jesperel

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Lærernes kulturhistorie
 • Nordisk og internasjonal utdannelseshistorie
 • Skolehistorie
 • Universitetshistorie
 • Pedagogisk idehistorie
 • Komparativ utdannelsesforskning
 • Kunnskaps- og vitenspolitikk

Larsen har blant annet jobbet med prosjekter innenfor disse fire områdene

 • Dannelsens begrepshistorie, idehistorie og realhistoriske innbinding i Danmark/Norden og Tyskland
 • Debatten om høyere utdannelse siden Anden Verdenskrig med særlig henblikk på humanioras rolle og kunnskaps-legitimering i samfunnet – sett i et internasjonalt komparativt perspektiv: Norge, Danmark, Tyskland og USA.
 • Aktuell kunnskapspolitikk og dens betydning for feltet utdanningshistorie og generelt for samfunnets kunnskapsbehov
 • Skolehistorie i 1800-tallet i et internasjonalt og kolonialt perspektiv, den innbyrdes undervisningsmetode, Lancastermetoden etc.

Fullførte prosjekter

 • J.N. Madvigs dannelsestanker: En kritisk humanist i den danske romantik (2002)
 • «Ikke af brød alene..» Argumenter for humaniora og universitetet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005 (2006)
 • Knowledge, politics and the history of education (2012)
 • From Competing Technologies of Mass Schooling to the Spiritual Enlightenment of the Nation: The reception of the monitorial system of education in Denmark 1814-1849 (2014)

Undervisning

 • Undervisning innenfor: Nordisk og internasjonal utdannelseshistorie, Internasjonal komparativ utdannelsesforskning, didaktikk med særlig fokus på danningsbegrepets betydning, ExFac-pedagogisk variant, profesjonsstudier osv.

Administrative oppgaver

 • Praktisk koordinering av bachelorprosjektskriving (under Aarhus Universitet), koordinering av forskergruppe om humaniora i samfunnet (Nordisk Sommeruniversitet), koordinering av et internasjonalt prosjekt om «Knowledge, politics and the history of education» (symposium og bokutgivelse).

Utdannelse

 • 2007: Ph.d. i komparativ og historisk utdannelsesforskning fra Danmarks Pædagogiske Universitet, med forskningsopphold ved Forum for Universitetshistorie, UiO og ved enhet for sammenliknende utdanningsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin.
 • 1998: Cand. Mag. i historie fra Københavns Universitet, med Erasmus opphold i Berlin fra 1996-1997, Freie Universiät zu Berlin og Humboldt Universität.
 • 1994: Bachelor i historie og pædagogik fra Københavns Universitet
 • 1990: Naturvidenskabelig Basisuddannelse fra RUC

Arbeid

 • 2018 - Post doktor i utdannelseshistorie, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2014 - 2017: Førsteamanuensis i pedagogik, Universitetet i Agder, Norge
 • 2012 - 2014: Vitenskabelig assistent på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
 • 2008 - 2012: Adjunkt i uddannelseshistorie ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – forskning og undervisning.

Verv og oppnevnelser

 • Ansvarshavende redaktør for det danske tidsskrift Uddannelseshistorie
 • Næstformand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 
Emneord: Pedagogikk, Utdanningshistorie, Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Publikasjoner

 • Larsen, Jesper Eckhardt (2019). Skolelærernes historiske u-samtidigheder. Lærerne som bondestandens organiske intellektuelle i mødet med uddannelseseksplosionen. Danmark og Norge i nordisk og europæisk perspektiv. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X. 53, s. 45–71.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2017). Et importeret begreb uden naturlige fjender? Professionsbegrebets rejse fra amerikansk sociologi til europæiske fagkampe. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X. 51, s. 9–26.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2016). Academisation of Teacher Education: Sites, Knowledge Cultures and Changing Premises for Educational Knowledge in Norway and Denmark. I Hoffmann-Ocon, Andreas & Horlacher, Rebekka (Red.), Pedagogy and Educational Knowledge: Ambitions and Imaginations in Teacher Education. Verlag Julius Klinkhardt. ISSN 978-3-7815-2126-1. s. 210–228.
 • Larsen, Jesper Eckhardt & Reeh, Niels (2015). From Competing Technologies of Mass Schooling to the Spiritual Enlightenment of the Nation: The Reception of the Monitorial System of Education in Denmark 1814-1849. I Caruso, Marcelo (Red.), Classroom Struggle: Organizing Elementary School Teaching in the 19th Century. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-62925-3. s. 41–65.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2015). Holistic Philological, Modernistic Societal, Optimizing Functional: Three phases of society's relation to the humanities. I Langemeyer, Ines; Fischer, Martin & Pfadenhauer, Michaela (Red.), Epistemic and learning cultures – wohin sich Universitäten entwickeln. Verlagsgruppe Beltz. ISSN 978-3-7799-3277-2. s. 138–152.
 • Larsen, Jesper Eckhardt; Reeh, Niels & Drejer, Claus Munch (2014). Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X. s. 135–159.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2014). Dannelse eller kompetencer? - en kritisk analyse af individets forhold til fællesskaber i lyset af en begrebskamp i uddannelsesverdenene. Kognition & Pædagogik. ISSN 0906-6225. s. 84–101.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Jesper Eckhardt (2020). Uddannelseshistorie 2020 Lærerkulturer og læreruddannelse. Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. ISBN 9788787185127. 232 s.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2016). Uddannelseshistorie 50 år. Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. ISBN 978-87-87185-07-3. 268 s.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2015). Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer. Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. ISBN 978-87-87185-09-7. 201 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Jesper Eckhardt (2019). Uddannelsessystemernes ekspansion i det 20. århundrede - en oversigt over årsagsdiskussionen. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X. 53, s. 9–26.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2015). Teacher Schools, Universities and Knowledge Societies: Can there be observed a molding of distinct cultures of learning in the process of academization of teacher education in Norway?
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2015). Humanism and/or Science? Educational knowledge in Nordic teacher education between humanistic values of “dannelse/bildning” and evidence based educational science.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2015). Educational Knowledge in Nordic Teacher Education under the Impact of Academization.
 • Larsen, Jesper Eckhardt (2014). Comment on Finn Collin and David Budtz Pedersen: The Frankfurt School, Science and Technology Studies, and the Humanities. Social Epistemology Review and Reply Collective. s. 27–34.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. mars 2018 11:44 - Sist endret 9. mars 2018 13:54