support for Collaborative Learning 2003 (CSCL 2003). Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1383-3. s. 157–161.
 • Chen, Weiqin; Dolonen, Jan Arild & Wasson, Barbara (2003). Supporting Collaborative Knowledge Building with Intelligent Agents. I Palade, Vasile; Howlett, Robert J. & Jain, Lakhmi (Red.), Knowledge-based intelligent information and engineering systems : 7th international conference, KES 2003. Springer. ISSN 3-540-40804-5. s. 238–244.
 • Mørch, Anders Irving; Dolonen, Jan Arild & Omdahl, Karianne (2003). Integrating Agents with an Open Source Learning Environment, Proceedings of the 12th International Conference on Computers in Education (ICCE 2003). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-51-7. s. 393–401.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dolonen, Jan Arild & Smørdal, Ole (2020). Hvordan brukes teknologi for å få flere til å delta i samtaler?
 • Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar & Rasmussen, Ingvill (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom.
 • Rasmussen, Ingvill; Smørdal, Ole; Amundrud, Anja Skrepstad; Frøytlog, Jo Inge Johansen; Omland, Maren & Dolonen, Jan Arild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dialogisk undervisning med digitale verktøy. Ressurser for lærere.
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Critical thinking and problem solving in a changing world: PROBE - Assessment and teaching.
 • Kluge, Anders & Dolonen, Jan Arild (2018). Kritisk tenkning og problemløsning i norsk skole: Integrert, målbart, og lærbart?
 • Rødnes, Kari Anne & Dolonen, Jan Arild (2017). Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning.
 • Furberg, Anniken Larsen & Dolonen, Jan Arild (2015). Teaching practices with tablets in primary school: A case study in science education.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Læring og spill i skolen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Krange, Ingeborg & Dolonen, Jan Arild (2013). Editorial: Representations in learning. [Fagblad]. Pan European Networks: Science & Technology, No 09, p 80-81..
 • Dolonen, Jan Arild (2009). Inclusion of teachers and students in the design of educational technology.
 • Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders; Toussaint, Jeremy; Drevon, Thomas & Roaldset, Live K (2008). Elevprodukt.
 • Dolonen, Jan Arild & Hauge, Trond Eiliv (2007). Towards an activity driven design method for online learning resources (paper).
 • Hauge, Trond Eiliv; Dolonen, Jan Arild & Smørdal, Ole (2007). Semantic interoperability of learning resource descriptions based on national curricula.
 • Chen, Weiqin; Dolonen, Jan Arild & Rønning, Lars Eirik (2005). Learning OO with Peers.
 • Chen, Weiqin; Dolonen, Jan Arild & Rønning, Lars Eirik (2005). Supporting Social Interactions in OO Learning.
 • Dolonen, Jan Arild; Fjuk, Annita; Berge, Ola & Bennedsen, Jens (2004). Learning object-oriented concepts mediated through collaboration and use of artifacts.
 • Chen, Weiqin & Dolonen, Jan Arild (2003). Distributed OO Modeling and Programming Using NetMeeting and BlueJ.
 • Dolonen, Jan Arild; Mørch, Anders Irving & Åsand, Hege-Rene Hansen (2003). Learning and Knowledge Building at Work.
 • Baggetun, Rune; Dolonen, Jan Arild & Dragsnes, Steinar (2002). Designing Pedagogical Agents for Collaborative Telelearning Scenarios.
 • Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders; Litherland, Kristina & Mørch, Anders Irving (2019). Litteraturgjennomgang av programmering i skolen. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dolonen, Jan Arild & Kluge, Anders (2019). Macroscope prosjektet - Bruk av EdTech-tjenesten Macroscope i høyere økonomisk utdanning. Universitetet i Oslo.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Testing and Teaching Critical Thinking and Problem Solving in a Changing World. Summative report from the PROBE-project: Critical thinking and problem-solving skills in a changing world. An approach to the design of classroom-based assessment and teaching. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: ASSESSMENT FRAMEWORK. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: A Formative Report of the Conceptualization, Assessment, and Implementation of Critical Thinking Skills in 21st Century Education. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Naalsund, Margrethe; Dolonen, Jan Arild & Kluge, Anders (2015). Læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet. En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7016-2.
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild & Ingulfsen, Line (2015). Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7022-3.
 • Dolonen, Jan Arild; Naalsund, Margrethe & Kluge, Anders (2015). Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs. En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk 1T, studieforberedende utdanningsprogram, videregående skole. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7012-4.
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Engeness, Irina & Jessen, Stian (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7008-7.
 • Dolonen, Jan Arild (2014). Collaborative design and use of digital learning resources: Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.
 • Dolonen, Jan Arild & Kluge, Anders (2014). Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen: En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk, 8. klasse. Utdanningsdirektoratet.
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Strømme Aanesland, Torunn & Zacharia, Zacharias [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2012). SCY Summative evaluation report DIX.4. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Zacharias, Zacharia & Xenofontos, Nikoletta [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2011). SCY second formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Ludvigsen, Sten Runar; Dolonen, Jan Arild; Norenes, Svein Olav & Vold, Vibeke [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2010). SCY first formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
 • Weinberger, Armin; Wichmann, Astrid; Vold, Vibeke; Rinket, Marieke; Pedaste, Margus & Ney, Muriel [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2009). SCY-Lab Component Specification. EU-IST-212814 EU.
 • Weinberger, Armin; Dolonen, Jan Arild; Hovardas, Anastasios; Pedaste, Margus; Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten Runar [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). SCY Scenario handbook and pedagogical plans, version 1. EU-IST-212814 EU.
 • Weinbrenner, Stefan; Hoppe, Ulrich; Wichmann, Astrid; Bollen, Lars; Weres, Csaba & Desmoulins, Cyrille [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). SCY Basic Ontology for ELOs. EU-IST-212814 EU.
 • Dolonen, Jan Arild; van Assche, Frans; Hartinger, Sylvia; Splichal, Jiri; Hauge, Trond Eiliv & Smørdal, Ole (2007). Supporting tools integrated into LRE portal version3. Report D1.1 Calibrating eLearning in Schools. EU-IST project 028205.
 • Hauge, Trond Eiliv; Øverby, Erlend; Smørdal, Ole & Dolonen, Jan Arild (2006). Mapping National Curricula and Classifying of Learning Resources for Semantic interoperability. Report D1.1 Calibrating eLearning in Schools. EU-IST project 028205.
 • Dolonen, Jan Arild (2006). Empirical study of Learning Design. EU-IST project 028205.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. juni 2014 13:22 - Sist endret 28. sep. 2022 14:25