Jørgen Smedsrud

Stipendiat
Bilde av Jørgen  Smedsrud
Mobiltelefon +47-95733480
Brukernavn

Faglige interesser

 • Evnerike barn
 • Dobbelt eksepsjonelle barn
 • Psykososiale vansker
 • Rådgivning/veiledning og innovasjonsarbeid i skolen og PP-tjenesten
 • Tilpasset opplæring (formål og anvendelse)
 • Lærerrollen
 • Sosial og emosjonell utvikling
 • Intelligensbegrepet
 • Motivasjonsteori
 • Lærevansker
 • Kvalitativ metode

Pågående aktiviteter

 • Med bakgrunn i tidligere prosjekter som har vist at evnerike barn ikke trives spesielt bra i norsk skole. Står i fare for å utvikle psykososiale vansker, emosjonelle vansker og/eller bli underytere. Tar prosjektet mitt sikte på å utforske både om det er grunn til å opprettholde disse antagelsene, og å kartlegge kunnskapen blant lærere i skolen om evnerike barn. I utgangspunktet vil all data en er i stand til å samle inn være av interesse, siden elevgruppen er såpass lite forsket på i norsk sammenheng.
 • Bokprosjekt: jobber for tiden i samarbeid med professor emeritus Kjell skogen ved ISP med en bok om evnerike barn. Målgruppen er lærere, skoleledere, pedagoger og spesialpedagoger. Boken skal etter planen gis ut i mars 2014 gjennom fagbokforlaget

Utdanning

 • 08.2010 - 06.2012 Master i psykososiale vansker, Universitetet i Oslo
 • 08.2007 - 06.2010 Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • 08.2014 -> PhD student ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 05.2013-08.2014 – PP-rådgiver ved Veiledningssenteret Romerike
Emneord: Pedagogikk, Evnerike barn, Psykososiale vansker, Lærerrollen, Motivasjon, Lærevansker, Kvalitativ metodologi

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler:

Smedsrud, J (2012). Evnerike barn: De glemte elevene. Psykologi i kommunen nr. (4) ss. 10-18.

Smedsrud, J (2012). Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen, nr (5) ss. 5-12.

Fagartikler:

Smedsrud, J (2014). Evnerike barn: En pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk, nr (1) ss. 04-12.

 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 02. juli). Dagsrevyen innslag om evnerike elever. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 15. juni). Evnerike barn: Her er kjennetegnene. [Internett].  Plusstid. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 10. juni). Kan løfte evnerike elever ut av en uheldig skolegang.  NRK.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019). What is giftedness? Identification and definition..
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018, 03. oktober). Evnerike barn kan bli ensomme. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018, 19. september). Evnerike elever underyter i norsk skole.  vårt land.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018, 10. oktober). For high-ability students it can be lonely at the top. [Fagblad].  http://sciencenordic.com/high-ability-students-it-can-be-lon.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018). Hvordan tilpasse opplæringen for evnerike elever?.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018). Matematisk Evnerike elever i norsk skole.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018). Skal evnerike elever har rett på spesialundervisning?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2014 14:24 - Sist endret 20. aug. 2018 15:01