Jesper Eckhardt Larsen

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Jesper Eckhardt Larsen
English version of this page
Telefon +47 22844711
Rom 566
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Lærernes kulturhistorie
 • Nordisk og internasjonal utdannelseshistorie
 • Skolehistorie
 • Universitetshistorie
 • Pedagogisk idehistorie
 • Komparativ utdannelsesforskning
 • Kunnskaps- og vitenspolitikk

Larsen har blant annet jobbet med prosjekter innenfor disse fire områdene

 • Dannelsens begrepshistorie, idehistorie og realhistoriske innbinding i Danmark/Norden og Tyskland
 • Debatten om høyere utdannelse siden Anden Verdenskrig med særlig henblikk på humanioras rolle og kunnskaps-legitimering i samfunnet – sett i et internasjonalt komparativt perspektiv: Norge, Danmark, Tyskland og USA.
 • Aktuell kunnskapspolitikk og dens betydning for feltet utdanningshistorie og generelt for samfunnets kunnskapsbehov
 • Skolehistorie i 1800-tallet i et internasjonalt og kolonialt perspektiv, den innbyrdes undervisningsmetode, Lancastermetoden etc.

Fullførte prosjekter

 • J.N. Madvigs dannelsestanker: En kritisk humanist i den danske romantik (2002)
 • «Ikke af brød alene..» Argumenter for humaniora og universitetet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005 (2006)
 • Knowledge, politics and the history of education (2012)
 • From Competing Technologies of Mass Schooling to the Spiritual Enlightenment of the Nation: The reception of the monitorial system of education in Denmark 1814-1849 (2014)

Undervisning

 • Undervisning innenfor: Nordisk og internasjonal utdannelseshistorie, Internasjonal komparativ utdannelsesforskning, didaktikk med særlig fokus på danningsbegrepets betydning, ExFac-pedagogisk variant, profesjonsstudier osv.

Administrative oppgaver

 • Praktisk koordinering av bachelorprosjektskriving (under Aarhus Universitet), koordinering av forskergruppe om humaniora i samfunnet (Nordisk Sommeruniversitet), koordinering av et internasjonalt prosjekt om «Knowledge, politics and the history of education» (symposium og bokutgivelse).

Utdannelse

 • 2007: Ph.d. i komparativ og historisk utdannelsesforskning fra Danmarks Pædagogiske Universitet, med forskningsopphold ved Forum for Universitetshistorie, UiO og ved enhet for sammenliknende utdanningsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin.
 • 1998: Cand. Mag. i historie fra Københavns Universitet, med Erasmus opphold i Berlin fra 1996-1997, Freie Universiät zu Berlin og Humboldt Universität.
 • 1994: Bachelor i historie og pædagogik fra Københavns Universitet
 • 1990: Naturvidenskabelig Basisuddannelse fra RUC

Arbeid

 • 2018 - Post doktor i utdannelseshistorie, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2014 - 2017: Førsteamanuensis i pedagogik, Universitetet i Agder, Norge
 • 2012 - 2014: Vitenskabelig assistent på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
 • 2008 - 2012: Adjunkt i uddannelseshistorie ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – forskning og undervisning.

Verv og oppnevnelser

 • Ansvarshavende redaktør for det danske tidsskrift Uddannelseshistorie
 • Næstformand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 
Emneord: Pedagogikk, Utdanningshistorie, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Publisert 8. mars 2018 11:44 - Sist endret 9. mars 2018 13:54