Jon Lauglo

Professor emeritus
Bilde av Jon Lauglo
English version of this page
Telefon +47-22855381
Rom 531
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse 0317 Oslo Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Utdanningssosiologi:

Jon Lauglo har i de senere år særlig arbeidet med mestring av utdanningssystemet sett i relasjon til sosial kapital, samfunnsengasjement, familiestruktur, private skoler, og hos unge som er barn av innvandrere. Bruk av survey data til å belyse slike relasjoner. Studier av kunnskaper om demokrati.

Komparativ og internasjonal pedagogikk:

I de senere år særlig yrkesudanning, voksenutdanning, desentraliseringspolitikk. Sammenlignende studier av ”educational achievement”.

Nåværende aktiviteter

 • Deltar i analyser av data fra International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009) som omfatter 38 land (prosjekt ledet av Rolf Mikkelsen, ILS)
 • Analyserer data fra Ung i Norge 2002 undersøkelsen (ved NOVA) om den betydning det har for unges mestring av utdanningssystemet, at de har oppvekst i familier som bryr seg om samfunnsspørsmål og politikk (uten ekstern forskningsfinansiering). Planen er også å repliserte slik analyse på data fra ICCS 2009 om 8. og 9.klassinger.
 • Leder (administrativt) prosjekt ved NOVA om Educational Pathways of Minority Youth: Intersections of gender, class and ethnicity. Finansiert av IMER programmet i Norges Forskningsråd. De som faktisk utfører forskningsarbeidet er Kristinn Hegna og Ingrid Smette.
 • Sosial kapital og utdanning hos unge med innvandrerbakgrunn. Planen er å gjøre analyser på foreliggende NOVA-data om den betydning tilknytning til eget etnisk fellesskap kan ha for at unge med innvandrerbakgrunn skal lykkes på skolen. Blir ikke nødvendigvis noe eksternt finansiert prosjekt (ikke påbegynt ennå per august 2010).

Fullførte eksternt finaniserte prosjekter siden ankomst til UV-fakultetet i 2005

Deltatt i nå fullførte prosjekter ved NIFU STEP om

 1. Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? (med Jens Grøgaard og Håvard Helland)
 2. Konsekvenser av frittstående skoler for sosial segregering (med Håvard Helland)

Ledet prosjekt ved NOVA for CERI/OECD om Education and Civic Engagement among Norwegian youth (samarbeid med Tormod Øia).

Fullført diverse skriveprosjekter som ikke har vært formalisert eller eksternt finansiert.

Undervisning

 • Underviser på M.Phil i comparative and international education.
 • Enkeltbidrag til andre kurs.
 • Veiledning av Masterstudenter og Ph.D. studenter.

Administrative oppgaver

 • Prosjektleder ved NOVA for prosjektet Educational Pathways for Minority Youth. Ingen rent administrative oppgaver ved PFI.

Bakgrunn

Utdanning:

PhD fra University of Chicago (1972).

Arbeidserfaring:

Jon Lauglo har før ansettelse ved PFI hatt heltidsstillinger ved (det ferskeste nevnt først): NIFU STEP, Verdensbanken, Inst.for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges allmenviteskapelige forskningsråd, University of London Institute of Education, Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (nå del av NOVA).

Deltidsstillinger: NIFU STEP og NOVA (med tilknytning fremdeles).

Visiting professorial fellow: University of London Institute of Education, vår 2009. Vistiting researcher: International Institute of Educational Planning (IIEP), UNESCO, vår 2009. Var også Consulting Fellow ved IIEP I perioden 1994-2002.

Erfaring siden 1982 fra konsulentoppdrag av varierende omfang, om utvikling av utdanning i utviklingsland (særlig voksenutdanning/alfabetisering og yrkesutdanning).

Verv

Med i redaksjon i tidsskriftene:

 • Comparative Education (siden 1977)
 • International Journal of Educational Development (siden 1995)
 • Journal of Vocational Education and Training (siden 1994). Brukes som referee i en del andre tidsskrifter.
Emneord: Klasse ulikhet og utdanning, Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Minoritetsspråklige barn og unge, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Yrkesutdanning, Samfunnsfag

Publikasjoner

 • Lauglo, Jon (2016). Does Ethnic Identification Promote Integration into the Larger Society? A Study of Youth in Oslo. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  17(3), s 392- 417 . doi: 10.1177/1468796815595819
 • Lauglo, Jon (2016). Does political socialization at home boost adolescents’ expectation of higher education? An analysis of eighth-grade students in 35 countries. Comparative Education Review.  ISSN 0010-4086.  60(3), s 429- 456
 • Lauglo, Jon (2014). Family Structure as Social Capital for Education?. The Hungarian Educational Research Journal.  ISSN 2064-2199.  4(1), s 20- 28
 • Lauglo, Jon (2013). Do more knowledgeable adolescents have more rationally based civic attitudes? Analysis of 38 countries. Educational Psychology.  ISSN 0144-3410.  33(3), s 255- 275 . doi: 10.1080/01443410.2013.772773
 • Lauglo, Jon (2011). Political socialization in the family and young people's educational achievement and ambition. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  32(1), s 53- 74 . doi: 10.1080/01425692.2011.527722
 • Lauglo, Jon (2010). Sosial kapital og utdanning, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ida Hydle (red.),  Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer.  NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  ISBN 9788278943601.  kapittel 4.  s 107 - 154
 • Lauglo, Jon (2009). Private schools and social segregation in basic education: the case of Norway, In  Nordic Voices. Teaching and Researching Comparative and International Education in the Nordic Countries.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-971-0.  Kapittel 7.  s 121 - 142
 • Lauglo, Jon (2009). Research for TVET Policy Development, In Rupert Maclean & David Wilson (ed.),  International Handbook of Education for the Changing World of Work.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4020-5280-4.  Chapter VI.2.  s 891 - 904
 • Lauglo, Jon (2009). Sammenhengen mellom familiestruktur og skoleprestasjoner før og etter kontroll for foreldres utdanningsnivå og inntekt, I: Mona Raabe (red.),  Utdanning 2009 - læringsutbytte of kompetanse.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-7671-2.  Kapittel.  s 57 - 78
 • Lauglo, Jon (2009). Vocationalized Secondary Education, In Rupert Maclean & David Wilson (ed.),  International Handbook of Education for the Changing World of Work.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4020-5280-4.  Chapter XIII.7.  s 2295 - 2328
 • Lauglo, Jon (2008). Do Private Schools Cause Social Segregation? The Case of Basic Education in Norway, In Gabriella Pusztai (ed.),  Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance.  Center for Higher Education Research and Development.  ISBN 9789634731023.  Chapter 2.  s 24 - 53
 • Lauglo, Jon (2008). Familiestruktur og skoleprestasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  8(1), s 3- 30
 • Lauglo, Jon & Øia, Tormod (2008). Education and Civic Engagement among Norwegian Youth. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  6(2), s 199- 219
 • Helland, Håvard & Lauglo, Jon (2007). Sosial segregering i private grunnskoler?, I: Mona Raabe; Are Turmo; Nils Vibe; Lars Kirkebøen & Anne Marie Holseter (red.),  Utdanning 2007 - muligheter, mål og mestring.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-7241-7.  kapittel.  s 88 - 111
 • Lauglo, Jon (2007). Forskjellig sosial rekruttering i private og offentlige skoler?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 387- 403
 • Lauglo, Jon (2006). Flittig innvandrerungdom i norsk skole, I: Birgit Brock-Utne & Liv Bøyesen (red.),  Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0396-4.  Kapittel 6.  s 80 - 98
 • Lauglo, Jon (2006). Flittig innvandrerungdom i norsk skole, I: Birgit Brock-Utne & Liv Bøyesen (red.),  Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0396-4.  kapittel 6.  s 80 - 98
 • Lauglo, Jon (2005). Vocationalised Secondary Education Revisited, In Jon Lauglo & Rupert Maclean (ed.),  Vocationalisation of Secondary Education Revisited.  Springer Publishing Company.  kapittel 1..  s 3 - 50
 • Lauglo, Jon (2002). A case for renewed engagement with adult education in Africa. Adult Education and Development.  ISSN 0342-7633.  58
 • Lauglo, Jon (2001). Social capital trumping class and cultural capital? Engagement with school anmong immigrant youth, In s baron; t schuller & j field (ed.),  Social Capital. Critical Perspectives.  [Mangler utgivernavn].  ISBN 0-19-924367-0.
 • Lauglo, Jon (1999). Working harder to make the grade. Immigrant youth in Norwegian schools. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261.  1
 • Lauglo, Jon (1998). Learning and teaching and the uses of research : some general issues, In David Johnson; Bob Smith & Michael Crossley (ed.),  Learning and teaching in an international context : researc h, theory and practice.  Bristol University Graduate School of Education.  s 53 - 76
 • Lauglo, Jon (1997). Assessing the present importance of different forms of decentralization in education, In Keith Watson; Celia Modgil & Sohan Modgil (ed.),  Educational dilemmas : debate and diversity. Vol. 3, Power and responsibility in education.  Cassell.  ISBN 0-304-32891-X.  s 3 - 16
 • Lauglo, Jon (1997). Berufsbildung und das Vertrauen der Banker in den Privatsektor, I: Klaus Schaack & Rudolf Tippelt (red.),  Strategien der internationalen Berufsbildung : ausgew@æhlte Aspekte.  Peter Lang Publishing Group.  s 109 - 121
 • Lauglo, Jon (1997). Cr#/itica #`as prioridades e estrat#/egias do Banco mundial para a educaca#;ao. Cadernos de Pesquisa.  ISSN 0100-1574.  (100), s 11- 36
 • Lauglo, Jon (1996). Assessing the present importance of different forms of decentralisation in education, In Keith Watson (ed.),  Educational dilemmas : debate and diversity - power and res ponsibility in educations.  Cassells.
 • Lauglo, Jon (1996). Banking on education and the uses of research : a critique of: World Bank priorities and strategies. International Journal of Educational Development.  ISSN 0738-0593.  16(3), s 221- 233
 • Lauglo, Jon (1996). Evolution of networks : evolution from networks, In Noel McGinn (ed.),  Crossing lines : research and policy networks for Third Wor ld education.  Praeger.
 • Lauglo, Jon (1996). Formas de descentralizaci#/on y sys implicaciones para la educaci#/on, I: Miguel A. Pereyra (red.),  Globalizaci#/on y descentralizaci#/on de los sistemas educa tivos.  Ediciones Pomares-Corredor.  s 169 - 207
 • Lauglo, Jon (1996). Forms of decentralisation and their implications for education, In Carol Coombe & Jonathan Goddens (ed.),  Local district governance in education : lessons for South Africa.  Centre for Education Policy Development.
 • Lauglo, Jon (1996). Forms of decentralization and their implications for education, In Judith D. et al. Chapman (ed.),  The Reconstruction of education : quality, equality and con trol in education.  Cassell.
 • Lauglo, Jon (1996). The uses of research on education, In Bjørg Gundem & Kamil Øzerk (ed.),  Dissemination and utilization of research knowledge.  Univ. of Oslo. Inst. f. Educational Research.
 • Lauglo, Jon (1996). The uses of research on education, In Bjørg B. Gundem & Kamil Özerk (ed.),  Dissemination and utilization of research knowledge.  Univ. i Oslo, Pedagogisk inst..
 • Lauglo, Jon (1995). Forms of decentralisation and their implications for education. Comparative Education.  ISSN 0305-0068.  31(1), s 5- 29
 • Kvalsund, Rune & Lauglo, Jon (1994). Skulen i lokalsamfunnet og lokal skuleutvikling : nyare norsk og nordisk forsking, I:  Norsk forskning om utdanning : perspektiver og veivalg.  Ad notam Gyldendal.  faglig_bok_institusjon.  s 142 - 217

Se alle arbeider i Cristin

 • Heggen, Kåre; Helland, Håvard & Lauglo, Jon (2013). Utdanningssosiologi. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-348-5.  209 s.
 • Lauglo, Jon & Maclean, Rupert (ed.) (2005). Vocationalisation of Secondary Education Revisited. Springer Publishing Company.  376 s.
 • Lauglo, Jon (2003). Education, Training and Contexts. Studies and Essays. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 3-631-39547-7.  435 s.
 • Lauglo, Jon (1997). Innvandrerungdom i norsk skole. NOVA.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lauglo, Jon (2011). Statistics of possible interest to OECD based on data from the IEA International Civic and Citizenship Education Study 2009. A selection of tables and graphs with notes. Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2011). Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskolers prestasjoner og svar på spørsmål. Acta Didactica Oslo. 2.
 • Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf & Lauglo, Jon (2010). Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009).
 • Lauglo, Jon (2010). Do private schools increase social class segregation in basic education schools in Norway?. Vis sammendrag
 • Lauglo, Jon (2010). Revisiting the vocational school fallacy: a tribute to Philip Foster. Comparative Education.  ISSN 0305-0068.  46(2), s 223- 235 . doi: 10.1080/03050061003775546
 • Lauglo, Jon (2010). Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning. NOVA Notat. 6. Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2010). Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om Holocaust, nazisme og rasisme?. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Grøgaard, Jens Brandi; Helland, Håvard & Lauglo, Jon (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående. NIFU STEP rapport. 45.
 • Lauglo, Jon; Helland, Håvard & Grøgaard, Jens B. (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?.
 • Lauglo, Jon & Øia, Tormod (2007). Education and Civic Engagement. Review of Research and a study on Norwegian Youths.
 • Lauglo, Jon & Helland, Håvard (2006). Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering?. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 35.
 • Lauglo, Jon & Øia, Tormod (2006). EDUCATION AND CIVIC ENGAGEMENT AMONG NORWEGIAN YOUTHS. NOVA Rapport. 14.
 • Lauglo, Jon (2005). Adult literacy education in Africa.
 • Lauglo, Jon (2005). Evaluering av virkninger av frittstående skoler. Tilstanden før loven kom.
 • Lauglo, Jon (2005). Liberalisme og utdanning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 30- 38
 • Lauglo, Jon (2005). Norsk utdanning som internasjonalt eksempel. Hva har vi å by på som andre kan være interessert i?.
 • Lauglo, Jon (2005). Research for policy making on vocational training. Vis sammendrag
 • Helland, Håvard & Lauglo, Jon (2005). Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler – baselinerapport II: Elevsammensetningen. NIFU STEP rapport. 2.
 • Lauglo, Jon; Olsen, Tore; Aasen, Petter; Stensaker, Bjørn & Hetland, Per (2004). På vei mot Innlandsuniversitetet – en vurdering av mulige PhD-program. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 15.
 • Lauglo, Jon (2001). Engaging with Adults. The case for more support to Adult Basic Education in Sub-Saharan Africa.
 • Lauglo, Jon (2001). Inclure les adultes. Pour un appui a l'education de bade des adultes en Afrique subsaharienne.
 • Lauglo, Jon (1997). Evolution of networks : evolution from networks. Crossing lines : research and policy networks for developin g country education.  s 7- 9
 • Lauglo, Jon (1997). Forms of decentralisation in the governance of education.
 • Lauglo, Jon (1997). Immigrant youth in Norwegian schools : achievement and attitudes to education.
 • Lauglo, Jon (1997). Modes and issues in vocational training policies.
 • Kvalsund, Rune & Lauglo, Jon (1993). Skulen og lokalsamfunnet - nyare norsk og nordisk forsking.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2010 15:16 - Sist endret 28. juni 2016 10:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter