jarmilam

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Språk og leseutvikling hos barn
 • Flerspråklighet
 • Språkpolitikk
 • Diskursanalyse / kritisk diskursanalyse

Pågående prosjekter og aktiviteter

Undervisning

 • PED2130 Barn, språk og tekstforståelse

Utdanningsbakgrunn

 • 2001- 2002 Master of Applied Linguistics, University of Melbourne, Australia
 • 1999- 2000 Master of Philosophy, European Literature, University of Cambridge, UK
 • 1996- 1999 Bachelor of Arts (Hons), Modern and Medieval Languages, University of Cambridge, UK

Arbeidshistorikk

 • 2013- Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
 • 2009- 2013 Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT
 • 2007- 2009 Rådgiver, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
 • 2005- Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (UDI) – Integreringsavdelingen
 • 2003- 2004 Rådgiver, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – Vox
 • 2002- Forskningsassistent, Research Unit for Multilingualism and Cross-Cultural Communication, University of Melbourne, Australia
 • 2002- Universitetslektor, Center for Communication Skills and English as a Second Language, University of Melbourne, Australia

 

Emneord: Flerspråklighet, Språkpolitikk, Diskursanalyse, Pedagogikk, Språk og leseforståelse

Publikasjoner

 • Bubikova-Moan, Jarmila (2020). Unpacking the narrative-argumentative conundrum: story credibility revisited. Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference.  ISSN 2371-8323.  12 Vis sammendrag
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Opheim, Vibeke (2020). ‘It’s a jigsaw puzzle and a challenge’: critical perspectives on the enactment of an RCT on small-group tuition in mathematics in Norwegian lower-elementary schools. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1856931 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss & Wollscheid, Sabine (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  27(6), s 776- 800 . doi: 10.1080/1350293X.2019.1678717 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ferguson, Leila Eve & Bubikova-Moan, Jarmila (2019). Argumentation as a pathway to critical thinking, In Bart Garssen; David Godden; Gordon R. Mitchell & Jean H.M. Wagemans (ed.),  Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation..  International Society for the Study of Argumentation.  ISBN 9789090316369.  Kapittel.  s 352 - 362 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Ph.d. - afhandlinger 2017 - 2018. Norway - Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  2(1) . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2018-01-05
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Negotiating learning in early childhood: Narratives from migrant homes. Linguistics and Education.  ISSN 0898-5898.  39, s 26- 36 . doi: 10.1016/j.linged.2017.04.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Reported parent-teacher dialogues on child language learning: voicing agency in interview narratives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.  ISSN 1367-0050.  22(6), s 768- 786 . doi: 10.1080/13670050.2017.1313192 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2016). Constructing the multilingual child: the case of language education policy in Norway. Critical Discourse Studies.  ISSN 1740-5904.  14(1), s 56- 72 . doi: 10.1080/17405904.2016.1190389

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergersen, Ove & Bubikova-Moan, Jarmila (2021). Steps in analysing toddlers’ multimodal argumentation and reasoning about building blocks.
 • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila & Vika, Karl Solbue (2020). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport. NIFU-rapport. 22. Vis sammendrag
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2020). Unpacking the narrative-argumentative conundrum: story credibility revisited.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2019). Implementeringsteori og praksis.
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Ferguson, Leila Eve (2019). An intervention on critical thinking through argumentation: findings and implications.
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Hjetland, Hanne Næss (2019). Lekbasert læring: systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver.
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Hjetland, Hanne Næss (2019). Skal vi leke eller lære i barnehagen? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring.
 • Ferguson, Leila Eve & Bubikova-Moan, Jarmila (2019). Kunsten å tenke kritisk. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Ferguson, Leila Eve & Bubikova-Moan, Jarmila (2019). Kunsten å tenke kritisk. Kunnskapsmagasinet Kristiania.  ISSN 2703-707X. . doi: https://kunnskap.kristiania.no/2019/12/16/kunsten-a-tenke-kritisk/
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Studium cizích jazyků v dospělosti z pohledu narativní analýzy: příklady z Norska (The Study of Adult Second Language Learning from the Narrative Perspective: Examples from Norway).
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Transition from university to the research institute sector: research life post-PhD.
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss & Rogde, Kristin (2018). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. NIFU-rapport. 16. Vis sammendrag
 • Ferguson, Leila Eve & Bubikova-Moan, Jarmila (2018). Argumentation as a pathway to critical thinking.
 • Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard & Røsdal, Trude (2018). Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. NIFU-rapport. 32. Vis sammendrag
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila & Elken, Mari (2018). Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier. NIFU-rapport. 11. Vis sammendrag
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica & Larsen, Even Hellan (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila & Skule, Sveinung (2018). Realkompetansevurdering - en kartlegging av bruk, hindringer og utbytte i utdanning og arbeid.
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Skule, Sveinung & Herud, Tora (2018, 24. september). Systemet kan bli bedre, mener forskere. [Internett].  Seniorpolitikk.no.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2017). Jazyková vzdělávací politika v Norsku z pohledu kritické diskurzní analýzy (Critical approaches to language education policy discourse: perspectives from Norway).
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2016). Bilingual education policy in Norway: Discourse-analytical perspectives.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2016). Det flerspråklige barnet i norske policy-tekster: Diskursanalytiske perspektiver.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2016). Negotiating learning in early childhood: narratives from migrant homes.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2016). On language, literacy and learning: narratives from multilingual homes.
 • Bubikova-Moan, Jarmila (2015). Constructing the multilingual child: the case of language education policy in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2013 11:09 - Sist endret 16. mai 2017 10:55

Prosjekter